hhh

 

Nové technologie a materiály ochrání přírodu i přes růst průmyslu

Ivana Haslingerová

Již dvacátou prestižní Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí 2011 předal 23. června 2011 ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Soutěž je jedním z nejdůležitějších ocenění pro instituce, neziskové organizace a firmy za projekty na ochranu životního prostředí, ochranu zdraví a bezpečnost práce. První místo získala společnost Water Solar Technology Ltd. za projekt “Čerpání vody ze slunce”. Odborná porota ocenila zejména skutečnost, že k čerpání vody není potřeba zdroj energie. Proto se tyto systémy hodí například pro ostrovní země. Porota pod vedením prof. Bedřicha Moldana posuzovala letos 62 příspěvků od velkých společností, malých a středních podniků, místní samosprávy, neziskových organizací, škol a jednotlivců. Oproti loňskému roku narostl počet projektů o 11. Soutěž získala podporu Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR. Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí 2011 osobně předal ministr životního prostředí. Tomáš Chalupa, který uvedl: „Podporujeme firmy i další subjekty, které se chovají odpovědně a zasazují se o péči a zlepšování životního prostředí. Ochrana zdraví i přírody je důležitým tématem i dnes, kdy všichni - nejen firmy - šetří všude, kde to jde. Aktivity Business Leaders Fora bezesporu napomáhají, aby si všichni uvědomili, že chytrá řešení se jim nejen vrátí, ale že mohou i znamenat velké zisky," říká Tomáš Chalupa. Předseda poroty prof. Bedřich Moldan k tomu dodal: „Udržitelný rozvoj a environmentálně příznivý hospodářský růst je "tématem dne". Zároveň se všichni shodují na tom, že jedním ze základních předpokladů úspěchu jsou inovace a nové technologie. Naše soutěž v tomto ukazuje cestu. Bylo předloženo mnoho projektů, které aplikují nové technologie a některé z nich dokonce přinášejí zcela nová a perspektivní řešení.“

Slova profesora Moldana potvrzují názory těch politiků, kteří již léta hlásají, že nejde predikovat katastrofické scénáře o zničení životního prostředí na mnoho let dopředu, protože s růstem průmyslu bude paralelně růst i vědecký pokrok díky němuž se budou používat jiné materiály a technologie díky nimž si lidstvo poradí s přírodou stejně dobře či lépe jako dosud i přesto, že poroste průmysl a spotřeba energií. I další ocenění patřila převážně novým technologiím a zajímavým řešením, o nichž se ještě před několika málo lety katastrofistům varujícím málem před koncem světa, pokud nepřestaneme plýtvat energiemi a budeme používat stále víc aut, nesnilo:

Na druhém místě se umístila firma Václav Pospíšil s projektem „Cenově dostupné perforované trubky". Tyto speciální perforované trubky slouží k ekonomicky přijatelnému řešení pro jímání a odvod tekutin nebo plynů nebo naopak k jímání vody pro její další využití (včetně pitné vody).

Třetí místo obsadila společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.za projekt „Recyklace přenosných baterií s obsahem zinku“.S využitím této technologie je Česká republika schopná plnit náročný cíl materiálového využití pro zpracování přenosných baterií, daný závaznou směrnicí Evropské unie.

Letos poprvé byla vedle kategorie ochrany životního prostředí vyhlášena také kategorie ochrany zdraví. Vítězem této ceny je společnost Vodafone Czech Republic, a.s. za projekt „Jsme stejná krevní skupina – podpora dárcovství krve v ČR“. Projekt měl za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o problematice dárcovství krve a zvýšit počet prvodárců. Výsledkem bylo přes 6000 nových dárců krve, krev darovalo i 120 zaměstnanců.

 

 

Další výsledky 20. ročníku Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí

Vedle hlavních cen bylo uděleno také osm zvláštních ocenění. V příštím roce se koná Evropské kolo soutěže The European Business Award for the Environment 2012, kam za Českou republiku porota může nominovat celkem deset projektů.
Jubilejní ročník soutěže přináší významnou změnu. Do příštího roku vstupuje soutěž se jménem „Cena Futurum“ a novým vizuálním stylem. Pořadatelem soutěže je nadále Business Leaders Forum Prince Charlese.

