Obecné ohrožení ze strany "odcházejících" lékařů je trestný čin

Břetislav Olšer

"Morálka neexistuje, pouze osobní disciplina..." - Nietsche...

Ženevský lékařský slib, zformulovaný v roce 1948 Světovou lékařskou asociací a jí samou pak opakovaně novelizovaný, nahradil de facto Hippokratovu přísahu. Naši lékaři, kteří děkují, odcházejí a vydírají, však se těmto zásadám hrubě zpronevěřili. Hlavně některým pasážím slibu, lékařské přísahy…

Hřál jsem si na své hrudi hada...?Foto: B. Olšer

“Ve chvíli, kdy nastupuji profesionální lékařskou dráhu, zavazuji se slavnostně, že svůj život zasvětím službě lidstvu…. Zdraví mých pacientů bude mým nejpřednějším zájmem…. Všemi dostupnými prostředky budu udržovat čest a důstojné provozování lékařského povolání…. Budu s největší pozorností ochraňovat lidský život, a to od okamžiku jeho vzniku. Ani nátlak a vyhrožování mne nedonutí k tomu, abych své lékařské znalosti obrátil proti některému člověku. Toto slibuji slavnostně, svobodně a na svou čest.”

Místo toho si natřou sanitku tak, aby připomínala pohřební vůz, navíc tento svůj "alegorický povoz" popsali heslem: „Náš exodus - váš exitus?" Může být nějak jinak naplněn trestný čin poplašné zprávy, zvláště pro těžce nemocné pacienty? Napřed jim pošle ministr financí Kalousek složenku na 121 tisíc Kč k okamžitému zaplacení, pak jim vjede do ulice a před domovy důchodců napůl pohřební vozidlo, cynicky oznamující, že když pustí své lékaře, čeká je zřejmě smrt.

Petr Kotaška redakci iDNES.cz oznámil, že podal na Lékařský odborový klub a iniciátory akce Děkujeme, odcházíme trestní oznámení kvůli podezření na vydírání, organizování a podněcování nepokojů či obecné ohrožení. Za ohrožení zákonem daného zajištění základní zdravotní péče, za jednání s náznakem vydírání ku neprospěchu jiných skupin lidí, za zneužití humánních principů lidské a demokratické společnosti, za vzetí pacientů jako obranných štítů vůči protivníkovi - tedy vládě a společnosti, a nakonec za znevážení neboli porušení Hippokratovy přísahy.

Tak si připomeňme, oč jde. Obecné ohrožení je mj. podle § 179–180 trestního zákona trestný čin, jehož se dopustí pachatel, který úmyslně nebo z nedbalosti vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví… Také ČLK má své paragrafy. "Podle § 2 (1) Komory dbají, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor, zaručují odbornost svých členů…"

A co zákony o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních  § (1-23); Zákon o veřejném zdravotním pojištění  § (1-61); Zákon o ochraně veřejného zdraví  § (1-133)? Cituji: Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví... Je toho hodně, co ukazuje, že akce "Děkujeme, odcházíme, aneb Náš exodus, váš exitus?" způsobila v oblasti trestně-právní značné problémy. Proč nestačí doktorům navíc 12 tisíc Kč měsíčně? Prý v tom není žádná vstřícnost. Proč z Prahy a Plzně odchází zhruba třetina lékařů a z jedné z největších českých fakultní nemocnic v Ostravě neodchází nikdo...? Ano, z té fakultky, kde mi zachránili život po mozkové mrtvici.

Vím, jak jsou lékaři důležití. Ale ne ti, kteří jen vydírají. Chtějí fakt peníze, nebo jen v duchu odborů: Čím hůř, tím líp...? Zač by  jinak měli své odborářské platy? Čím by se je zasloužili, když ne štvaním svých členů, aby pak mohli vyvíjet "eróhácké" aktivity? Dal bych jim v úhradě náklady na služby vojenských lékařů, za použití stovky sanitek, vrtulníků. letadel. Bohužel, cynismus většiny z nich není trestně postižitelný. "Morálka neexistuje, pouze osobní disciplina..." - Nietsche...

Co tě nezabije, to tě posílí. Každé zlo je tak k něčemu dobré - odchodem lékařů v akci "Děkujeme, odcházíme" se podíl slušných lékařů zvýší. Protože ti, co to dělají srdcem a dobře podle složeného slibu, nevydírají své pacienty pro peníze. Zapamatujme si je. Ti váš život nikdy neohrozí. A srovnávat lékaře s inženýry, hasiči nebo policisty a dalšími profesemi: Ano, jsou důležité, ale nejsou permanentně nezbytně nutné pro zachování lidského života. A platy inženýrů se nedaji srovnávat s těmi lékařskými. I bez vydírání mají zhruba poloviční.

Pan prezident MUDr. Kubek se nechal slyšet: "Nikdo nesmí brát pacientům lékaře". Už mu však pranic nevadí, že podporuje ty, kteří objíždějí nemocnice a lanaří lékaře, aby své pacienty opustili a dali výpověď. Kolik je v Česku rodin, jejichž živitelé mají 55 tisíc Kč a nemohou je uživit? Kolik živitelů musí mít několik zaměstnání, aby vyšlo. Kolik by jich bylo šťastných, kdyby jim někdo nabízel přesčasy. Navíc náš geniální prezident České lékařské komory považuje více než polovinu členů organizace za vážný problém. Čtyřiadvacet tisíc členů komory, z celkového počtu kolem 45 tisíc, jsou totiž ženy. A ženy jsou zřejmě horší lékaři než muži. Šéf komory totiž označil na zasedání zdravotního výboru v parlamentu "feminizaci" za druhou nejdůležitější příčinu krize českého zdravotnictví – hned po stárnutí lékařů a jejich odchodech do důchodu. Takže je jasné, odkud se bere Kubkův pejorativní pohled na profesní Asociaci zdravotních sester, které považuje za zbabělé, když se nepřidaly k výzvě odborů...

Všechno se mele kolem odchodů, ale nikdo se odcházejících lékařů už dlouho nezeptal, kam tedy budou odcházet? Vezmou je určitě v cizině? Po tom všem, jak předvedli svoji etiku, morálku a vztah k pacientům, kteří jsou pro ně důležití až po penezích? Myslí si, že německé nemocnice mají zájem o tak bezcharakterní pracovníky, kteří kašlou na sliby a lékařské přísahy?

Dnes se odehrává zvláštní mobilizace. Armáda nastoupí na místa odcházejících lékařů. Připomeňme si, její předchozí důvody. Mobilizace československé branné moci na podzim 1938 patří v naší vojenské tradici k nejvýznamnějším okamžikům. Vlastnímu vyhlášení mobilizace předcházela řada mimořádných vojenských opatření. Již 13. září 1938 došlo k povolání vybraných záložníků na zvláštní cvičení v míru a o čtyři dni později, tj. 17. září, nastoupil celý nejmladší ročník zálohy.

Jednalo se o stejná opatření, jaká byla vyhlášena v květnu 1938 a jaká vešla do dějin pod názvem částečná mobilizace. Stále se zvyšující vojenské ohrožení státu si vynutilo 22. září vyhlášení ostrahy hranic a krátce nato také nařízení úplné bojové pohotovosti na hlavním obranném postavení, takže ještě před mobilizací byla hranice vojensky obsazena.

Inu, tak jsme se po třiasedmdesáti letech dočkali opatření pro dodržování ústavního práva na bezpodmínečnou lékařskou pomoc… Alespoň naše zdravotnictví projde potřebnou katarzí a deRathizací.