hhh

Páni senátoři, nehlasujte prosím pro změnu podmínek našeho členství v EU!

Vít Jedlička, předseda Reformy.cz o.s.

Senát bude 20. července 2011 schvalovat účast České republiky na evropské hospodářské vládě. Je to jeden z nejdůležitějších momentů české historie. Pokud bude změna členskými státy schválena významně se změní fungování EU. Je to také nejkratší cesta do záhuby nejen pro ČR, ale i pro celou Evropu, která bude ČR ve finále stát 180 miliard Kč. Je dobré mít na mysli, že projekt eura byl od začátku koncipován jako nástroj politického převzetí mociv Evropě. Detaily o návrhu zde.

Co s tím můžete dělat? Napište svému senátorovi email,email. http://senat.cz/senatori/i?ndex.php?ke_dni=18.07.2011?&O=8&lng=cz&par_2=2 nebo zavolejte senátorovi a nenechte se odbýt sekretářkou. Příjďte  20. července před zahájením schůze v 10:00 do senátu a zeptejte se senátorů na to, jak to s námi myslí a jestli vůbec vědí o čem hlasují. Podpořte akci na facebooku zde a pozvěte přátelé. Já se jich zítra všech jdu optat jestli Ví informace na které je upozorňuje Petr Mach.
http://www.reformy.cz/zpra?vy/posledni-varovani-senat?orum-ohledne-hospodarske-v?lady-eu/

Vstupu do eurozóny neboli přijetí eura nezabráníme. Vážení senátoři a poslanci, až Vám bude Petr Nečas říkat, že toto ustanovení smlouvy se nás netýká, že vstup do eurozóny pro ČR není povinný, neveřte mu. Podle Petra Nečase ke vstupu do eurozóny „je nezbytný aktivní projev vůle daného státu euro přijmout", jak napsal v dopise, kterým reagoval na výzvu, aby změnu Smlouvy neschvaloval. To ale jednoduše není pravda. Stačí si přečíst článek 140, odst. 2 Smlouvy o fungování EU, z něhož je zřejmé, že o zrušení naší dočasné výjimky k Lisabonské smlouvě rozhodne Evropská rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise, tedy i bez našeho souhlasu či žádosti.

Jakmile budeme v euroóoně, budeme muset platit. Evropská rada za účasti premiéra Petra Nečase na svém zasedání 24. března 2011 dojednala, že pro všechny nové členy eurozóny (tedy i pro Českou republiku) se dnem vstupu stane mechanismus na zachraňování krachujících států eurozóny povinný. Jak se píše v závěrech Evropské rady (str. 24, pozn. pod čarou 4): „V důsledku vstupu do eurozóny se členský stát stane členem ESM s veškerými právy a závazky z toho vyplývajícími.“

Páni senátoři, nehlasujte prosím pro změnu podmínek našeho členství v EU na základě matoucích sdělení od předsedy vlády. Vaše hlasování pro změnu Smlouvy o fungování EU způsobí, že Česká republika bude dříve či později přinucena doplácet na krachující státy eurozóny podle pravidel, jež nyní eurozóna vytváří. Členské státy eurozóny se mají dělit o závazky ve výši 500 miliard eur, na ČR by tak připadl podíl 7,5 miliardy eur (180 miliard korun). Kdyby smlouva změněna nebyla, může nás sice podle platných smluv EU donutit přijmout euro, ale nemohla by nás donutit doplácet na krachující státy eurozóny. Dosavadní záchranný fond eurozóny je institucí vytvořenou mimo právo EU, na základě dohody mezi svrchovanými státy. Právě to má změna smlouvy změnit – aby byla účast v záchranném fondu pro členy eurozóny povinná.