Finalisté Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí 2011:
ASAN CZ s.r.o., ČSAD Havířov a.s., Ekodendra,  EKO-PF, s.r.o., ESTO CHEB s.r.o., Filtrační technika spol. s .o., HAJTEP spol. s r.o., Kardia s.r.o., Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., Medeco consulting s.r.o., Recifa a.s., Václav Pospíšil, Vodafone Czech Republic, a.s., Water Solar Technology Ltd. Podrobnosti o projektech, které byly ve finále soutěže, naleznete zde:

http://ekocena.cz/netgenium/(S(ctrlfeqli4elnbnuzyaphi55))/ViewPage.aspx?viewpage=584&sx=0&sy=0&tab=0
                                                                                                                                                       
Zvláštní ocenění od poroty získaly:
HAJTEP spol. s r.o., Kardia s.r.o., Ekofarma: Sad u ořechového háje, Auto*Mat, o.s., ČVUT Praha, FSv, Prof. Josef Pešák, Univerzita Olomouc , Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., Juwital s.r.o.

Nominováni do evropské ceny EBAE 2012 jsou tyto společnosti:
V kategorii produkt: Medeco consulting s.r.o., Kancelářské zdravotní židle Forergo
V kategorii proces: Filtrační technika spol. s r.o., Adsorbční zařízení nezávisle propojené  obslužnou  katalytickou dopalovací jednotkou
V kategorii management: Ovocnářská unie ČR, Integrovaná produkce ovoce
V Kategorii mezinárodní spolupráce: Water Solar Technology Ltd., Voda ze slunce: systém SOLAR PUMP

Vybrané fotografie z vyhlášení si můžete stáhnout dnes po 18. hodině na této adrese:
http://www.ekocena.cz/netgenium/gallery/default.aspx?foto

Další informace či Vaše dotazy, prosím, posílejte na email:  ekocena@blf.cz, Radka Lukášová, nebo volejte na GSM: + 420 722 515 481.

 

Příloha č. 1  :  Zvláštní ocenění poroty:

Zvláštní ocenění za inovativní technologii
HAJTEP spol. s r.o.,
Výroba hnojiva NPK 9-30-10 z odpadního hasiva (hasících prášků)
 Velmi zajímavý nápad, zatím nebyly k dispozici konkrétní čísla z výroby. Porota by ráda viděla v příštím roce tyto hodnoty.

Zvláštní ocenění ochrany zdraví
Kardia s.r.o.
Projekt měření a prevence syndromu karpálního tunelu
Jediný přístroj v ČR na měření zatížení karpálního tunelu.

Zvláštní ocenění za přínos k rozvoji krajiny

Ekofarma: Sad u ořechového háje
Rodinná ekofarma: šťastné dětství, klidné stáří
Začali vysazovat stromy v zastavěné aglomeraci poblíž svého bydliště, už po dobu osmi let a tak vznikl Sad u ořechového háje.

Zvláštní ocenění ochrany životního prostředí
Auto*Mat, o.s.
Po Praze na kole
Projekt, podporující cyklodopravu v hlavním městě.

Zvláštní ocenění za záslužný počin
ČVUT Praha, FSv
Automatizovaný systém tvorby environmentálních plánů ve stavebnictví
Velmi přínosné, popsali všechny procesy ve stavebnictví , které mají dopad na životní prostředí dle normy ISO 14 001.

Projekt zvláštního zřetele
Prof. Josef Pešák, Univerzita Olomouc
Užití účinné látky formoterolu pro léčení koktavosti
Inhalační přístroj na vdechování léčiva – fermoterolu, který se běžně používá na léčbu astmatu novou aplikací výrobku inovativním postupem.

Zvláštní ocenění za dlouhodobý přínos k udržitelnému rozvoji
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
Recyklace přenosných baterií s obsahem zinku

Zvláštní ocenění za dlouhodobý koncepční přínos
Juwital s.r.o.
Ekologický a úsporný program do zimy i do tepla
Estetická, ekologická, ekonomická plastová láhev s pouzdrem z běžného isolačního materiálu a omyvatelným obalem, dalo by se říct „plastová termoska“.

 

