Odborná komise ODS doporučila neschválit „dopravní superstrategii“

 Tomáš BARTOVSKÝ

Odborná komise ODS pro konkurenceschopnost považuje návrh dopravní strategie předložený ministerstvem dopravy za nedostatečný. Doporučuje proto občanským demokratům, aby koncepci v navrženém znění nepodpořili a aby požadovali vypracování skutečné koncepce rozvoje dopravy ČR. „Podle našich odborníků má koncepce nedostatky, které mohou vést k problémům v systému dopravních cest a ke snížení kvality dopravy v ČR. Navrhujeme vypracování naprosto nového materiálu, který by rozvoj dopravy řešil jasně a koncepčně včetně návaznosti na již schválené dokumenty,“ vysvětlil poslanec a místopředseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Dopravní superstrategie, kterou v polovině ledna předložilo ministerstvo dopravy a v níž ministerstvo formulovalo svou představu o dalším vývoji dopravy v ČR do roku 2025, vychází mimo jiné z nedostatečných analýz současného stavu dopravy v ČR a jeho budoucího vývoje. Podle odborníků není únosné, aby výstavba páteřní sítě ustrnula v situaci, kdy nárůst objemu dopravy se do roku 2025 odhaduje o 50 %.

Materiál je podle komise také postaven na mnoha neznámých faktorech. „Je v něm mimo jiné kalkulováno s finančními objemy z fondů EU, i přestože vyjednávání na další období teprve začalo. Podobný případ je také u PPP projektů, na které se v materiálu spoléhají, i přestože jejich rozjezd nebyl dořešen přijetím usnesení vlády a následně zákona,“ upozorňuje garant komise a poslanec Pavel Drobil.

Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš upozornil na jiný problém. „Materiál postrádá návaznost na ‚Zásady územního rozvoje ČR‘, ve kterých jsou definovány potřeby samospráv. Ministerstvo dopravy při přípravě materiálu nezohlednilo požadavky krajů a dostatečně nereflektovalo jejich priority,“ vysvětluje Libor Lukáš.

Odborná komise ODS pro konkurenceschopnost konstatovala, že materiál předložený ministerstvem dopravy nelze považovat za koncepci rozvoje dopravy ČR. Doporučila ministrům za ODS také zřízení vládního řídícího a koordinačního výboru, který se bude zabývat vytvořením zadání i vlastní koncepce rozvoje dopravy ČR. Zároveň doporučila, aby ministři za ODS požadovali prověření reálnosti realizace dopravních staveb metodou PPP.

Komise pro konkurenceschopnost je poradním orgánem ODS v oblasti průmyslu, obchodu, dopravy a životního prostředí. Jejím cílem je identifikovat problémy uvedených rezortů a navrhovat doporučení a opatření, která mají vliv na zlepšení stavu konkurenceschopnosti české ekonomiky. Členové komise se aktivně zabývají odbornými tématy a věcně přispívají ke spoluvytváření názorových stanovisek ODS.