OSN asi nemá co dělat

Petr paulczynski

 

Je tomu bratru dva roky, co se OSN, která zřejmě dlouhodobě nemá nic na práci protože ve světě je vše OK, zabývala problematikou pohlavkování dětí v Česku. Ještě dnes si vzpomínám, jak Zelení exoti Kocáb a Stehlíková si z toho udělali pracovní náplň. A OSN vytáhla tutéž kartu znovu, protože vychovávat by se prý mělo bezpodmínečnou láskou. Sancta simpicitas, copak to, že nezbednému potomkovi jednu střelím znamená, že ho nemám rád? Právě naopak. "Výbor vyzývá k osvětě pomocí vzdělávacích aktivit, které by podporovaly využívání alternativních výchovných přístupů, a současně vyzývá k zákazu veškerých fyzických trestů," napsal Výbor pro práva dítěte do dokumentu, který zaslal na úřad vlády.

Vzpomínám si, že mé dnes už dospělé děti co sami mají své dvě děti občas nějakou chytili. A jak mi řekli, lepší jedna "počuni" jak půl hodiny kázání či tři dny "zaracha". Co je komu v OSN po tom, když chce rodič zpohlavkovat své nezbedné dítko? Proč se má do rodinné výchovy zase montovat stát? Vidím všude okolo sebe, kam vede ona pověstná volná výchova. V restauraci, kde jsme s přáteli na večeři pobíhá mezi stoly povykující tlupa rozjívenců a z napomínání rodičů má akorát tak bžundu. A přitom dobře míněný pohlavek by určitě raracha přikoval k židli.

Jsem zvědav, zda v době, kdy stát má dělat sám co se sebou se bude opravdu jako svého času Džamila Stehlíková zabývat speciálním zákonem, kterým by bylo zakázáno pod hrozbou pokuty a možná i trestního stíhání, fyzicky trestat vlastní děti. "Tělesný trest představuje riziko pro bezpečný vývoj osobnosti dítěte," tvrdí tito experti.

Já zase říkám, že ve vhodné chvíli udělený pohlavek, je účinnější než půhodinové kázání. K tomuto tvrzení mne opravňuje vlastní zkušenost s výchovou mých dětí, které čas od času utržily tu pár facek, tu pár na zadnici, podle hesla "škoda facky, která padne vedle". A vývoj jejich osobnosti neutpěl žádné škody. A tak to myslím je ve všech normálních rodinách. O nenormálních nemluvím, na ty se vztahují jiné zákony.

Staré české úsloví říká "stromek ohýbej, dokud je mladý". Facka či plácnutí přes zadek v pravou chvíli je prostě tisíckrát výchovnější, než hodinová přednáška tichým hlasem. I já osobně jsem doma chytil tu a tam pár facek aniž by to na mně zanechalo nějaké psychické stopy pro můj život a rozhodně jsem nezůstal ušlápnutým tichošlápkem.

Takže prosím tuhle pravicovou vládu: zabraňte sociálním inženýrům regulovat náš život stupidními zákony.

P.S. 
Jo a ještě k tomu OSN. Na celém světě je spousta týraných, podvyživených, dětskou prací zneužívaných dětí. Co kdyby se slavné OSN raději zabývalo tímto fenoménem?

Psáno pro blog.iDnes.cz