hhh

Na Žofíně se již po osmnácté rozdaly manažerské Oskary

 IVANA HASLINGEROVÁ

Tak jako každoročně se letos již po osmnácté sešli v pražském paláci Žofín nejúspěšnější manažeři firem působících v ČR, aby se utkali v nejprestižnější manažerské soutěži u nás – „Manažer roku“. Jejími vyhlašovateli jsou nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v ČR zastupující téměř milion zaměstnanců – Česká manažerská asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Průběh hodnocení a vyhlašování soutěže organizačně zajišťuje Manažerský svazový fond (MSF).  Od jiných podnikatelských soutěží se liší tato soutěž především tím, že hodnocení se nezakládá jen na metodách a výsledcích podniků, ale hlavně jde o lidi - o jejich profesionalitu, odborné znalosti, o vůdcovství, rozhodnosti, morálce, společenské odpovědnosti, obětavosti, disciplíně a mimo jiné také o naději. Každý manažer, který v předchozích letech získal ocenění, vždy udělal pro svůj podnik víc, než byla jeho povinnost. A když říkám víc, nemyslím tím jen seriózní vedení zaběhlého podniku, ale např. vytažení krachujícího podniku z červených čísel na osmimiliardové obraty či například vybudování podniku s velkými zakázkami pro gigant Siemens z jednoho soustruhu ve stodole. Vím, o čem mluvím, s těmito  a mnoha dalšími podnikateli jsme přinesli v minulých letech v naší revui rozhovory a na vlastní oči jsme viděli jejich firmy. Ocenění v této soutěži se týká osobního přínosu manažerů k rozvoji firem a do finále soutěže jsou vybráni pouze manažeři, kteří pro společnosti jim svěřené udělali více, než se běžně od manažerů očekává. Proto je ocenění v této soutěži mezi manažery chápáno jako udělení Oskarů mezi herci.

Letošní volba Manažerů roku se konala pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase, který se na poslední chvíli musel pro neshody ve vládní koalici omluvit. Manažerům poslal ale velmi hezkou zdravici. Ministr Martin Kocourek přišel osobně přítomné manažery pozdravit. Ve své zdravici mj. uvedl: "Nikdo z nás nezačínal kariéru na své současné pozici. Všichni jsme měli šéfy a to ty nejrůznější. Zde jsou přítomni ti nejlepší a čest a sláva jim. Bez dobrých manažerů bychom nebyli úspěšnou průmyslovou zemí. Přeji proto všem maximum výborných rozhodnutí."

Do letošního 18. ročníku bylo nominováno celkem 188 manažerů a manažerek z celé ČR a bylo proto z čeho vybírat. Není proto divu, že pravidla soutěže ze strany organizátorů každoročně přitvrzují. Je to přirozené, kdo prošel před časem globální krizí, je nyní silný a konkurenceschopný, a proto i požadavky na něj musejí být vyšší, aby se mezi finalisty nedostali všichni nominovaní. Po týdnech náročného, systematického a nezávislého hodnocení spojeného se studiem podkladů i týmovými audity na pracovištích manažerů vybrala Hodnotitelská komise v čele s Ing.  Janem Preclíkem celkem 72 finalistů a finalistek. Jejich hodnocení zpracoval pan předseda do knihy mající přes 400 stran. O všech finalistech do ní sestavil podrobné analýzy a rozbory, kniha konkuruje rozsahem snad jen Vieweghovi. Jsem si ale jista, že obsahem je lepší. Vyrůstá mladá postrevoluční generace manažerů, kteří mají větší tah na branku. Některé naše školy produkují skutečně špičkové absolventy. Proto jsme museli letos v jejich hodnocení nasadit vyšší laťku  a přešli jsme z kvalitativních na kvantitativní parametry hodnocení. Základním kapitálem v podniku jsou lidé. Proto hodnotíme i to, jak se jim manažer věnuje. Soutěž probíhá již po několikáté pod záštitou premiéra. Těší nás, že se často v rozhovorech podnikatelů s novináři pochlubí manažer svým získaným vítězstvím a ve svých pracovnách mají manažeři vystavené křišťálové plastiky naší soutěže. Svědčí to o tom, že si titulu váží. Zvláštností letošního ročníku je také to, že jsme se zamýšleli při výběru finalistů i nad skutečnou společenskou zodpovědností práce manažerů. Kladně jsme hodnotili, zda nepracují jen pro sebe a svou firmu, ale pro celou společnost. Jakou mají společenskou zodpovědnost a jakou užitnou hodnotu mají výrobky firmy, kterou řídí. Také jsme prověřovali, jak se chová vedení vůči zaměstnancům a environmentální chování firem – zda se mohou prokázat ISO 14001, co jejich závody vypouštějí do vod," uvedl Jan Preclík.

