hhh

Eurohujerská ČT porušuje zákon

Petr Štěpánek

Není mi známo, že by snad existovala nějaká oficiální státní doktrína, jež Českou republiku a její instituce zavazuje vyznávat v rámci Evropské unie pouze eurofederalistická stanoviska. Nota bene v situaci, kdy právě tzv. eurooptimisté přivedli starý kontinent na pokraj politické krize nedozírných následků. Přesto veřejná instituce jménem Česká televize (kterou jsou ze zákona povinni financovat občané všech názorů, tedy nejen eurofederalisté či eurooptimisté, ale i euroskeptici či eurorealisté) právě federalistickou podobu EU prezentuje jako tu (jedinou) správnou. Kdokoli říká něco jiného, je označen v tom lepším případě za nacionalistu či národovce, v tom horším občas i za neonacistu.

Je to zcela legitimní názor chtít nejen jednotnou evropskou měnu, ale i jednotné evropské daně, jednotnou evropskou fiskální politiku a evropské ministerstvo financí. Jediná potíž je v tom, že evropští hujeři se to pokoutně chystají zavést za zády vlastních občanů, bez jejich souhlasu, ba dokonce proti jejich většinové vůli.

Ovšem stejně legitimní je myslet si něco jiného. Kupříkladu, že budoucnost Evropské unie není v její federalizaci a totální unifikaci, nýbrž v nadstandardní spolupráci národních států. Jinými slovy, že cesta ze současné krize nevede týmž směrem, kudy EU do potíží zabředla, nýbrž návratem na křižovatku, kde se Evropská společenství nenápadně přeměnila na Evropskou unii.

Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou podle zákona zejména „poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,“ a dále pak „vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti“.

V neděli byli hosty Otázek Václava Moravce tři eurooptimisté: Petr Pithart, Miloš Zeman a Jiří Paroubek. Pozve Česká televize příští týden tři euroskeptiky?