hhh

Nová šance ke studiu médií

Petr Žantovský

V září otevírá pražská Metropolitní univerzita nově akreditovaný obor Mediální studia. Tím vzniká další příležitost pro zájemce o studium žurnalistiky a médií, ale také komerční komunikace, reklamy či marketingu. Garantem tohoto oboru je prof. Jan Jirák, známý médiolog. Obor kombinuje přípravu k práci v současných masových médiích s širokým humanitně a společenskovědně orientovaným vzděláním, převážně zaměřeným na studium dějin a současné podoby mezilidské komunikace. Vedle profesní přípravy chce tento obor nabídnout především solidní základy kritického myšlení o současné společnosti a jejích komunikačních projevech, o roli médií ve společnosti i v životě jednotlivce. Studenti mohou po ukončení studia najít uplatnění v samotných mediálních organizacích (vydavatelství, televize, rádia, internetové portály), ale také v komunikačních agenturách (PR, reklama), při práci v tiskových odborech a na pozicích tiskových mluvčích státních, samosprávních i soukromých institucí.

Koncepce oboru je postavena na vyvážení historicko-teoretických předmětů a profesně orientovaných, praktických předmětů. Kurzy je možné rozdělit do čtyř okruhů. Jednak předměty sociálněvědní, historické a kulturní, dále předměty mediálně historické a teoretické, předměty věnované kritice mediálních obsahů a analýze médií a nakonec praktické, profesně zaměřené kurzy. Čtveřici základních okruhů doplňují povinně volitelné předměty, které nabízejí kurzy podrobněji zaměřené na konkrétní oblasti zájmů z historie a současnosti médií, interpretace médií či společenských, uměleckých a politických oblastí.  V průběhu studia obecných předmětů postupně ubývá a nabývají na převaze předměty profesně orientované.

Metropolitní univerzita Praha tak vstupuje na území tolik potřebného kvalitního mediálního vzdělávání a nabízí k dosud existujícím vysokým školám zajímavou alternativu.