hhh

 

Zvednutím ruky pro Pakt stability ožebračí senátoři ČR o 250 mld. Kč

Ivana Haslingerová

Zvednutím ruky pro Pakt stability dne 4.8.2011 ožebračí páni senátoři naši zemi o 250 mld Kč, které bude muset odeslat naše vláda do Bruselu na hrazení dluhů krachujících státu eurozóny. Je sice pravda, že každý občan souhlasně pokývá hlavou, že tyto peníze by měl stát raději věnovat např. do zdravotnictví, když je v takovém stavu, že ani sám ministr nemá na zaplacení za denní pobyt v nemocnici a musí to za něj proplácet ministerstvo. Málokdo si však uvědomuje, že bychom nic takového platit nemuseli, kdyby zůstal v platnosti beze změny dodatek Lisabonské smlouvě (dále jen LS), kterým si vymínil její podpis prezident republiky.  Do eurozóny bychom sice jednoho dne vstoupit podle LS museli (pouze dvě země – Dánsko a VB, mají v LS dojednánu výjimku, že když nebudou chtít, tak zavést euro nemusí), ale nikdo by nás nemohl nutit doplácet na její nezodpovědné státy. Avšak, dne 24. března 2011 Evropská arda (RE) na přítomnosti našeho premiéra Petra Nečase dojednala, že pro všechny nové státy eurozóny  (tedy i pro ČR) se dnem vstupu do ní, stane povinným mechanismus pro záchranu krachujících států po roce 2013 tzv. Pakt stability. Státy eurozóny se na základě toho mají dělit o závazky ve výši 500 mld. eur. Na ČR připadne cca 10 miliard eur tedy 250 mld. Kč. Nyní RE čeká na souhlas členských států, aby toto její usnesení vstoupilo v platnost a bruselští politici si mohli nadále plnit svůj šílený a veledrahý sen o megastátě EU s jednotnou měnou euro.

Jakmile s výše uvedeným usnesením ER bude souhlasit i náš Parlament, pak podle článku 140, odst. 2 LS platí, že o zrušení naší dočasné výjimky k LS rozhodne ER kvalifikovanou většinou na návrh Evropské komise (EK). A to i bez našeho souhlasu, jak se mylně domnívá pan premiér v dopise, kterým reagoval na výzvu, aby změnu LS neschvaloval, když píše, že „je nezbytný aktivní projev vůle daného státu euro přijmout“. 

Po přijetí usnesení ER ze dne 24. března 2011 našim parlamentem nebude již pro vstup do eurozóny  žádost ČR nutná. A když se zavážeme pomáhat členům eurozóny, bude to o to nebezpečnější. Senátoři by proto neměli souhlasit s touto úpravou LS a přijímat toto pro nás tak nevýhodné usnesení ER