Ve Vietnamu vězní katolické kněze

Klement

Vietnamskému aktivistovi za lidská práva a katolickému knězi Nguyen Van Lymu hrozí, že se i přes své křehké zdraví bude muset v půlce března vrátit do vězení. V listopadu 2009 utrpěl ve vězení mozkovou mrtvici (byl diagnostikován nádor na mozku), v důsledku níž částečně ochrnul, přičemž předtím byl zadržován na samotce. Náležité lékařské péče se mu nedostalo. A proč je zavřen? Otec Ly byl v roce 2007 odsouzen k osmi letům vězení za rozšiřování protistání "propagandy". Amnesty International ho považuje za vězně svědomí, zatčeného a odsouzeného za pokojné šíření názorů na demokracii a lidská práva. Poprvé byl kněz Ly odsouzen na konci 70. let za kritiku vládní politiky v oblasti náboženství, a za mřížemi strávil jako vězeň svědomí již 17 let kvůli tomu, že se dovolával respektování lidských práv a svobody projevu. Je jedním ze zakladatelů internetového prodemokratického hnutí Blok 8406 a pomáhal se založením i dalších politických skupin, které jsou vietnamskými úřady zakázány. Tajně též vydával disidentské noviny To Do Ngon Luan (Svoboda a demokracie).

Otci Lymu, kterému je nyní 64 let, byl 15. března 2010 jeho osmiletý trest vězení na 12 měsíců "dočasně přerušen", aby se mohl léčit poté, co mu byl diagnostikován nádor na mozku. Od svého propuštění žil pod dohledem v domově pro kněze na odpočinku v diecézi arcibiskupa z Hue ve středním Vietnamu. Během věznění byl otec Ly držen většinou na samotce, a po dobu sedmi měsíců, které předcházely mrtvici, trpěl opakovanými zdravotními problémy. Nedostalo se mu ani řádné diagnózy, ani náležité lékařské péče. Příslušné úřady ho v polovině listopadu 2009 poslaly do vězeňské nemocnice č. 198, avšak 11. prosince ho vrátily do věznice, ačkoliv byl stále částečně ochrnutý.

Otec Nguyen Van Ly je jedním z více než 30 disidentů, kteří jsou ve Vietnamu vězněni v rámci snahy úřadů potlačit jakoukoli kritiku vládní politiky a porušování lidských práv. Úřady využívají nejasně vymezená ustanovení trestního zákona k potlačování a kriminalizaci svobody projevu, což je v rozporu s mezinárodními závazky, které Vietnam ratifikoval. Od října 2009 byli k dlouholetým trestům vězení odsouzeni nejméně 22 prodemokratičtí a lidskoprávní aktivisté.

Vietnam v roce 2009 odmítl vzít v úvahu doporučení učiněná v rámci Všeobecného periodického přezkumu (Universal Periodic Review - UPR), mezi která patřilo i doporučení pozměnit či zrušit ta ustanovení trestního zákona týkající se bezpečnosti státu, která jsou neslučitelná s mezinárodním právem, jakož i doporučení odvolat další omezení disentu, diskuse, politické opozice a svobody projevu a pokojného sdružování, ale i doporučení propustit vězně svědomí.

 

INFORMACE O PŘÍPADU NA STRÁNKÁCH AMNESTY INTERNATIONAL V ANGLIČTINĚ ČTĚTE ZDE:

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA41/001/2011/en/b92b576a-52b0-42c1-9461-3b927e61aeb1/asa410012011en.html

 

ZNĚNÍ DOPISU, KTERÝ BUDE ZASLÁN UVEDENÝM ÚŘADŮM:

1. Minister of Foreign Affairs, Pham Gia Khiem, Ministry of Foreign Affairs, 1 Ton That Dam Street, Ba Dinh district, Ha Noi, Viet Nam, fax: + 8443 823 1872, e-mail: bc.mfa@mofa.gov.vn

2. Minister of Public Security, Le Hong Anh, Ministry of Public Security, 44 Yet Kieu Street, Ha Noi, Viet Nam, fax: 8443 942 0223.

Kopie: Apostolic Nuncio to Viet Nam (Diplomatic Vatican representative to Viet Nam), Archbishop Leopoldo Girelli, 55 Waterloo Street 6, Singapore 0718.


Dear Minister,

Vietnamese human rights activist and Catholic priest Father Nguyen Van Ly is at risk of being returned to prison in mid-March despite his fragile health.

We request that Father Ly is not returned to prison when the 12 months suspension of his sentence expires in March 2011.

Yours sincerely,


Vážený pane ministře,

vietnamskému aktivistovi za lidská práva a katolickému knězi Nguyen Van Lymu hrozí, že se i přes své křehké zdraví bude muset v půlce března vrátit do vězení.

Žádáme, aby se otec Ly nemusel vrátit do věznice poté, co v březnu 2011 vyprší 12měsíční přerušení jeho trestu.

S úctou,

 

Co můžete udělat VY SAMI:
 
SOUHLASÍTE-LI s bleskovou peticí Amnesty International 05/11, připište údaje o sobě a na e-akce@amnesty.cz zprávu ODEŠLETE zpět. Vaše jméno, příjmení, adresa a profese budou spolu s údaji dalších signatářů uvedeny pod dopisem, který bude odeslán příslušným úřadům.UZÁVĚRKA: Úterý 15. 2. 2011, 14:00 hod (vybranému adresátovi bude dopis odeslán přednostně faxem hned po zaplnění dvou podpisových archů, a zbývajícímu po uzávěrce).

Jméno, příjmení, titul:

Adresa*:

Profese, organizace* (nejlépe v angličtině, není ale podmínkou):

(Pozn.*: Pokud jste tyto údaje uvedli při některé předcházející bleskové petici či při registraci a nedošlo k jejich změně, nemusíte je znovu uvádět. Své jméno a příjmení prosím uvádějte vždy).

Pokud jste nestihli uzávěrku bleskové petice brněnské skupiny AI, můžete na výše uvedené adresy zasílat své vlastní apely až do 22. března 2011.

Akci připravil Jan Klement, místní skupina Amnesty International v Brně.

http://www.amnesty-brno.estranky.cz/