 

 

Považuji za potřebné, aby schopní manažeři spolu se svými týmy byli oceněni, skvělé výsledky zveřejněny. Tím se stávají vhodným příkladem pro ostatní,“ upřesňuje Jan Wiesner, předseda Koordinační rady KZPS. Naše sdělovací prostředky s oblibou preferují jen senzační negativní zprávy, a to, myslím, působí na naše občany více než nezdravě. A hlavně - vede to ke skepsi. Dobré příklady našich manažerů přispívají k pozitivnímu vnímání našich organizací a snad i podnítí snahu ostatních se s nimi vyrovnat. A to by mělo být hlavním přínosem soutěže o titul Manažer roku. Počet a úroveň letošních kandidátů opět dokazuje, že soutěž má svůj smysl. Stejně jako v minulých letech vyberou vítěze v několika kolech vybraní odborníci z různých oblastí. Nejde tedy o žádnou nahodilou anketu, jako je tomu u mnohých podobně pojmenovaných soutěží. Jsme rádi, že budeme moci opět ocenit ty nejlepší a ukázat, že mezi českými manažery je celá řada vzdělaných a schopných lidí, kteří již v minulosti hodně dokázali a jsou schopni uspět i v celkově ekonomicky obtížné době," uzavřel  Jan Wiesner

 

 „Domnívám se, že kvalitní manažerské schopnosti lidí je potřeba kultivovat od skautských oddílů přes sportovní týmy až po řízení hospodářských subjektů a veřejný sektor,“ podotýká Ing. Pavel Kafka (na snímku druhý zleva), nově zvolený prezident ČMA. „O našem blahobytu, životní a civilizační úrovni rozhoduje konkurenceschopnost našich firem na světovém i domácím trhu. A v širším smyslu se do ní promítá konkurenceschopnost všech našich činností. Role manažerů v tomto procesu je nesporná. Věřím, že nám výsledky soutěže MANAŽER ROKU 2010 opět představí další obdivuhodné osobnosti managementu.“


 

 

Ing. Ladislav Macka (první zleva), ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky a do minulého roku prezident ČMA připomněl, že každým ročníkem nabírá soutěž na  atraktivitě. Probíhá na ní největší přehlídka manažerských osobností. Jiné soutěže hodnotí podniky podle výkonů. Tato soutěž hodnotí manažery jako jednotlivce. Není to anketa, ale soutěž s předem stanovenými kritérii. Hodnocení je prováděno dvěma komisemi, což zajišťuje objektivitu a kvalitu. „Těší mne, že titul MR se čím dál víc užívá při hodnocení manažerů v médiích. Hejtmani vítají MR a představují je na svých konferencích. Vítězové předešlých ročníků založili svůj klub a zvou do něj na přednášky ekonomické experty. Nominační kritéria jsou nejen o výkonu podniku, ale o osobnosti a přispění k úspěchům podniku manažera. Soutěž Manažer roku si získala za 16 let svého působení již prestiž mezi manažery. Ve srovnání s ostatními se totiž liší v tom, že manažeři soutěží mezi sebou a pro sebe. Není to anketa, má přesná pravidla. Odborná hodnotitelská komise sebere podklady o nominovaných manažerech a určí, kteří postoupí do finále soutěže. Národní komise určí z vybraných finalistů vítěze. Hodnocení neprobíhá podle firem a objemu výroby, ale jde o osobnost manažera. Hodnotí se příspěvek manažera k rozvoji firem, jaké postavení má firma ve světě, jak užívá manažer metody řízení a zda uplatňuje v podnikání etiku a morálku ,“ uzavřel Macka.

 

 

Hlavní organizátor a garant soutěže, ředitel Manažerského svazového fondu dr. Rastislav Lukovič uvedl: „Předpokládali jsme, že v postkrizovém čase bude zájem manažerů o účast v soutěži spíše klesat. Přece jen, manažeři tu musejí doslova nést svou kůži na trh, jsou podrobeni auditům a jsou podrobně analyzovány jejich postupy i výsledky za poslední tři roky. Skutečnost je ale opačná. V posledních dvou ročnících zájem o soutěž rapidně stoupá a my vidíme, že do pomyslné „arény“ s chutí utkat se se stejně kvalitními, odvážnými a zodpovědnými „soupeři“ jde stále více kapitánů české ekonomiky. Našim manažerům odvaha, suverenita a odpovědnost nechybí."

Představitelé pořadatelů poděkovali PhDr. Bohuslavu Holubovi, který 17 let ve funkci předsedy MSF zajišťoval tuto soutěž, za její bezchybná vedení a přípravu. Snímek zachycuje, že pan doktor byl jejich oceněním potěšen. I když odešel z funkce předesedy MSF do důchodu, zůstává doktor Holub nadále v Hodnotitelské komisi a přislíbil, že bude nadále při pořádání soutěže pomáhat.

