hhh

Zákonodárci podporují přijetí institutu výhrady svědomí

Tomáš Váňa

Vee Státních aktech Poslanecké sněmovny PČR se uskutečnil „Seminář k výhradě svědomí“, pořádaný Institutem bioetických studií a Národním centrem pro rodinu. Záštitu nad seminářem převzali poslanci Marek Benda (ODS) a Helena Langšádlová (TOP 09). Z právního hlediska se problematice výhrady svědomí věnovali doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D. (Právnická fakulta UK), JUDr. Lucia Madleňáková (Právnická fakulta, UP) a Mgr. Jakub Kříž (Vysoká škola Cevro Institut). V zdravotnickém bloku vystoupili MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (Masarykův onkologický ústav) a Mgr. Jaroslav Duda, kteří se k problematice vyjádřili z hlediska pracovníků v paliativní péči, respektive ve farmacii. S příspěvkem popisujícím průběh neúspěšného přijímání tohoto institutu na Slovensku vystoupila europoslankyně Anna Táborská. V posledním příspěvku se k tématu vyjádřil poradce premiéra pro oblast lidských práv MUDr. Roman Joch.

Harald Christian Scheu se zabýval konkrétními judikáty souvisejícími s touto tematikou v zemích Evropské unie. Nastolil především aktuální otázku šátků muslimských žen. Poradce premiéra ve svém příspěvku rozvinul problematiku občanské neposlušnosti, kterou ilustroval na příkladech Thoreaua, Gándhího či Kinga. Uvedl, že výhrada svědomí je respektována v každé slušné společnosti. Mezi konkrétní příklady uvedl možnost nesvědčit v neprospěch blízkého příbuzného či možnost užívat alkoholu k náboženským účelům v období platnosti prohibice v USA. V závěru odborných bloků Mgr. Jakub Kříž představil připravený návrh zákona o výhradě svědomí a upozornil, že ačkoli český právní řád na tuto problematiku pamatuje v oblasti vojenské služby, výhradu svědomí neupravuje v obecné rovině.

V diskusní části semináře vystoupila s obsáhlým příspěvkem bývalá přednostka Ústavu lékařské etiky na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc., která se ostře vymezila vůči praxi, kdy jsou studenti medicíny nuceni vykonávat umělé potraty. Vyjádřila přesvědčení, že bránění narození dítěte, stejně jako předčasné ukončení života starého člověka, je vraždou, které by se lékařská profese měla vyhýbat. V této tezi ji podpořil MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., který odmítl diskusi nad praktickými způsoby eutanazie. Vyjádřil přesvědčení, že taková diskuse odvádí pozornost od podstaty problému, tedy zabití člověka. Za své vystoupení sklidila pí. Munzarová potlesk publika.

Kladně se k otázce výhrady svědomí vyjádřila řada zákonodárců napříč politickým spektrem. Mimo jiné poslankyně Jitka Chalánková, Helena Langšádlová či poslanci Marek Benda, Karel Schwarzenberg a Jaroslav Lobkowicz. Záměru vyjádřil podporu také premiér Petr Nečas. Z občanského sektoru přijetí tohoto institutu mimo jiné podporují filosof a vydavatel Alexandr Tomský, socioložka Jiřina Šiklová, filosof Jan Sokol či spisovatel Michal Viewegh.

Některé věty, jež zazněly:
„ Je legitimní položit si otázku, zdali je dobré, že se zde o tomto tématu vůbec musíme bavit. Není. Ale oblast státní regulace se neustále rozpíná a právě proto je potřeba chránit lidské svědomí podobným zákonem. Za dobrý příklad lze považovat antidiskriminační legislativu.“ Mgr. Jakub Kříž
„Základem výhrady svědomí  - pokud mě stát nutí dělat, co nechci – je odmítnutí plnění povinnosti.“ MUDr. Roman Joch
„Jedná se o absolutní právo – Viktor Frankl objevil, že je svobodným člověkem v koncentračním táboře, kde z lidského hlediska svobodný určitě nebyl.“ Mgr. Jakub Kříž
„Já si myslím, že je chyba, když se o tom bavíme z toho technického hlediska. Řekněme to otevřeně. Já tady nebudu dávat návody, jak vraždit.“ MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Více informací, konkrétní příběhy dokládající potřebu přijetí institutu výhrady svědomí a doplňující informace lze získat na kontaktu:
Institut bioetických studií. Institut bioetických studií je občanským sdružením, které vzniklo jako iniciativa usilující o pozitivní legislativní změny v bioetické oblasti.