Shoďme okovy dědictví zelené legislativy

Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky

Již pár měsíců mají noviny jedno opakující se téma: fotovoltaické elektrárny a ceny elektřiny. Jednou se hovoří o hrozbě zvýšení ceny elektřiny o dvacet či více procent, jindy o patnáct či deset, spekuluje se s menším zdražením pro domácnosti a větším pro podnikatelské subjekty. Ať konečný výsledek bude jakýkoliv, nárůstu ceny se nevyhneme, stejně jako jeho negativnímu dopadu na české firmy a českou ekonomiku jako celek. Nyní jde o to, aby škody byly co nejmenší.

Podrobněji popisovat celou problematiku fotovoltaické energetiky a garantování cen elektřiny z těchto zdrojů je zřejmě v podnikatelském prostředí zbytečné – podnikatelé i manažeři jsou s problémem obeznámeni a očekávají jeho řešení. Všem je také zřejmé, že zákon o podpoře alternativních zdrojů energie, schválený předchozím parlamentem a vládou, je koncipován velmi špatně. Hospodářská komora České republiky věnuje tomuto problému značnou pozornost už delší dobu. Již počátkem letošního roku Energetická sekce Hospodářská komora České republiky analyzovala možné dopady bouřlivého rozvoje fotovoltaické energetiky, varovala před nimi tehdejší vládu a sama také začala hledat řešení. Hospodářská komora České republiky se stala lídrem iniciativy pro řešení tohoto problému a také vládě poskytla řadu námětů a návrhů opatření, které ve svém konečném důsledku za daného stavu znamenají celkově přijatelný nárůst cen elektrické energie u podnikatelů a domácností o 5,5% v příštím roce. Proto Hospodářská komora České republiky vítá, že stávající vláda jejím návrhům věnovala pozornost a i na základě podnětů podnikatelské sféry schválila ke konci října tři opatření, která by měla vést k tomu, že v příštím roce nepřekročí růst cen elektřiny pro konečné spotřebitele komorou navrhovanou hranici, tedy 5,5 procenta. Těmito opatřeními jsou zvýšení poplatku za vynětí z půdního zemědělského fondu, zavedení 26% daně pro sluneční elektrárny uvedené do provozu v letech 2009–2010 a zavedení darovací daně na emisní povolenky přidělené elektrárenským společnostem v letech 2011–2012.
Chápeme rozhořčení provozovatelů fotovoltaických elektráren, že se pro ně mění podmínky a státem na dlouhou dobu garantované výhody se de facto snižují. Vždyť právě kvůli výhodným státem garantovaným výkupním cenám se rozhodli do fotovoltaiky investovat, státní garance jistě ovlivnily i úvahy a přístup bank při poskytování úvěrů na tyto projekty. Na druhé straně je ale také fakt, že špatný legislativní krok zajistil pro tento obor tak výhodné podmínky, jako v žádné jiné evropské zemi nejsou. Zároveň ale také ohrozil rozvoj české ekonomiky a české firmy snad ve všech oborech vystavil riziku snížení konkurenceschopnosti. A pokud by nyní nedošlo na opatření, která mají zabránit enormnímu nárůstu cen elektřiny, pak by se konkurenceschopnost českých firem na zahraničních trzích výrazně snížila, vysoké energetické náklady by mnohé firmy přivedly k zániku. Dalším důsledkem by pak bylo zvýšení nezaměstnanosti a „zkrátka“ by nepřišel ani stát – méně by vybral na daních, zato více by vydal na různých sociálních dávkách. A že by tomu tak víceméně bylo, není asi třeba pochybovat. Opatření na snížení negativních dopadů vysokých výkupních cen za fotovoltaickou elektřinu jsou tedy vyšším zájmem a jsou nezbytné. Okovů, které nám uvazuje špatná legislativní norma, je třeba se zbavit dřív, než začnou citelně a bolestivě svazovat podnikání i celé české hospodářství.

Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora České republiky je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy a chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev.