Stát zbytečně na stavbách a silnicích prodělává miliardy

Eva Fruhwirtová

Absence a špatné řízení zejména velkých stavebních a dopravních projektů vede ke značným ztrátám, které se pohybují v řádu miliard. Jednou z vážných příčin je zanedbávání a podceňování služeb spojených s řízením projektů, s důsledným sledováním termínů výstavby, rozpočtů a kvality stavebních prací.

         „Obrovské nárůsty cen staveb, jejich neustálé zpožďování a špatná kvalita je způsobena především tím, že nejsou důsledně řízeny,“ říká předseda představenstva Jiří Švestka ze společnosti K4 Architects&Engineers, která se zabývá projektovým řízením staveb. „Nic podobného by se u řízeného projektu nemohlo stát,“ dodává Švestka.

Odborníci poukazují na předraženost veřejných zakázek

Stále více odborníků potvrzuje, že téměř dvě třetiny veřejných zakázek jsou v mnohém předražené. Stát tak vynakládá více, než je objektivně nutné. Zejména velké veřejné stavební projekty jsou špatně řízeny, nebo nejsou řízeny vůbec.

„Nyní se z důvodu šetření ve státní sféře uvažuje o něčem, co v soukromém sektoru funguje již dvacet let. U státních zakázek existuje pouze technický dozor investora a generální dodavatel, u soukromých staveb navíc funguje právě projektové řízení a projektový manažer se svým týmem stavbu, čas, kvalitu a peníze spolehlivě řídí. “ říká specialista na projektové řízení Miloš Horňák. Podle něj

„Tím, že stavbu přebírá a řídí odborník, který má velmi dobré znalosti ve stavebnictví, nedochází a ani nemůže dojít k tomu, že by se například stavba výrazně prodražila, jak je to běžné u většiny veřejných zakázek,“ vysvětluje Jiří Švestka ze společnosti K4 Architects&Engineers.

Na nízkou úroveň projektového řízení poukazují i představitelé mezinárodní manažerské společnosti Gleeds ČR, které mají s řízením investičních projektů dlouhodobé celosvětové zkušenosti.

„Manažer projektu odpovídá investorovi za dodržení strategických parametrů průběhu výstavby. Za dodržení termínů, nákladů a kvality. To se každému investoři vyplatí,“ dodává představitel společnosti Gleeds ČR Vladimír Bílý.