hhh

Schválená novela zprůhlední vztahy mezi majiteli a nájemníky

Tomáš BARTOVSKÝ

Poslanci dnes schválili novelu občanského zákoníku, která po ukončení regulace nájemného v minulém roce nově upravuje vztahy mezi majiteli bytů a nájemníky. Podle zpravodajky zákona Zdeňky Horníkové z ODS zákon především narovnává dosavadní nerovné postavení majitelů a nájemníků a dává oběma stranám právní instrument, kterým se mohou řídit.

„Navrhovaná opatření jsou v souladu s tím, co ODS dlouhodobě prosazuje. Po mnoha letech končí éra nespravedlivého systému, který jsme zdědili z dob komunismu a který byl s ohledem na náš ústavní pořádek neudržitelný. Umělé regulační zásahy omezovaly majitele v jejich právech a nesloužily ani k prospěchu nájemníků. Schválená novela vztahy majitelů a nájemníků zprůhlední,“ říká k novele Zdeňka Horníková a pokračuje: „Je správné, aby si majitelé bytů a nájemníci řešili podmínky nájemního vztahu svobodně prostřednictvím dohody. Teprve v okamžiku, kdy nebudou schopni se na těchto podmínkách shodnout, se budou moci obracet na soud, který nyní získal právní základ pro rozhodování těchto sporů. Lidé se nemusejí obávat skokového a nepřiměřeného zvyšování nájemného. Vodítkem pro jeho stanovení bude cenová mapa místně obvyklého nájemného, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj a kterou se budou v jednotlivých případech řídit i soudy.“

Horníková také připomíná, že zákon pamatuje na sociálně slabší skupiny obyvatel či seniory:„Zákon obsahuje mimo jiné sociální klauzuli, podle níž nebude například možné dát výpověď z bytu a zvyšovat nájemné seniorům nad 70 let.“ Ustanovení ve schválené novele podle ní předcházejí změnám, které chystá Ministerstvo spravedlnosti v novém občanském zákoníku, a je s těmito změnami v souladu.

K postupnému uvolňování regulace výše nájemného docházelo postupně již od roku 2006 na základě zákona o jednostranném zvyšování nájemného. Vzhledem ke konci jeho účinnosti pak na konci roku 2010 došlo k plné deregulaci ve většině měst České republiky. Přijímaná novela tak zaplní určité právní vakuum, v němž se nyní trh s byty ocitnul. V Praze, většině krajských měst (kromě Ostravy a Ústí nad Labem) a větších městech Středočeského kraje potrvá regulace ještě do konce roku 2012.