hhh

eStat.cz chce sloučit ČT a ČRo, zrušit poplatky i reklamu a privatizovat ČTK

Petr Štěpánek

Jsme svědky bouřlivého rozvoje vysílacích platforem a komunikačních technologií. Svět, ve kterém dnes fungují veřejnoprávní média, se za posledních deset patnáct let dramaticky změnil. Nemají-li média veřejné služby časem úplně ztratit opodstatnění své existence, musejí se změnit. Vždyť už dnes se ozývají hlasy – často od výrazných osobností –, že veřejnoprávní média nepotřebujeme vůbec. Think tank eStat.cz dlouhodobě usiluje o efektivní správu státu a věcí veřejných. V oblasti médií veřejné služby se proto v následujícím období zaměří na následující aktivity.

Zrušení televizních a rozhlasových poplatků

Tzv. koncesionářské poplatky jsou neefektivní, iracionální a asociální, v toku času se přeměnily na jakousi podivnou „daň z hlavy“. Efektivita jejich výběru je i přes jisté zlepšení z poslední doby problematická. Jejich nezanedbatelná část končí úplně jinde než v televizi a rozhlase. Jestliže se naše země rozhodla pro rovnou daň, pak bychom měli být skutečně důslední. Rovná daň totiž není stejná daň, neboť rovné se platí procento, nikoli částka. Televizní a rozhlasové poplatky oproti tomu platí všichni – chudí i bohatí – ve stejné výši. De facto je to degresivní daň, neboť v poměru ke svému příjmu platí nejvyšší procento ti nejchudší. Financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu by proto mělo i sociální efekt. Strašit ztrátou nezávislosti médií veřejné služby je zpozdilé. Justici, ombudsmana či policii přece také platíme ze státního rozpočtu.

Vytvoření jednoho veřejnoprávního média

Spojení Českého rozhlasu a České televize do jedné instituce je naprosto zásadní změna. Nemůže ji ale protlačit jedna zájmová skupina či jedna politická strana, i kdyby to měla sebelépe promyšlené. K takovému kroku musí existovat poměrně široký politický, ba přímo společenský konsensus. eStat.cz chce vyvolat širokou společenskou diskusi na toto téma. Prvním krokem by mělo být sestavení nevelké skupiny ekonomů a mediálních specialistů, kteří vyhodnotí všechna pro i proti a především vyčíslí možné finanční úspory. Součástí výstupu by měla být i přesnější definice rozsahu a obsahu veřejné služby. eStat.cz bude iniciovat vytvoření takové skupiny.

Privatizace ČTK

V současnosti již neexistují žádné racionální důvody, proč by mediální agentura obchodující s informacemi měla fungovat jako veřejnoprávní instituce. ČTK je třeba zprivatizovat a její radu bez náhrady zrušit. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat cennému archivu ČTK, který by měl být začleněn pod spojené médium veřejné služby.

 

Zrušení reklamy v médiích veřejné služby

Zásadní rozdíl mezi komerčními a veřejnoprávními médii je, respektive by měl být, ve způsobu jejich financování. eStat.cz preferuje tzv. čistý model, jenž média veřejné služby absencí reklamy zásadním způsobem odlišuje od komerční sféry.

Na záznam tiskové konference eStat.cz se můžete podívat ZDE.

Petr Štěpánek, 7. 1. 2011, www.petrstepanek.cz