hhh

Jana dostala vozík, auto je ve výrobě

Barbora Grexová

Občanské sdružení FOR JANE předalo Janě Hanovéz Třebíče koncem roku 2010 nový vozík. Slavnostní předání proběhlo na centrále společnosti Otto Bock v Plzni. Díky podpoře a finanční pomoci řady firem a dárců může Jana brázdit ulice nejen na novém vozíku, ale může se těšit také na speciálně upravené auto Opel Corsa, které je v současné době ve výrobě.
„Wolturnus W5 je Rolls Royce mezi vozíky,“ uvádí předseda sdružení Tomáš Vostál. „Byl vyráběn dva a půl měsíce v Dánsku a je dělaný přesně na míru pro Janu. Je to jediný vozík svého typu v České republice. Jana je nesmírně šťastná za tento stroječek.“

Sbírku provázela během roku řada akcí, jejichž výtěžek přispěl ke koupi vozíku. Na začátku záři proběhl Koncert proti lhostejnosti, na podpoře se podílelo množství jednotlivců i firem. Velkou měrou přispělo Konto BARIÉRY, bez jehož finanční pomoci by nebylo možné vozík zakoupit. Poděkování patří firmám a zároveň sponzorům Konta BARIÉRY: podniku Řízení letového provozu a společnosti Tipfont. Firma Otto Bock, v jejímž areálu předání proběhlo, věnovala dárkový šek v hodnotě dvacet tisíc korun.

Jana Hanová byla impulsem k založení občanského sdružení a zároveň inspirací při výběru názvu občanského sdružení. Ve svých jedenadvaceti letech se začala potýkat s bolestí v zádech a po mnoha komplikovaných operacích začala novou etapu života na vozíku. Díky sbírce získala přesně takový, který neničí její hrudní páteř.

„Předáním vozíku a auta však aktivita sdružení nekončí. Lidé s handicapem se mohou na sdružení obracet nadále, prostřednictvím webových stránek mohou zažádat o finanční pomoc pro nadcházející rok,“ doplňuje Vostál. V případě, že se ve vašem okolí nachází někdo, komu by peníze od sdružení FOR JANE pomohly k návratu do aktivního života, neváhejte a podejte žádost prostřednictvím formuláře umístěného na webu www.forjane.cz.