Česko zatěžují vysoké odvody z práce

David Havlíček

Zástupci Národní ekonomické rady vlády (NERV) prezentovali odborné veřejnosti své výsledky analýzy v oblasti daní. Česku by prospělo například snížení vedlejších nákladů práce nebo sjednocení DPH.

Členové NERV analyzovali soulad české ekonomiky a daňového systému. „Českou republiku táhne zpracovatelský průmysl. Zachoval si konkurenceschopnost dokonce i v době krize. A pro něj je naše daňová struktura nevhodná,“ upozornil člen NERV Miroslav Zámečník, koordinátor oblasti týkající se daňové otázky. „Nejvíce škodí naší konkurenceschopnosti vysoké vedlejší náklady práce,“ doplnil.

Podle materiálu NERV, který je součástí zprávy o konkurenceschopnosti ČR, se musíme poměřovat například se státy jako je Polsko nebo Portugalsko, a ne s Německem. V další investiční vlně nás pak může vysoké zdanění práce poškodit, protože některé firmy mohou z Česka odejít.

NERV se také vyslovil pro sjednocení DPH. „Dneska 60 procent výhody nižší sazby DPH využívá bohatší polovina národa. Pak se vyplatí DPH sjednotit a odškodnit sociálně slabé,“ uvedl Miroslav Zámečník. DPH tedy není nástrojem sociální politiky, a proto nemá smysl mít dvě oddělené sazby.

Materiál NERV také upozorňuje na nesladěnost dávkového a daňového systému. Tyto systémy je zapotřebí modelovat společně, aby nedocházelo k „zubům v mezních sazbách“. To znamená, že růst příjmu daňového poplatníka může vést paradoxně ke snížení jeho životní úrovně.

Člen NERV Jiří Nekovář uvedl, že daně musí zejména motivovat k bydlení v ČR. „Nesmíme poplatníky odrazovat. Naopak je musíme motivovat k tomu, aby daně odváděli u nás,“ tvrdí.

Koordinátor pracovní skupiny NERV pro konkurenceschopnost Michal Mejstřík varoval před schvalováním zákonů bez analýzy dopadů. „Často jde o nekvalifikovaný zásah do systému jako například hlasování o podpoře fotovoltaiky. Kdyby poslanci věděli, že to bude občany stát 400 nebo 500 miliard korun, tak by asi hlasovali jinak.“

Příští pondělí budou zástupci NERV prezentovat na čtvrtém z celkem šesti workshopů kapitolu finanční trhy ze zprávy o konkurenceschopnosti. Jejím garantem je člen NERV Jan Procházka.

Celá kapitola na téma trh práce a zboží - daňová struktura je k dispozici na webu nerv.vlada.cz.