Úředníci dostanou více než 10 miliard z evropských peněz

Pavel Novák

Podporu modernizace veřejné správy zajišťuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím evropských peněz z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Výsledky průběžného hodnocení ukázaly, že nejlepší žadatelé o dotace na modernizaci veřejné správy pochází z Jihomoravského a Středočeského kraje, městům dominuje Ostrava.

Na vzdělání úředníků a modernizaci veřejné správy bylo na Ministerstvu vnitra od roku 2007 dosud z evropských peněz schváleno 10,6 miliardy korun. O tuto sumu se podělilo celkem 5 400 projektů.

Nejúspěšnějším regionem České republiky co do objemu schválených prostředků je Jihomoravský kraj, kterému bylo dosud schváleno 627 projektů v celkové hodnotě přes 200 milionů korun. Druhým v pořadí je Moravskoslezský kraj se 189 miliony korun. Na opačné straně stojí Karlovarský kraj s „pouhými“ 55 miliony korun.

Nejvíce projektů bylo schváleno Středočeskému kraji, a to 19 úspěšných projektů v rámci OP LZZ a 888 projektů v IOP.

V kategorii měst se na nejvyšší příčce umístila města Jihomoravského kraje, kterým bylo připsáno 140 milionů korun na 110 projektů. Následuje kraj Moravskoslezský a Zlínský.

V individuálním hodnocení mezi městy dominuje Ostrava. Za poslední tři roky se v tomto městě podařilo předložit nejvíce úspěšných projektů v obou operačních programech, jejichž vybrané výzvy má na starosti Ministerstvo vnitra. Jde celkem o šest žádostí za 33 milionu korun. Ostrava se zaměřila na změny v městské policii a na městském magistrátu.

V oblastech IOP a OP LZZ, které spravuje Ministerstvo vnitra, se nejčastěji realizují tyto projekty: