hhh

Není Mattoni jako Mattoni

John Bok

Motto: „Beru-li něco z této země, musím do ní zpět také něco dávat.“ Heinrich von Mattoni

Velkorysost barbarů se vždy snaží zastřít jejich skutečnou podstatu. Barbarství. Firma Karlovarské minerální vody a.s. vlastní světoznámou firemní značku  Mattoni. Slavná je už více jak sto padesát let i přesto, že tu více jak čtyřicet let vládli barbaři bolševici a před nimi na šest let ti nacističtí.  Světoznámou je i dnes, snad víc než kdy dříve, i přesto, nebo právě proto, že jí dnes ovládají noví, distingovaní a sofistikovaní barbaři. Nynějším registrovaným vlastníkem firmy Karlovarské minerální vody a.s. je sice údajně jakási firma usídlená v jednom evropském království (viz. obchodní rejstřík- www.justice.cz),  lze se však domnívat, že jejím hlavním akcionářem je rodina Pasguale. Nic proti tomu, kdyby vedle toho, že v duchu výše uvedeného motta „pouštějí různé drobné“ na „bohulibé“ akce, udílením různých cen a sponzorských darů podporující sport-Prag International Marathón a kanoe Mattoni, kulturu, literaturu-Magnesia litera, film-Český lev, pop hudbu-Český slavík Mattoni, tělesnou krásu-soutěže Miss etc, nebyli lhostejni k úplné devastaci ojedinělého historického lázeňského komplexu ležícího nedaleko Karlových Varů v údolí řeky Ohře. Rozdíl mezi původním majitelem a zakladatelem a nynějšími vlastníky lze demonstrovat následujícími řádky, jejichž autorem je pan Pavel p. Ries.

Po nesmírném několikaletém úsilí se Heinrichu Mattonimu podařilo získat povolení vybudovat železniční přípojku ke své stáčírně. Osvobodil tak lázně od hluku těžkých vozů plně naložených lahvemi Mattonky, které celý den lázněmi projížděly. Povolení dostal ale jen za tu cenu, že celou trať vybuduje na své náklady a na své náklady ji také bude provozovat. Musel tak vybudovat most (viz. emailová příloha – je začleněn do technických památek a v pol. r. 2007 byl částečně restaurován), zakoupit vlastní lokomotivu s nákladními vozy a postavit nádraží. K ničemu takovému dnes benevolentní vláda současnou firmu Mattoni nenutí, a tak klidně může nekončící řada kamiónů ničit životní prostředí Kyselky a celé malebné krajiny kolem řeky Ohře, až po Karlovy Vary. Za ušetřené peníze si tak mohla společnost Martini koupit barokní palác na Mariánském náměstí v Praze, jako své luxusní sídlo. Přišel ji na necelých 500 mil. Kč.

Přijímat dary a ceny od takovýchto barbarů jednoznačně snižuje samu kvalitu obdarovaného či ceněného díla. http://magazin.mattoni.cz/magnesia_litera.php

Skloňuje li se dnes ve všech možných pádech slovo korupce, ptám se jak označit jednání, které evidentně nemá přímé znaky korupce ale co pod rouškou donátorství  skrývá vlastní barbarství dárce a odvádí pozornost veřejnosti od toho, jak kořistník proměňuje dar země, tj, pramenitou vodu ve vlastní zisk a  „velkoryse“, opět se ziskem, tentokrát společenským, rozdává finanční šušně.

http://magazin.mattoni.cz/fotogalerie.php

To, že zmíněná skutečnost nechává popíky v klidu, mě jaksi nepřekvapuje. Vždyť za totáče si také nevšímali důsledků bolševikého barbarství. Ba naopak, žili dle hesla, koho chleba jíš, toho sračky zpívej. Mrzí mne však, že lidé, kteří proti aroganci moci v době totality brojili, byli diskriminovaní a nebáli se nést svojí kůži na trh, se nechají dnes koupit pár šušněmi jen proto, že jím dělá dobře, být veřejně oceněný. Netroufám si niko vyzývat aby ty prachsprosté prachy vrátili barbarům. To mi nepřináleží. Troufám si však vyzvat ty, kteří neztratili k sobě úctu a jsou skutečnými osobnostmi a ne pouhými celebritami, aby rodinu Pasquale a jiné vlastníky firmy Karlovarské minerální vody a.s. vyzvali, že když už tu z nitra země čerpají na českém území dar, který ve skutečnosti je majetkem všech, tak jako vzduch, aby se sakra neuspokojovali tím, že  si Mattoniho krédo vykládají po svém, ale aby ho naplnili měrou vrchovatou, když už mají na to si kupovat paláce v Praze. Ač mám obavy, že proc zůstane procem, snad díky adventu by rodina Pasquale, coby snad katoličtí věřící, mohli zpytovat své svědomí a začali napravovat, co zanedbali.