On-line přístup pacientů k osobním účtům musí být samozřejmostí

Boris Šťastný

Podvodné vykazování poskytnuté zdravotní péče ze strany lékařů a nemocnic by mohla v budoucnu omezit povinnost zdravotních pojišťoven umožnit pacientům on-line přístup k jejich osobním účtům. Klienti zdravotních pojišťoven by tak mohli v kterýkoliv okamžik získat aktuální přehled o poskytnutých zdravotních službách a lécích, které jim byly předepsány, a zjistit případné nesrovnalosti. S tímto návrhem jsem vystoupil během setkání ministra zdravotnictví Leoše Hegera s členy sněmovního výboru pro zdravotnictví, podle něhož ministerstvo zdravotnictví přislíbilo dát tomuto návrhu konkrétní legislativní podobu v rámci chystaných reformních zákonů. Změna může výrazně zvýšit informovanost pacienta a snížit riziko, že si lékaři budou vykazovat fiktivní péči. Zdravotnímu systému by toto opatření mohlo přinést úspory v řádu nejméně stovek milionů korun ročně.

Na vyžádání jsou zdravotní pojišťovny povinny přehled poskytnuté péče vykazovat již nyní. Praxe se ale u jednotlivých pojišťoven liší, některé nabízí přístup přes internet, někde stačí telefonát, jinde musí klient zajít na přepážku a o výkaz písemně zažádat. Proto je nutné tato pravidla sjednotit a klientům pojišťoven umožnit, aby do svého výkazu zdravotní péče mohli nahlédnout kdykoliv a bezodkladně, včetně možnosti výtisku podrobného standardizovaného přehledu. Jednoduchým a efektivním způsobem tak můžeme výrazně snížit pravděpodobnost, že si lékaři a poskytovatelé zdravotních služeb budou vykazovat fiktivní péči. Pacient navíc přehledně uvidí cenu a úhradu předepsaných léků či zdravotních pomůcek i výši čerpání ochranného limitu. Zdravotním pojišťovnám se vynaložené náklady rychle vrátí, navíc jejich informační systémy jsou na vysoké úrovni a základ pro takovou službu je již založen.

Pacienti by měli současně získat možnost využívat i širokou síť Czech POINTů, což by bylo ve prospěch těch, kteří nepracují s internetem, tedy například seniorů nebo sociálně slabých pojištěnců. V blízké budoucnosti bude možné využít pro získání informace o stavu zdravotního účtu i mobilního telefonu. 

Na podporu této vize byl spustěn projekt pod názvem „Zdravý účet“, jehož cílem je koordinovat legislativní kroky s možnostmi a stávajícími aktivitami zdravotních pojišťoven. Pevně věřím, že diskuze mezi sněmovním zdravotním výborem, pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví bude pokračovat, aby mohl v co nejbližší době vzniknout konkrétní legislativní návrh. Umím si představit, že by tuto zdánlivou samozřejmost mohli pacienti získat již od příštího ledna.

 

21. březen 2011