Martin Kocourek vypracoval finanční ústavu ČR

 Tomáš BARTOVSKÝ

Ekonomický expert a garant ekonomické komise ODS Martin Kocourek nabízí pomoc Ministerstvu financí při dokončení finanční ústavy. Její předložení prosadila ODS do programu vládní koalice. „Jednotlivé paragrafy finanční ústavy už občanští demokraté dali na papír. Nyní jsme připraveni pomoci ministerstvu financí dotáhnout návrh do konce tak, aby ho mohla vláda projednat ve třetím čtvrtletí letošního roku,“ hodnotí Martin Kocourek stav přípravy klíčové legislativní pojistky pro odpovědné hospodaření se státním rozpočtem. „Není pro nás problém posílit našimi experty ministerský tým, který na přípravě finanční ústavy pracuje,“ konstatuje Kocourek. Ekonomičtí odborníci ODS dnes také upozornili na negativa připravované změny v rozpočtovém určení daní. Návrh ministerstva financí by tvrdě zasáhl do hospodaření čtyř největších měst v České republice – Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, jejichž příjmy by zkrátil celkem o 4,9 miliardy. „Receptem ODS je především osekání nenárokových dotací, které ze státního rozpočtu plynou pouze některým obcím. Experiment, který dnes připravuje ministerstvo financí, nepřinese spravedlivější rozdělení daňových příjmů mezi obce. Naopak jako časovaná bomba zasáhne rozpočty čtyř největších měst v České republice, jejichž infrastrukturu nevyužívají pouze místní, ale také statisíce občanů žijících mimo jejich katastr,“ nesouhlasí s navrhovanými změnami v rozpočtovém určení daní poslanec Vladislav Vilímec. „Obrat občany čtyř měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně o 5 miliard znamená ohrozit investice, veřejnou dopravu, kulturu, vzdělanost a sociální sféru, tedy skoro vše, z čeho mají prospěch nejen obyvatelé těchto měst, ale i občané spádových oblastí a návštěvníci,“ doplňuje poslanec Jiří Šulc.

Téma změn podpory stavebního spoření na jednání komise otevřel Jiří Šneberger, který se tématu dlouhodobě věnuje. „Pokud by Ministerstvo financí realizovalo svůj návrh změny ve stavebním spoření, který počítá s výrazným omezením využití naspořených peněz, celý systém stavebního spoření by zkolaboval. Optimální reforma by spočívala v přeměně stavebního spoření na životní spoření, které by bylo pro lidi mnohem efektivnější a ponechávalo by na jejich rozhodnutí, kam své naspořené peníze uloží,“ říká Jiří Šneberger.

Ekonomická komise ODS se také věnovala tématu reformy daňového systému, které prezentoval poslanec Michal Doktor: „Den daňové svobody jsme letos sice oslavili o tři dny dříve než loni. Pokud ale chceme v dalších letech toto symbolické datum posunout ještě blíž k začátku roku, musíme bezpodmínečně proklestit současnou daňovou džungli a odstranit z ní zbytečné výjimky. Netrpělivě proto čekáme na chvíli, kdy Ministerstvo financí konečně předloží do vlády návrh daňové reformy.“

Co je finanční ústava?

Nový zákon z dílny ODS uloží vládě povinnost usilovat o vyrovnané hospodaření s veřejnými rozpočty. Zároveň vládu zaváže k tomu, aby vedla politiku, která v budoucnu neohrozí stabilitu veřejných financí. Vláda bude muset formulovat pětiletou strategii pro oblast příjmů, výdajů i salda státního rozpočtu. Tuto strategii bude ve formě pravidelné zprávy předkládat ke schválení Poslanecké sněmovně.

Pokud dolní komora parlamentu Zprávu o rozpočtové strategii dvakrát po sobě zamítne, bude mít vláda povinnost požádat Sněmovnu o důvěru. O vyslovení důvěry bude muset požádat i v dalších definovaných situacích, jako je například výrazné odchýlení od navrhovaného salda státního rozpočtu.

Ústava České republiky podle slov ministra průmyslu a obchodu a autora finanční ústavy Martina Kocourka chrání řadu práv a definuje mnoho povinností. Ani slovem však nezmiňuje povinnost usilovat o zdravé veřejné finance. "Česká ústava nechrání zdravé veřejné finance. Nemáme záruku, že stejně jako v minulosti nebudou následující vlády zadlužovat stát i v době vysokého ekonomického růstu. Proto je zapotřebí zakotvit odpovědný přístup k veřejným rozpočtům do zákona," shrnul ministr Kocourek hlavní důvody pro přijetí finanční ústavy.

Finanční ústava počítá se vznikem nové poradní instituce, Národní rozpočtové rady, která bude ověřovat výdajové rámce rozpočtu. Žádný legislativní návrh nebude možné projednat, aniž by Národní rozpočtová rada posoudila jeho dopad na státní rozpočet. K rozpočtové odpovědnosti bude ministry i poslance tlačit také nový motivační prvek, tzv. koeficient rozpočtové odpovědnosti. Ten reflektuje stav ekonomiky a saldo veřejných rozpočtů a budou se podle něj upravovat platy členů vlády i Poslanecké sněmovny.