Úspěchy podnikatelů mají vliv na celkové prostředí ČR

Ivana Haslingerová

Centrum andragogiky, s.r.o. ve spolupráci s Manažerským svazovým fondem připravilo v  Golf Resort Kunětická Hora Setkání oceněných manažerů královéhradeckého a pardubického kraje pod heslem Henry Forda „Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu“.  Záštitu nad setkáním převzali hejtman Královéhradeckého kraje  Bc. Lubomír Franc a hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek. Pozváni byli Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí, Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR, Ing. Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu, doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví, a Ing. Ivan Fuksa, ministr zemědělství.

Předseda Hodnotitelské komise soutěže Manažer roku Ing. Jan Preclík, jednatelka společnosti Centrum andragogiky, s.r.o. PhDr. Marie Jírů, předseda Manažerského svazového fondu dr. Rastislav Lukovič, předchozí předsed Manažerského svazového fondu PhDr. Bohuslav Holub s chotí (zprava)

 

 

Hejtman Franc se před zahájením  nečekaně omluvil, zastupoval ho 1. náměstek Helmut Dohnálek (vlevo). Hejtman Martínek byl hospitalizován a poslal za  sebe neuvolněného člena Rady pro cestovní ruch JUDr.  Miroslava Stejskala (druhý zprava) a členku rady pro školství, kulturu a památkovou péči Pardubického kraje  Ing. Janu Pernicovou (2. zleva).

 

 

Setkání zahájil Ing. Pavel Kafka, dr.h.k., president České manažerské asociace (ČMA), Manažer roku 2005 a předseda Národní komise soutěže Manažer roku 2010 (MR). Zdůraznil, že manažeři ocenění v soutěži MR mohou naprosto jednoznačně  snést mezinárodní srovnání a mohli by být zařazeni do encyklopedie špičkových manažerských výkonů. Připomněl, že úspěchy podnikatelů mají vliv na celkové prostředí ČR. Upozornil na to, že zatímco podnikatelské prostředí má v čele dobré manažery tak manažování veřejné správy není v dobrém stavu. A to ne proto, že se to říká mezi lidmi, ale podle anazlýzy, kterou si nechala vypracovat vládní organizace NERV. Zatímco náš spracovatelský průmysl se umístil na 25-35 místě, veřejné instituce až na sedmdesátém. Nejenže je to nevýhodné pro občana při návštěvě úřadů, ale je to obrovská zátěž pro podniky a ČMA se proto zaměří na tyto manažery  mnohem intenzivněji. Je to o to důležitější, protože počet úředníků roste a roste. Počet slov v českých zákonech za deset let vzrostl o 80 %, počet úředníků o 70 %.

 

Předseda Hodnotitelské komise soutěže Manažer roku Jan Preclík poděkoval paní ředitelce Centra andragogiky Marii Jírů za její nápad, který měla před čtyřmi lety, představit na krajských setkáních úspěšné manažery obou krajů pánům hejtmanům a za udělení ocenění od nich.

 

 

 

 

 

 

Helmut Dohnálek se pozastavil nad výsledkem, že veřejná správa má dvakrát horší manažery než podniky a přislíbil, že s tím budou něco dělat, aby se to pootočilo.

 

Jana Pernicová se ohradila, že přistupuje ke všem s obrovskou odpovědností, ale hodnocení politiků i úředníků veřejností závisí na tom jak se o nich píše a hovoří v médiích. "Není to o naší práci, ale jak o nás píší a mluví média. Já se snažím, aby učitelé na manažerských postech nebyli jen odborníky, ale i manažery. Vzdělání a výchova je jedno z nejdůležitějších  odvětví. Mládí není špatné, jen trochu jinal uvažuje. Není chybou, že mladí lidé jsou ambiciózní, ale co je na zamyšlení, že jim chybí pokora. Musíme proto být důslední a přitvrdit ve výchově. Chybí bohužel koncepce Ministerstva školství, které se chová jakoby žilo vedle nás. My mu pošleme požadavky a vláda schválí něco jiného." Pavel Kafka na slova paní Pernicové ragoval, že by chtěl k nám zavést německý systém výuky  - 6 týdnů ve škole, 6 ve fabrice. V USA dělali rozbor, proč je německý systém tak dobrý a na předním místě byl důraz právě na toto. Nám akreditační komise tento systém zamítla, že je v něm moc práce a málo teorie. "Naši absolventi díky tomu ale neumějí řídit. Neumějí komunikovat v mezigeneračních kolektivech. Nezvládnou-li žáci potřebnou pracovní disciplínu, nezvládnou ani sebedisciplínu," uzavřel Kafka.

