Kardinál Vlk pohledem kléru

Stanislav Přibyl

On zná než sebe ... A pak dlouho nic ... (Jan Baxant)
Takže co nestačili zničit komunisti, to dodělal on. (Jiří Reinsberg)
S ním je to naprosto neosobní. (Alois Kánský)
Vede dlouhé monology o dialogu. (Stanislav Přibyl)
No Mílo, nech mluvit taky ty druhý! (František Hranáč)
Mám pocit, že ty jeho bohoslužby jsou ustavičná sebeprezentace. (Pavel Ambros)
Tu na mě zvýšil hlas a začal se mnou jednat jako nějaký carský oficír. A tak jsem zjistil, že si vlastně s panem Vlkem nemáme co říct. (Fridolín Zahradník)
Prosazuje Druhý vatikánský koncil metodami z doby prvního Vatikánského koncilu. (Stanislav Přibyl)
Moc sa mi nepáči ten tvoj Vlk. (Martin Mikolášik)
No, je tohle biskup? (Karel Pilík)
Čtyři útěky kardinála Vlka: od kněží k laikům, od české církve do cizích církví, od církve do politiky, od přirozeného prostředí vztahů, které měl vytvořit, do umělého prostředí fokoláre. ()
Po mši před ním raději všichni utíkají. (František Lobkowicz)
Kněží se ho bojí, viď? (Václav Malý)
Takhle mě naposledy sprdl podplukovník na vojně. „Vztyčit kříž“ – vždyť je to nevěrohodné! (Petr Mareček)
Kněžové vůbec neví, o čem v tom sporu (Wolf-Vlk) jde. Ale jsou rádi, když se proti té jeho zpupnosti někdo ozve. (Robert Hanačík)
Kdo se má dívat na ty jeho zlý oči? (Jaroslav Polc)
To musíš vidět, jak je ten člověk ubohej. (Vladimír Rudolf)
Vždycky, když se vrátí z exercicií, je ještě horší než předtím. (Jiří Svoboda)
Nekteří si zase třeba udělají kariéru tím, že myli okna. (Michael Slavík)
Furt rejpal. (Bedřich Vymětalík)
Hlouběji už u mě klesnout nemohl. (Jiří R. Tretera)
Já bych mu dal do držky a kopnul bych ho do prdele. Co tady za ty roky předved? (Tomáš Vlasák)
Proč byl na ty kněze tak zlej? (Jan B. Lášek)
Pan kardinál mě připravil o několik let života. (Jiří Svoboda)
Ten člověk mě zničí. (Jaroslav Polc - na smrtelné posteli)

A také pohledem „nepřátel“ církve

Ovšem největším kšeftařem s morálním kýčem u nás je kardinál Vlk. Zdaleka v tom předčí prezidenta Havla. (Václav Bělohradský)
Bavím se ješitností politiků. Ale tak zlého člověka jako je Vlk jsem v životě nepoznala. (Jana Řepová)