hhh

Problémy ČR nezpůsobila tato vláda, ta z nich musí zemi naopak vyvést

Ivana Haslingerová

Do redakce nám přišla následující reakce mluvčího Fóra angažovaných křesťanů ČR a SR, Mojmíra Kováře, na článek: "Prezident podpořil v Novoročním projevu současnou vládu": "V letech 2004-7 jsme nevyužili příznivé situace ...": Obáváme se, že tento systém stran politické neodpovědnosti a amorálnosti využití jakékoliv příznivé situace neumožňuje. "... se strašit": Realita je daleko horší:  1-nefunkční RODINY chrlí antiosobnosti, 2-konsumismus a shon ve společnosti plodí apatii, neodpuštění  a nenávist, 3-k tomu neautonomní a nefunkční církev, 4-statečnost je vydávána za zradu a zrada za demokracii (Libor Michálek; vršovická mafie). "... svět mobilů a internetů ..."  škodí výchově v RODINĚ  a ŠKOLE, jako dílně lidskosti dle J.A. Komenského. Cc:  Richard Sulík, Miroslava Němcová, Lech Walesa, Mons. Jan Graubner, b. Stanislav Pietak, Mons.František Rábek, p.CB Ján Henžel, Václav Lamr. Ne, že by nechodily kritické dopisy a maily, a kdybychom měli na všechny odpovídat, nedělali bychom nic jiného. Tento mail byl ale zaslán našim i zahraničním politikům, kteří projev presidenta neslyšeli, rozhodla jsem se proto na něj odpovědět:

Dobré ráno a hezkou novoroční neděli přeji pane Kováři,
děkuji za dopis. A nyní k Vašim připomínkám. I kdybych souhlasila se vším, co píšete, což není pravda, tak se divím, že jste se proti tomu všemu neozval jako mluvčí Fóra angažovaných křesťanů ČR a SR za minulých socialistických a zelených vlád, které naši zem do tohoto marazmu přivedly. My jsme v naší revui upozorňovali na klientelismus a korupci u zelené Topolánkovy vlády a zejména u předchozích socialistických vlád, na obrovské a nesmyslné dotace na fotovoltaiky, na ničení zemědělské půdy pěstováním benzínu místo obilí, na ekodaně na uhlí, na vybíjení krav a ničení zemědělství nerovnoměrnými dotacemi z EU a mnoho dalších nešvarů již více než deset let. Nikdo nemůže konkurovat s cenami zemědělských výrobků, když jsou některé státy 100% dotované a my jen 25%. Proč jste tehdy mlčel, jako ostatně mlčeli všichni dnes tolik naštvaní občané? S výjimkou Hradu a s ním zpřízněných ekonomů nikdo neprotestoval. Nikomu nevadilo, že se vydalo přes 600 trilionů Kč na nesmyslný Kjótský protokol jen proto, že si chtěla pani kancléřka Merkelová hrát na komunisty a poroučet větru dešti. Naopak, když na toto vše upozorňoval pan prezident Klaus a liberální ekonomové, byli označováni za fašisty a lháře.

Proč se zlobíte na současnou vládu, která toto nezpůsobila? Na vládu, v níž jsou konečně po 20 letech na nejvyšších místech dva věřící  katolíci, kteří po léta chtějí oživit jak funkčnost rodiny, tak církve.

Války a nenávist se tahnou dějinami jako černá nit a nesvádějme proto vše na vládu, ale na lidskou přirozenost. Bohužel. Právě včera jsem si četla o sv. Anežce, jejím bratru a synovci a mohu říci, že nenávisti mezi králi a velmoži byly srovnatelné s nynějšími, ne-li horší. Její velikost spočívala právě v tom, že se snažila zmirňovat spory a pomáhat potřebným, nikoliv je pouze kritizovat a rozeštvávat proti sobě. Záleželo jí na lidech kolem ní, ne na jejím vlastním zviditelnění. A právě to ji zviditelnilo na věky. V tom je síla křesťanství.

