hhh

 

Novela zákona o hmotné nouzi zamezí zneužívání sociálního systému povaleči, flákači a příživníky

Ivana Haslingerová

Podle stávající legislativy mohou úřady vymáhat dlužné částky po ženě na mateřské či invalidním důchodci, ale nemohou zakročit proti lidem, kteří nepracují, neplatí své závazky a pobírají ještě od státu pomoc v hmotné nouzi neboli příspěvek na živobytí. Takto si živíme desítky tisíc těchto povalečů. V roce 2010 byl průměrný měsíční počet příjemců této dávky 79,3 tisíc a na příspěvku na živobytí jim bylo vyplaceno celkem 2862,1 milionu korun. Přitom ve zdravotnictví se handrkují nemocnice o několik milionů na záchrany životů vážně nemocných pacientů. Není divu, že tato do nebe volající nespravedlnost budí u občanů dlouhodobě hněv a odpor k vládě. Je proto potěšitelné, že se naši zákonodárci konečně probouzejí ze zimního spánku a začínají předkládat zákony, které by zamezily podobným nepravostem. Po návrhu zákona o možnosti vykázání nežádoucích osob z obcí, o němž jsme psali v článku Zákaz až ročního pobytu pomůže obce chránit před chronickými potížisty, předložily poslankyně Ivana Řápková a Lenka Kohoutová společný návrh novely zákona o hmotné nouzi, který má obcím umožnit použít příspěvek na živobytí nepřizpůsobivých občanů k úhradě jejich dlužných částek.

Předkládaná novela by měla zajistit rovné postavení všech dlužníků. Neplatiči nezůstanou bez prostředků, neboť návrh zákona počítá se zachováním existenčního minima. Změny se dotýkají výhradně dávky na živobytí, tedy nikoliv jednorázových dávek (porodné, pohřebné apod.) nebo účelově vázaných příspěvků, jako je příspěvek na bydlení nebo mimořádné okamžité pomoci. Zákon dlužníkům umožní navíc domluvit si splátkový kalendář, což dosud nemělo oporu v zákoně, protože sociální dávky nemohly být předmětem dohody o srážkách. Takže výkřiky do televizí, že dotyční zhynou hladem a budou okamžitě vykázáni z bytů na ulici, jsou nepravdivé. Tato novela jako celek představuje pouze zásadní průlom v přístupu k lidem, kteří zneužívají sociální systém, odmítají převzít odpovědnost za své závazky a neřeší svou životní situaci.

Novela zákona je navíc v souladu s koaliční smlouvou, v níž se politici zavázali zpřísnit postoj k neplatičům nájemného a pořádkových pokut. Její navrhovatelé také umožňují strhávat dluhy přímo ze sociálních dávek vyplácených neplatičům. Navrhované změny na svém jednání podpořila již odborná komise ODS pro právní stát, která chce omezit zneužívání sociálních dávek. Podporu jim vyslovil také Svaz měst a obcí České republiky. Doufejme, že ji podpoří i poslanci dvou dalších koaličních stran nezávisle na rozmíškách mezi nimi.

Obcím by novela zákona umožnila použít příspěvek na živobytí k úhradě dlužných částek, zlepšení vymahatelnosti pokut nebo povinných místních poplatků od chronických neplatičů a zvýšení motivace těchto lidí řešit svou životní situaci prací, tedy nežít na vrub pracujících občanů. Jedním slovem - novela by zamezila cílenému zneužívání sociálního systému povaleči, flákači a příživníky všeho druhu. Umožnila by obcím postihovat chronické dlužníky, kteří jim mnohdy dluží velmi vysoké částky a přitom zároveň pobírají sociální dávky. Tito dlužníci tak do budoucna nebudou privilegováni vůči ostatním občanům, kteří si své závazky plní. Novelou získají obce účinný právní nástroj k řešení situace s neplatiči, zákon se bude týkat například i společenství vlastníků bytových jednotek. A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE, ŽE NOVELA POMŮŽE ODSTRANIT NENÁLADU VE SPOLEČNOSTI VŮČI VLÁDĚ. Nezbývá než doufat, že si to poslanci uvědomí a nezávisle na žabomyších hádkách uvnitř koalice ji urychleně schválí.