ČT tlačí ženy do politiky. Čeho se dočkáme příště, ptá se poslanec

 Lukáš Petřík

Česká televize vysílá zdarma spot na podporu feministického sdružení Fórum 50 %, které bojuje za padesátiprocentní zastoupení žen v politice a ve veřejném životě. Je otázkou, zda to neznamená, že Česká televize takto podporuje pouze jednu konkrétní ideologii a nepřekračuje tak své veřejnoprávní mantinely. Mluvčího ČT Ladislava Štichy jsme se zeptali, zdali je televize ochotna takto propagovat i organizace, které jsou odpůrci pozitivní diskriminace a kvót, jako je třeba Český svaz mužů či Akce D.O.S.T.

"Paritní zastoupení na všech úrovních rozhodování považujeme za základ pluralitní demokratické společnosti. Všemi svými aktivitami usilujeme o vytvoření společnosti s vyrovnaným zastoupením žen a mužů v politice a ve veřejném životě," píše o sobě sdružení Fórum 50 %. Uskupení dlouhodobě podporuje myšlenku zavedení kvót stanovujících minimální podíl žen na kandidátkách politických stran.

ČT: Nejsme pro kvóty

Mluvčí České televize Ladislav Šticha naznačil, že veřejnoprávní televize vysílala spot bezplatně. "Cílem spotu "Za více žen v politice", který předložila nezisková organizace o.s. Fórum 50%,  je upozornit na fakt, že ve veřejném životě v rozhodovacích pozicích jsou ženy zastoupeny jen 17-18%," sdělil Šticha. "Genderová problematika není ideové hnutí, ale témata a přístupy, které prostupují celou naši společnost ve všech oblastech, včetně vztahů, sociálních institucí, jazyka a akademických diskuzí," odmítá Šticha, že by vysíláním spotu ČT stranila ideovým proudům, které vyšší podíl žen v politice prosazují. V žádném případě prý televize veřejné služby nechce bojovat za naplnění tohoto cíle pomocí kvót, cílem spotu je prý "apel na jednotlivce a jeho individuální a svobodnou volbu." O celém tématu je ČT "ochotna diskutovat."

Prostor má být dán všem názorům

Poradce premiéra Petra Nečase pro lidská práva Roman Joch má však na věc jiný názor.

„Když ČT propaguje občanské sdružení podporující feminismus, měla by dát i prostor sdružení s názorem opačným. Stejně tak by měla dát třeba prostor sdružením hájícím práva daňových poplatníků proti zvyšování daní a nárůstu byrokracie či třeba práva rodičů vychovávat děti a tak dále. Problémem je, pokud podporuje pouze konkrétní ideologii," řekl redakci Joch.

Dnes feminismus, zítra třídní boj a rasismus

Člen sněmovní Komise pro rodinu a rovné příležitosti Marek Benda (ODS) míní, že pokud by šlo o placenou reklamu, problém by to nebyl v případě, že by stejný reklamní placený prostor dostala i ostatní sdružení.

„Když se ale jedná o sponzoring, tak je po mém soudu naprosto nepřípustné, aby se propagoval z peněz občanů konkrétní ideový proud. Tyto skupiny navíc často hlásají extrémní názory. Příště se zase můžeme dočkat, že bude veřejnoprávním médiem propagován třídní boj nebo rasová teorie," řekl poslanec Benda.

Vyšší zastoupení žen v politice by ráda řešila kvótami ČSSD či dnes již neparlamentní Strana zelených. Proti se naopak staví většina pravicových političek včetně předsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové (ODS), v současné době nejvýše postavené ústavní činitelky. (Vyšlo v Parlamentních listech)