Církev poničil po listopadu 1989 kardinál Vlk tím, že nevyužil tehdejší procírkevní nálady ve společnosti po letech života v totalitárním socialistickém marazmu a nepřiblížil ji lidem. Uzamkl se do paláce a nebylo o církvi slyšet nic jiného, než jak hrdinně bojuje o její katedrálu se zlým Hradem a o navrácení majetku. Byl více pravdoláskovním politikem než primasem českým. Nyní se vše změnilo. Pan arcibiskup Duka je přesný opak. Hovoří do médií a propaguje církev a Boha, kde může. A to, co se nepovedlo panu Vlkovi za 20 let, to udělal noblesně a potichu hned po svém zvolení. Dohodl se s Hradem o katedrále, aniž o tom nepřetržitě vykřikoval do světa, jak to nejde, protože je Klaus zlý a nejde se s ním domluvit. O tom, že myslí současný pan arcibiskup na lidi, svědčí např. i to, že na Silvestra zavedl zase mše v rozumnou hodinu jako kdysi kardinál Tomášek, aby na ni mohly přijít i rodiny s dětmi, a věřte, že byla ta letošní krásná jako za dob kardinála Tomáška. Při díkuvzdání si pan arcibiskup nestěžoval, naopak nabádal k trpělivosti a víře, že nám Bůh pomůže vše uvést do správných kolejí... (parafrázuji, on to řekl samozřejmě mnohem lépe). Žádný pesimismus a kritika, které čiší z Vašeho dopisu, ale dík Bohu za to, že žijeme v této svobodné době i přes některé dílčí problémy. A hlavně se v přítomných snažil probudit víru v Boha, který jim pomůže překonat pozemské problémy. I já jsem děkovala Bohu, že jsem se dočkala doby, že mohu žít ve svobodné zemi bez totalitních socialistických mocipánů nade mnou.

"Konsumismus" si zavádějí občané sami. To je celosvětový problém vyspělých států, že se lidem vede lépe, víc nakupují a chtějí si vydělat ještě víc. Za to nemůže ani pan Nečas ani pan prezident. To je prostě součást kapitalistického systému.

A pokud jde o kauzu pana Michálka, tak chodit do práce mezi nejbližšími spolupracovníky a tajně nahrávat, co kdo v běžném hovoru plácne, to u mne není statečnost, ale nemorálnost. Nahrávat si své spolupracovníky, svého šéfa nebo politiky, které jdu navštívit, to jsou estébácké nemravné způsoby. Pokud mám něco proti svému kolegovi, tak mu to otevřeně sdělím a pokud by šlo o opravdu závažný trestný čin, tak s tím zajdu na policii. Té přísluší vyšetřovat. Naše společnost nepotřebuje neustále vyvolávané skandály. To vyhovuje pouze neschopným politikům a ziskuchtivým médiím. V situaci, kdy míra zadlužení státu je  40 % a situace je opravdu nesmírně vážná, volá po nepokoji jen opravdový nezodpovědný hazardér, kterému nezáleží na občanech, ale jen na svém osobním prospěchu a zviditelnění se. Stačí, že jsme více než rok propásli čekáním na slušnou vládu, která by se konečně pustila do boje s hrozbou státního bankrotu. Lidé si neuvědomují, co by pro ně bankrot státu znamenal, že, zjednodušeně řečeno, by nastala měnová reforma jako kdysi v padesátých letech. A každý z nás by měl proto pomoci panu Nečasovi, aby se s tím se svou vládou dokázal vypořádat a nevolejme neustálou kritikou po vládní krizi. Vrátila by se nám jako bumerang.

Samozřejmě, že i mně by se líbila jednotná pravicová vláda, ale pád této koalice ji neudělá. Lidi zase budou volit bezmyšlenkovitě, zase naletí na nesplnitelné sliby a zase bude nová vláda koaliční. Nechme proto ministry pracovat a pokud už musíte na někoho hubovat, tak prosím na ty vlády, které tuto krizi způsobily. Snad se konečně umoudří i Věci veřejné a budou se věnovat konkrétním problémům, ne medializaci za každou cenu.

Vaše sdružení angažovaných křesťanů by mělo přiložit ruce k dílu a pomoci panu Dukovi k návratu církve do společnosti. A pomodlit se za pana Nečase, aby mu Bůh pomohl v boji za zlepšení života občanů. Čekala bych, že nyní musejí být křesťané šťastni, když mají nad sebou takového primase, a nebudou tvrdit, že církev je neautonomní a nefunkční. Křesťanská morálka pomůže nejen každému člověku prožít za Boží pomoci mnohem plněji jeho život, ale pomůže i rodině a škole a v neposlední řadě i boji s korupcí, s vraždami, s krádežemi... Věřící křesťané se řídí desaterem a to nemorální chování zakazuje. Proto se dejte do práce místo stesků a deprese. Stojí před Vašim sdružením veliký úkol!

Přeji Vám hezký zbytek první novoroční neděle a prosím, zamyslete se nad tím, čím byste mohli Vy s Vaším sdružením pomoci nejen panu arcibiskupovi, ale i slušným politikům v jejich boji za lepší život nás všech. Dobrá kritika musí ukázat cestu k nápravě.

S křesťanským pozdravem,
Ivana Haslingerová