Historie soutěže Cena zdraví a životního prostředí

Co je „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí“? 
Cena zdraví a bezpečného životního prostředí je dlouhodobým projektem sdružení firem v Business Leaders Forum. Cena zdraví a bezpečného životního prostředí existuje od roku 1991, tedy právě dvacet let. Za toto období poroty posoudily více než 1000 projektů. Organizátorem soutěže je Business Leaders Forum Prince Charlese. Partnerem projektu je vydavatelství Economia, a.s.. Záštitu nad soutěží má  Ministerstvo životního prostředí ČR, Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Do soutěže se mohou přihlásit podniky, instituce, neziskové organizace i jednotlivci. Projekty zpracovávají témata ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. Odborná porota nominuje projekty do The European Business Award for the Environment 2012  za Českou republiku.
Vlastní soutěž o ekologickou cenu vznikla v roce 1991 z iniciativy nadnárodní chemické skupiny Imperial Chemical Industries jako součást jejich aktivit v ČR. Vedení společnosti po několika úspěšných ročnících předalo organizaci soutěže instituci Business Leaders Forum Prince Charlese. Soutěž se tak dostala na „neutrální“ půdu a v rámci aktivit Business Leaders Forum v ĆR se vytvořil prostor pro atraktivní rozšíření jejího záběru v dalších letech.
Důvodem pro vyhlášení této soutěže byl základní cíl BLF – „šířit a podporovat koncepty společensky odpovědného chování firem, pod které spadá i ochrana životního prostředí, problematika bezpečnosti práce a podpora vzdělávání v oblasti ekologie neboť kvalita životního prostředí závisí na chování každého z nás, ať jde o akcionáře v oblasti průmyslu, veřejné orgány, občany, nebo neziskové organizace. Všechny tyto aktivity směřují k inovacím a udržitelnému rozvoji.
Cílem této prestižní soutěže je ovlivnit ekologické myšlení ve firmách, organizacích a dalších institucích. Ocenění je příležitostí pro ty z nich, které v daném roce uskutečnily projekt vedoucí k výraznému zlepšení životního prostředí, bezpečnosti práce a zdraví zaměstnanců a obyvatel v místě působení.
Kritéria výběru - vítězný projekt je každoročně vybrán nezávislou komisí složenou z odborníků v oblasti životního prostředí. Porota vybírá z přihlášených projektů, v nichž jsou popsány konkrétní měřitelné výsledky včetně finančních nákladů vynaložených na zlepšení životního prostředí. Projekty se hodnotí především na základě těchto kritérií: komplexnost, dobrovolnost, finanční objem, originalita, environmentální priority, konkrétní přínos, šíře záběru, charakteristika podniku a sociální dopad.
Komise V jejím čele je prof. Bedřich Moldan z Centra pro ekologické otázky Univerzity Karlovy. Dalšími nezávislými porotci jsou František Dobeš (Penta Investment), Vladimír Machek (Poradce pro řízení, správu a restrukturalizace společností), Pavel Policar (Utilities & Infrastructure) a Roman Vyhnánek (NVF).

Evropská ekologická cena pro podnikatele 2012

Evropská ekologická cena pro podnikatele, která byla poprvé vyhlášena v roce 1987, vyjadřuje ocenění a podporu firmám, které chápou význam ochrany životního prostředí a aktivně podnikají kroky, které vedou k jeho zlepšení.
Má za cíl vyzdvihnout postupy, praktiky a produkty z nejrůznějších forem podnikání v rámci Evropské Unie, které pomáhají ekonomickému a sociálnímu rozvoj bez škodlivých vlivů na životní prostředí a přírodní zdroje, na jejichž kvalitě závisí další rozvoj lidské společnosti. Těmto firmám skládá uznání a dává je za vzor ostatním organizacím.
Důvod vzniku soutěže
Evropská Unie se ve spolupráci s členskými státy snaží o udržení vysoké úrovně kvality životního prostředí, proto podporuje chování firem a jednotlivců ve smyslu udržitelného rozvoje. Snaží se, aby konzumní chování naší společnosti bylo v co největším souladu s ochranou životního prostředí při zachování potřebného životního standardu.
Kategorie soutěže
Evropská ekologická cena pro podnikatele je udělována ve čtyřech kategoriích:

 

  • environmentální management
  • produkt
  • proces
  • mezinárodní spolupráce

Každá z kategorií má svá specifika a je posuzována samostatně. Všechny však vycházejí z konceptu udržitelného rozvoje jako základního kritéria. Nově bude udělena cena pod názvem „Business and Biodiversity“, kterou vybere porota ze všech čtyř kategorií a měla by být udělena za projekt, který prezentuje soulad mezi podnikáním a přírodními ekosystémy.
Pro koho je Evropská ekologická cena pro podnikatele určena?
Je určena firmám, které v uplynulých dvou letech podnikly kroky ke zlepšení životního prostředí jakoukoliv formou, ať již prostřednictvím environmentálně šetrného produktu, inovačních procesů a technologií, mezinárodní nebo více sektorové spolupráce, nebo konkrétní akce ke zlepšení životního prostředí apod.
Nominováni do evropské ceny EBAE 2012 jsou tyto společnosti:
V kategorii produkt: Medeco consulting s.r.o., Kancelářské zdravotní židle Forergo
V kategorii proces: Filtrační technika spol. s r.o., Adsorbční zařízení nezávisle propojené  obslužnou katalytickou dopalovací jednotkou.
V kategorii management: Ovocnářská unie ČR, Integrovaná produkce ovoce
V Kategorii mezinárodní spolupráce: Water Solar Technology Ltd., Voda ze slunce: systém SOLAR PUMP

Další informace či Vaše dotazy, prosím, posílejte na email:  ekocena@blf.cz, Radka Lukášová, nebo volejte na GSM: + 420 722 515 481.