hhh

Občané přijali politiky, s výjimkou prezidenta republiky, chladně a bez zájmu

Eugenie Línková

S velkým nadšením se setkalo kolem 50ti zemědělců, kteří jsou v představenstvu Agrární komory ČR a ve vedení různých odborných svazů, s hlavou našeho státu. Pana prezidenta Václava Klause pozvali  v  den  zahájení  Agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích na oběd do hotelu Zvon. Pan prezident, přestože byl zván na tutéž dobu ministrem zemědělství Ivanem Fuksou na oběd, dal přednost zemědělcům a ti jej netrpělivě  čekali  už více než půl hodiny  dopředu v hlavním sále hotelu. Oběd byl neformální  a protáhl se  od půl druhé do tří hodin a pan prezident jen potvrdil, že  sváteční tričko v barvách zeleně a trikolorou na prsou s  vyjádřením přání zemědělců "Z českých polí na český stůl" si nejen plně zaslouží, ale  ztotožňuje  se s logem. Od stolu se mu z příjemné a přátelské  atmosféry nechtělo nakonec  ani odejít a zemědělcům stejně tak.

Na snímku autorky je prezident ČR VáclavKlaus  jak přijímá od prezidenta a viceprezidenta AKČR Jana Veleby a Jindřicha Šnejdrly symbolické tričko

Zemědělci byli k židlím jako přišití a naslouchali zajímavému vyprávění  prezidenta  a vlastně i jediného ekonoma z naší vlády. Přitom nelze  říci, že by se zemědělci pan prezident vždy úplně souhlasil. Je  stejného názoru, že by se dotace v EU měly  vzít buď všem a nebo je vyplácet v každé zemi ve stejné úrovni. Bohužel, jak se ukazuje, co nebylo dosud, nebude ani po roce 2013, kdy se rozdíl v platbách  do zemědělství mezi starými a novými zeměmi měl vyrovnat. Zejména Francie a Německo chtějí rozdíly v zemědělských dotacích podržet  nejméně  po deset dalších let. V tomto názoru byla naprostá shoda, pokud jde ale o podporu bioplynových stanic, tam  Václav Klaus položil otázku, zda je tato podpora i v zájmu ostatního obyvatelstva a zda to nepůjde  spíš na jejich úkor. Od zemědělců dostal podrobné vysvětlení  a ujištění, že i oni  mají zájem, aby u nás byly jen takové  "bioplynky" kde se zužitkuje  úroda z polí, která by jinak  ležela ladem a nebo odpady z různých zemědělských a potravinářských výrob, což přinese  nejen efekt při jejich likvidaci  nenártočnou cestou, ale i teplo navíc. Ani v tomto případě nebyl  už rozpor v názorech tak velký  a zemědělci slíbili dodat  odborný  výklad s ekonomickými dopady, aby  Václav Klaus měl přesné  faktické výstupy a ne jen  polovičaté  zpolitizované  stanovisko politiků.

Jak se ukázalo, na posouzení  autority a obliby u jednotlivých  politiků  na Zemi živitelce nebylo potřeba  žádné agentury, tam se jasně "proláklo", koho lidé berou a uznávají. Zatímco  prezident Václav Klaus byl neustále někým oslovován během prohlídky výstaviště, lidé si jej fotografovali alespoň mobily a na společný oběd se zemědělci dorazilo  zhruba  ve stanoveném fototermínu  15 novinářů, u dalších politiků se stejný zájem prostě nekonal, zejména pokud šlo o premiéra  Petra Nečase nebo o ministra zemědělství Ivana Fuksu. Nestalo se, že by je někdo z lidí je chtěl osobně pozdravit, vítat a fotografovat. Lidé nanejvýš ustoupili  aby mohla delegace  projít, zájem ale žádný, nanejvýš  zamručení cosi o papaláších. Jelikož na Zemi živitelu jezdím každým rokem, mohu srovnávat a konstatovat, že lidé  letos  přijali na výstavišti naše politiky velmi chladně a bez zájmu, což samo o sobě  o něčem svědčí.