Zemědělci stárnou. K omlazení mají pomoci dotace

Eva Fruhwirtová

Více jako polovina lidí, kteří pracují v zemědělství, jsou starší pětačtyřiceti let. Jedná se o oblast, kde je průměrný věk velmi vysoký. Evropské dotační programy, podpora vlády a Společnost mladých agrárníků by měla tento stav postupně změnit. „České republika má dlouholetou zemědělskou tradici a naší snahou je tento obor mezi mladými udržet a hlavně jim nabídnout vhodné podmínky. Podpora mladých zemědělců byla už za minulé vlády označena za prioritní. A od roku 2007 je také podložena dvěma opatřeními Programu rozvoje venkova,“ popisuje prezident Společnosti mladých agrárníků Petr Mareš. Aktuální čísla jasně ukazují, že 60 % lidí je starších 45 let a pouze 20 % mladších pětatřiceti let.

Dvě stě mladých zemědělců získá do začátku jeden milion korun: V současné době u nás funguje dotační program, který podporuje nástup mladých lidí do zemědělství. Ten je ze tří čtvrtin financován Evropskou unií. Zájemce o zemědělství musí být mladší čtyřiceti let a nesmí podnikat v oboru déle jak 16 měsíců.  „Žadatelé mohli nyní aktuálně podávat žádosti do začátku března. Tím se zavázali podnikat v zemědělství minimálně pět let a dokládají po tuto dobu dosažené příjmy,“ popisuje Petr Mareš. Když mladý zemědělec dosáhne na dotaci, tak obdrží přibližně 40 tisíc eur, což je zhruba jeden milion korun. Tyto peníze může využít k nákupu investic potřebných při zahájení činnosti. Je to například nákup zemědělské půdy, výstavba či rekonstrukce staveb nebo nákup strojů. V současné době po uzávěrce přihlášek se může na dotace připravit dvě stě zájemců z osmi set. Těmito dotacemi se ovšem zásoba peněz vyčerpá, a tak se Společnost mladých agrárníků rozhodla reflektovat tuto situaci a připravit návrh řešení, jak financovat dotační program, který je na další dva roky pro nové mladé zemědělce vyčerpaný. „Zahájili jsme jednání a připravujeme návrhy tak, abychom do zemědělství přivedli ještě více mladých lidí. Víme totiž, že zájem o tento obor je. A také víme, že začínající zemědělci potřebují v začátcích pomoc,“ uzavírá Petr Mareš.

Březen 18, 2011