Miroslav Stejskal si naopak pochválil Ministerstvo průmyslu a především jeho agenturu Czech Invest. Je s ní tak spokojený, že tvrdí, že je nejlepší agenturou rozvoje průmyslu ve světě. Mělo by se prý do ní dávat více peněz. Pokus o její zrušení považuje za dobu temna.

Po úvodních slovech následovalo předání cen oceněným manažerům

Ing. Miroslav Čermák, předseda představenstva a generální ředitel výrobního družstva Sněžka a Manažer roku 2006 a marketér roku 2007 si postěžoval: "My manažeři jsme tu od toho, abychom získali zisk a odváděli daně, z nichž část jde na servis státní správě . Úředníci by za to měli všem, tedy i nám poskytovat službu. Ale mně například nekvalifikovaným rozhodnutím jednoho úředníka vznikla škoda 10 milionů Kč a státu v důsledku toho na daních 2 miliony a nikdo ho nepotrestá. Šlo o to, že zakázal Sněžce zaměstnávat zahraniční dělníky. Bral bych to, kdyby mi dali náhradní dělníky české. To se nestalo, omezila se výroba a moji dělníci přešli do Roudnice a České lípy, kde vesele šijí dál. Tam asi byli úředníci řídící se jinými předpisy. Jak je možné, že každý úřad rozhoduje jinak a já platím všem stejně?!"

 

 

Ing. Marcela Česáková, tajemnice a vedoucí Městského úřadu Nový Bydžov, manažerka odvětví Služby pro veřejnost je dokladem toho, že i jsou i schopní manažeři ve veřejné správě.

 

Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor university Hradec Králové a Manažer roku 2010 se omluvil. Stejně tak i Ing. Jan Lustyk, generální ředitel Rieter s.r.o. a finalista soutěže Mannažer roku 2010 se omluvil z důvodu zahraniční cesty.

 

 

Ing. Jan Heřmanský, generální ředitel a majitel Svitap J.H.J. s.r.o. a finalista soutěže Mannažer roku 2010 si posteskl, že neexistují textilní učňovské obory a prosil, aby páni radní nezavírali poslední průmyslovou textilní školu u nás, aby měla Textilní vysoká škola v Liberci žáky.

 

Ocenění přebrali ještě dva podnikatelé.

 

Ing. Petr Moravec, jednatel a ředitel SILK & Progress, spol. s r.o. Moravská Chrastava a finalista soutěže Manažer roku 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Pavliš, jednatel Mias OC spol. s r.o.a finalista soutěže Manažer roku 2010

 

I když organizace akce byla bezchybná, sjelo se na ni i mnoho dalších podnikatelů z uvedených krajů, tak vládlo zklamání, že akci ignorovali nejen všichni páni ministři, ale dokonce i Královéhradecký hejtman. (Pana hejtmana Martínka naopak všichni litovali a přáli mu uzdravení.) Ignorance politiků vůči podnikatelům je smutná. Právě podnikatelé jsou totiž hybnou silou ekonomiky státu, právě oni zaručují zaměstnanost a jsou největším přínosem peněz do rozpočtu. Pohled na ně naší veřejností, která byla padesát let mylně informována, že jsou to vykořisťovatelé a nepřátelé zaměstnanců, by se měl změnit. A kdo jiný než právě politici by se měli snažit o to, aby se tento chybný názor změnil. Kdyby se politici místo vyrábění neustálých kauz zajeli podívat mezi normální schopné lidi, bylo by to pro obě strany užitečné. Podnikatelé by si vážili stisku jejich ruky a oni by si nervově odpočinuli a zjistili, že ne všude na ně číhají jen kolegové se skrytými nahravači, že se mohou bavit jako normální lidé s lidmi, kteří je rádi uvidí.