hhh

Děsivá bilance

Martin Bacík, dopis redakci

Dopis redakci: "Když tak bezbřeze milujete ODS - tak zde vám zasílám takovou ,,chuťovku"! Jen dodám, že v tomto skromném výčtu není uvedena účelová neoliberální likvidace, která úspěšně pokračuje do dnes, celé československé a české ekonomiky po roce 1989. To jsem zvědav, zda tento materiál otisknete, nebo jej pro jistotu zcenzurujete. M.Bacík"

Vážený pane Bacíku, nechápu, kde se vzal Váš názor o našem bezbřehém milování ODS. Výhrady, které jsme k ní měli za vedení pana Topolánka byly velmi ostré a i nyní jsme, bohužel, velmi rozpačití nad jejím vládnutím nevládnutím. Jiná věc je, že si vážíme profesora Klause za jeho skvělé ekonomické reformy. Bez něj bychom žili už dávné v "socialismu s lidskou tváří". A TO SI ROZHODNĚ NEPŘEJEME!

Váš dopis otiskneme, protože jsme zastánci svobody a každý má mít možnost v demokratické společnosti vyjádřit svůj názor. Pouze jsem vynechali invektivy a osobní útoky na některé politiky. Fakta, tj. Vámi zhotovenou tabulku o děsivé bilanci státního rozpočtu ale uvádíme, s výhradou, že redakce neručí za její obsah.

Ať již máte pravdu nebo ne, je jasné, že náš stát zavedly socialistické vlády a zelená Topolánkova vláda do situace hraničící se státním bankrotem. Ostatně to není nic nového, pan premiér Nečas o tom hovořil nesčetněkrát. Přejme mu, aby se mu podařilo tento neradostný stav naší ekonomiky zvrátit a abychom se opravdu do státního bankrotu nedostali. Málokdo si totiž uvědomuje, že by postihl převdevším běžné občany, protože by to pro ně znamenalo měnovou reformu. Aokud namítnete, že bohatí by ztratili víc jako kdysi za Gottwalda, tak věřte, že nyní to neplatí. Ti by zmizeli do ciziny i se svými továrnami a o to horší suituace by nastala. Proto si přejme, aby se vláda přestala už konečně hádat a dokázala nás normální prací od této pohromy zachránit. A nyní uvádíme Váš článek:

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 ze dne 15. prosince 2010 (strana 5634 Sbírka zákonů č. 433 / 2010 Částka 150):
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: § 1 (1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2011 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 044 000 908 000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 179 000 908 000 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 135 000 000 000 Kč. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011. Němcová v. r., Klaus v. r. v z. John v. r

Tedy příjem činí jeden bilion a čtyřicet čtyři miliard devětset osm tisíckorun. Postavme proti této závratně vysoké částce sumu peněz, o kterou naši státní pokladnu připravili neschopní, nebo zkorumpovaní státní zaměstnanci. Bezesporu se nám bude lépe porovnávat, když víme, že nositelem korupce a neschopnosti nemůže být instituce, ale daný člověk. Částky uváděné v tabulce, berte prosím s rezervou. Údaje jsou z veřejně dostupných pramenů a není důležitá jejich absolutní přesnost, ale řádová výše. Pozn. redakce:

Bilance je děsivá:

Diag Human – ČSSD 2 000 000 000 Kč

Aktuální kauzy staveb tunelů v Praze – ODS 10 000 000 000 Kč

Gross – byty, akcie – ČSSD 300 000 000 Kč

Internet do škol – ČSSD 884 000 000 Kč

Nucená správa IPB 2000 – ČSSD 2 0 0 000 000 000 Kč

Sanace polostátních bank – ODS 200 000 000 000 Kč (Podle našich informací naopak ODS dostala od ČSSD velmi vyhubováno, že banky nesanuje a provedla to vláda ČSSD, red.)

Chemapol Group – Junek 1 6 500 000 000 Kč

Knižní fond – Macek, Menzel 400 000 000 Kč ????

Liberecký šampionát – Magistrát města ODS+ČSSD 150 000 000 Kč

Lehké topné oleje – ODS 100 000 000 000 Kč

Rumová aféra – ODS 60 000 000 Kč

Kamencové jezero – Starosta Chomutova ODS 750 000 000 Kč

Konsolidační banka, Konsolidační agentura – ODS+ČSSD 233 333 333 333 Kč

Podpora na fotovoltaické elektrárny – ODS + ČSSD 900 000 000 000 Kč
___________________________________________________

Kolik to stálo celkem: 1bilion,675 miliard, 878 milionů, 83 tisíc = 333 1 675 878 083 333 Kč

Tabulkou uváděné tunely činí zhruba 1,6 násobek rozpočtu na rok 2011. Jenže to nejsme zdaleka u konce. Kde jsou časované bomby z mezinárodních arbitráží, byty OKD, Pandury, Gripeny, padáky, všechny ty kauzy Drobil, Řebíček, předražené dálnice, zápalné šňůry, kauzy Českých Drah, Aerolinií, dotace do místní dopravní obslužnosti, podělané dopravní koridory, nemravné odměny poradcům a výběrovým komisím, apod ? Celková suma podle mě může být dvoj až trojnásobná, čili se pohybujeme v úhrnném tunelu ve výši kolem 4 bilionů korun. Daňový poplatník našeho státu je z tohoto pohledu laxní naivka, ovce, cvičená opice a smutný klaun. To celé nadruhou. Čtyři roky opravdu tvrdého výběru daní a výsledkem je zruinovaný důchodový systém, nefunkční státní správa a naprostá morální devastace obyvatel.