hhh

Česká manažerská asociace zvolila nové vedení

Ivana Haslingerová

Management znamená učit se a vědět. Naučit se konat podle nejlepších je to, na čem opravdu záleží, chceme-li být trvale úspěšní
(J. Welch)

Česká manažerská asociace (ČMA) zvolila 18. října 2011 na mimořádné valné hromadě nové vedení. Nejde o zanedbatelnou událost, protože ČMA sdružuje významné manažery ČR, kteří významnou měrou ovlivňují výsledky podnikatelských subjektů hrajících v prostředí globální ekonomiky klíčovou roli při tvorbě hodnot, a to nejen materiálních.

Viceprezident pro komunikaci ČMA Ivo Gajdoš zahajuje Valnou hromadu ČMA.

A právě k tomu, aby mohli plně uplatnit svůj um, znalosti a zkušenosti, jim napomáhá ČMA, která během svého dvacetiletého působení ukázala, že management je důležitý nejen v podnicích, ale i v neziskovém sektoru, ve státní zprávě a objevila mnoho nových jmen pro český byznys. V loňském a letošním roce prošla sice vážnými nemilými turbulencemi, ale podařilo se jí nakonec krizi překonat a podle slov viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Radka Špicara ji nejen překonala, ale vyšla z ní dokonce posílena tím, že do svého středu dostala  jednoho z nejlepších českých manažerů, člena představenstva SP ČR, ing. Pavla Kafku. Jeho osobnost tak zaručuje spojení se Svazem průmyslu a dopravy. Podle pana Špicara by to ale nemělo být spojením jediným. SP ČR by měl spolu s ČMA nadále spolupracovat a objevovat nová jména pro český byznys. „My také měnili svého prezidenta. Ukažme společně, že management je důležitý i ve státní správě, nejen v dobře řízených firmách. A přejme si ještě více mladých manažerů a žen – manažerek, které odvádějí vynikající práci ve vrcholových pozicích,“ uvedl pan Špicar.

V čele ČMA tedy stanul 18. října 2011 úspěšný manažer ing. Pavel Kafka (obr. vpravo), dřívější generální ředitel skupiny Siemens v ČR, který ČMA vedl od března letošního roku po předčasném odstoupení předchozího šéfa asociace. Ze záporných čísel cca -444 000 Kč se mu ji podařilo za krátkou dobu dostat do zisku +900 000 Kč. Za viceprezidenty byli zvoleni Jiří Majer, do roku 2010 předseda Dřevozpracujícího družstva Lukavec, Jan Mühlfeit, Chairman for Europe společnosti Microsoft, Věra Hnátová, ředitelka ICT, Státní tiskárna cenin, Ivo Gajdoš, marketingový ředitel Top Hotels Group, a.s. Mezi devatenácti zvolenými členy vedení České manažerské asociace jsou i prof. Zbyněk Pitra, člen několika statutárních orgánů průmyslových a vědeckých rad vysokých škol, Jan Preclík, spolumajitel a CEO společnosti International Consulting and Investment, Eva Matoušková, majitelka společnosti MATCOM, František Kulovaný jr., ředitel společnosti BAEST Machinery, a.s., a BAEST Machines and Structures, a.s., Miloš Filip, ředitel PREFA KOMPOZITY, a.s., či Jaromír Hájek, ředitel italské pobočky LeasePlan Corporation, Lenka Tomešová, majitelka agentury HIT,  Jan Březina, ředitel personálního úseku Kooperativa, Pojišťovna a.s. Vienna Insurence Group.  V novém řídícím výboru usedli také Tomáš Macků, Research and Communication Director za ČR a SR, Roman Zuzák, prorektor Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně, a další úspěšní manažeři.

Prezident České manažerské asociace Pavel Kafka po svém zvolení mj. uvedl: „Základem úspěchu ČMA bude zlepšení jejího vnitřního fungování, dobře komunikující vedení, které táhne za jeden provaz, a co nejaktivnější členská základna. Prospěje to motivaci členů a umožní to hledání synergií mezi manažery této země.“

Pak definoval klíčové priority České manažerské asociace. Zejména výraznější obhajobu zájmů manažerů působících v ČR a to ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Chce rovněž zvyšovat úroveň manažerské práce, zejména podpory vzdělávání v „manažerském řemesle“. K posilování společenské role manažerů bude vyčleněn jeden z vicepresidentů ČMA, který bude mít  odpovědnost za konference a vzdělávání.

„Cítím se být spolu se všemi členy na jedné lodi. Naše práce bude tak dobrá či špatná, jak se budeme o to snažit. V zájmu nás všech je posílení pozice ČMA, aby členové přestali mít pocit, že loď je Titanikem a může nabírat další pasažéry. ČMA se zejména  musí  zapojovat do úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a v souvislosti s tím také o zlepšení kvality manažerské práce ve veřejném sektoru," uvedl Pavel Kafka, který svou sounáležitost zdůraznil tím, že nehovořil za stolkem, ale sestoupil mezi posluchače, což působilo velmi příjemně 

Základem úspěchu každé organizace a tedy i ČMA je podle pana Kafky dobrá vnitřní komunikace: "V komunikaci musí být co největší transparentnost. Nesmějí existovat tabuizovaná témata. Jedině otevřenou diskusí zvládneme zádrhely, které provázely ČMA loni. Kdo nekomunikuje, neexistuje. Musíme proto posílit komunikaci s členskou základnou a mít placeného odborníka na komunikaci,“ uvedl Pavel Kafka a dodal že z ČMA chce vytvořit skutečně reprezentativní orgán.

Pavel Kafka si prostě přeje, aby ČMA sehrávala důležitější roli v trojúhelníku zaměstnanec, majitel, zákazník, a to ve spolupráci jednak se SP ČR, jednak s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR neboli s tripartitou.

 


Předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner na to odvětil: „Doba je taková, že nám nezbývá, než daleko těsněji spolupracovat a táhnout na bránu.  Konfederace je společně s Českou manažerskou asociací a Svazem průmyslu a dopravy ČR spoluvyhlašovatelem prestižní soutěže Manažer roku. Zvyšujme prestiž této soutěže, která oceňuje nejlepší tuzemské manažery. Zaslouží si to zejména v této převratné době.“

 

Vítěztví v této manažerské soutěži je mezi manažery ceněno jako Oskar mezi herci. Dříve tuto soutěž pořádal pod vedením PhDr. Bohuslava Holuba Manažerský svazový fond (MSF), který byl servisní organizací ČMA. Soutěž měla díky panu Holubovi takový ohlas, že MSF převýšila v očích veřejnosti ČMA. Proto od letošního roku bude pořadatelem sama ČMA. Jinak se prý na soutěži nic nezmění. Doktor Holub bude jako člen představenstva při pořádání pomáhat i nadále. Pan Jan Preclík bude rovněž nadále předsedou Hodnotitelské komise a Žofín přivítá její vítěze se stejnou krásou jako vždy.