Boris Šťastný: "Nátlaku lékařských odborářů by neustoupila žádná vláda na světě"

Tomáš BARTOVSKÝ

O aktuální situaci ve zdravotnictví v souvislosti s hromadnými výpověďmi nemocničních lékařů jednal sněmovní Výbor pro zdravotnictví. Členové výboru vyslechli informaci ministra zdravotnictví Leoše Hegera, který rovněž představil hlavní pilíře chystaných reformních změny. Jednání výboru se zúčastnili také zástupci veřejnosti, včetně představitelů Lékařského odborového svazu.

Poslanci ODS následně svými hlasy podpořili usnesení výboru, podle kterého je jediným řešením směřujícím ke splnění požadavků lékařů prosazení připravovaných reformních zákonů a které vyzývá ministra Hegera k jejich rychlému předložení. Výbor zároveň odmítnul přístup LOK a ČLK spočívající v podpoře hromadných výpovědí jako nebezpečnou aktivitu, která destabilizuje české zdravotnictví a ohrožuje české pacienty.

„Rozumím požadavkům lékařů na lepší odměňování a zlepšení podmínek jejich práce. Jedinou cestou k jejich naplnění je ale razantní reforma celého systému. Aktuální nátlakové akci lékařských odborářů, kteří si berou pacienty jako rukojmí, by ale neustoupila žádná vláda na světě. Musíme především trvat na urychleném přijetí reformních kroků,“ uvedl během jednání předseda zdravotního výboru z ODS Boris Šťastný. Zároveň se vyjádřil k dosavadnímu přístupu České lékařské komory k aktuální situaci ve zdravotnictví: „Zatímco odboráři dělají svou práci, současné vedení České lékařské komory vede tuto stavovskou organizaci na scestí, protože svou podporou hromadným odchodům lékařů hájí zájmy jen vybrané skupiny svých členů.“

Místopředseda výboru a poslanec ODS Marek Šnajdr v této souvislosti upozornil, že mnoho dnešních protagonistů a podporovatelů výzvy k odchodům lékařů – včetně předsedy ČLK Milana Kubka – patřili v minulosti k odpůrcům systémových změn.

„V neposlední řadě se sluší připomenout, že odpovědností ministra zdravotnictví je řídit fakultní nemocnice, za chod krajských nemocnic ale zodpovídají hejtmani, kteří by v současné chvíli měli problém s odcházejícím lékařským personálem řešit především,“ zmínil také Marek Šnajdr. Podle informací ministerstva byly výpovědi lékařů podány v 10 fakultních nemocnicích (v průměru se jedná o 19 procent lékařů) a všechny tyto nemocnice potvrdily, že budou i přes výpovědi nadále schopny poskytovat zdravotní péči bez zásadního omezení.

Diskuze nad konceptem zdravotní reformy a jednotlivými legislativními návrhy by měla v příštích týdnech proběhnout i na poslaneckém klubu ODS, kam si chtějí poslanci pozvat jednotlivé ministry zodpovídající za přípravu reformních kroků.