 

A kdo se umístil v letošním roce na stupních nejvyšších?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprvé za dobu existence soutěže se neudílel zvlášť titul Manažer roku 2010 a Manažerka roku 2010, neboť oceněná manažerka Ing. Senta Čermáková ze společnosti Hewlwt-Packard, s.r.o., dostala nejvyšší počet bodů a titul byl přidělen pouze jí. Protože letošním heslem soutěže bylo vybrat kapitána, neboť kapitán se stará o loď, aby proplula za bouře (krizi) do přístavu. Protože ale dne 14. dubna, kdy soutěž probíhala, bylo 99. výročí od zkázy Titaniku, paní Senta tento titul odmítla a chtěla být Gagarinem. Proč právě jím je také otázkou, protože ani s ním to nejlépe nedopadlo.

Kromě kategorií Manažerka roku byl vyhlášen i Mladý manažerský talent do 35 let věku. Titul získal generální ředitel Obchodních tiskáren , a.s., Ing. Petr Ryska, Ph.D. (snímek vlevo). Dále byly vyhlašovány kategorie TOP 10, Vynikající manažer malé firmy (do 50 zaměstnanců), Vynikající manažer střední firmy (do 250 zaměstnanců) a ve více než dvacítce odvětví také Manažer odvětví.  V kategorii Vynikající manažer malé firmy se na prvním místě umístil Dipl. Ing. Václav Dědina (první vpravo na snímku vlevo), předseda představenstva ZS a.s. Dublovice, vítězem v kategorii Vynikající manažer střední firmy se stal ing. František Kulovaný, jr., MBA (druhý zleva), ředitel controlingu BAEST Machines & Structures, a.s., P. V rámci soutěže bylo ohodnoceno také 23 manažerů odvětví ve 23 kategoriích.

 

 

 

 

Do Síně slávy byl uveden čestný člen ČMA i SP ČR, guru českého managementu Prof. Ing. Jaroslav Jirásek, DrSc.

 

 

 

 

 

Letošní nominovaní manažeři byli požádáni, aby odpověděli na 5 otázek. Z jejich odpovědí vysledoval tiskový mluvčí SPČR PhDr. Milan Mostýn obecné tendence. Nové a jedinečné například je, že se třetina finalistů zaměřila na budování kvalitního týmu, protože podle nich se investice do lidí vyplácí. V boji s krizí je důležitá týmová práce a motivace týmu. Za největší manažerský úspěch považují manažeři dosažení růstu podniku, a to, že se jich krize nedotkla a naopak, zlepšili díky ní řízení firmy, s důrazem na inovace a kvalitu. Nejdůležitější poučení z krize bylo, že si uvědomili, že krizi se musí předcházet připraveností na změny. Musí se například počítat, že během krize se zhorší přístup k firemním úvěrům. Šestina z oslovených uvedla, že krize byla pro ně výzva. Jako největší brzdu pro svou práci považují stav podnikatelského a politického prostředí – byrokracii, korupci a stav morálky. Další brzdou je i úroveň poptávky,nedostatečná flexibilita, pasivismus a platební morálka. Na dotaz, zda museli díky krizi přehodnocovat zásady a metody práce, odpověděli, že zásady jsou něco jiného než metody. Zásady se měnit nesmějí, metody naopak měnili. Dvě třetiny musely měnit strategii a metody řízení. Necelé třetině se naopak potvrdilo, že vedou firmu dobře. Za priority považovali dříve všichni manažeři snižování nákladů  a motivaci zaměstnanců, nyní kladou akcent na budování kvalitního motivovaného týmu a jeho flexibilitu.

 

A na závěr slavnostního aktu v paláci Žofín si posluchači vyslechli několik skladeb v podání Kvintet Barocco Sempre Giovanni

 

 

 

O kvalitě našich manažerů není pochyb,“ uvedl s úsměvem při gratulaci Manažerce roku 2011 prezident největšího zaměstavatelského svazu zastupujícího 31 odvětvových svazů – SP ČR – Ing. Jaroslav Míl, MBA. A pak již vážně dodal: „Jsou vynalézaví, nápadití a na věci mají nezřídka neotřelý pohled. Obdobím krize provedli naši zem podle mezinárodních hodnocení jako jedni z nejlepších v Evropě za Německem a Dánskem. Není divu, že po nich stále častěji sahá zahraničí. Mimořádně silní jsou zejména v informačních technologiích, ve finančnictví i v řadě průmyslových oborů.“ 

 

 

 

 

Z celého průběhu slavnostního odpoledne jasně vyplynulo, jak důležitou roli mají jednotliví manažeři nejen na chod jejich podniku, ale i na chod celého našeho průmyslu, zemědělství, veřejné správy a školství. A tak se jen můžeme těšit na soutěž konanou v příštím roce, kterou na závěr oficiální části slavnosti vyhlásil Ing. Jaroslav Míl. Naslouchá moderátorka slavnosti Marcela Augustová