Vláda se dohodla na opatřeních proti skokovému zdražení elektřiny

Martin Kupka, mluvčí vlády

Vláda se dohodla na kombinaci opatření, která by měla omezit předpokládaný cen růstu elektrické energie v souvislosti s podporou fotovoltaických elektráren.

„Uvědomujeme si, že by předpokládané zvýšení ceny elektřiny znamenalo vážný problém nejen pro české domácnosti, ale i pro celý sektor průmyslu a ve výsledku pro další vývoj ekonomiky. Proto postupujeme rychle a připojujeme k již schváleným opatřením další kroky,“ zdůrazňuje premiér Petr Nečas.

Vláda proto schválila novelu zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, která přináší průlomové opatření v oblasti financování této podpory. Zavádí totiž možnost tuto podporu nefinancovat jen z prodeje energie koncovým spotřebitelům, ale i ze státního rozpočtu.

Bude tak možné nárůst podpory solárních elektráren kompenzovat zavedením srážkové daně na jimi vyrobenou elektřinu, zvýšením poplatku za vynětí půdy pro stavbu elektráren ze zemědělského fondu a také prodejem emisních povolenek. Systém má fungovat na absorpčním modelu, tedy čím větší bude instalovaný výkon slunečních elektráren, tím větší bude zapojení těchto zdrojů.

„Důležité je, že formou srážkové daně se na zmírnění problému budou podílet i samotní výrobci fotovoltaické energie, kteří z podpory těží,“ doplnil premiér Petr Nečas.

Ministr průmyslu a obchodu na tiskové konferenci uvedl, že se nárůst cen elektřiny musí dostat pod hranici 10%.

Vznikne Úřad práce s celostátní působností

Vláda také podpořila poslanecký návrh zákona, který má umožnit zřízení Úřadu práce České republiky jako správního úřadu s celostátní působností. Ten by byl podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí a nahradil by stávajících 77 samostatných úřadů práce. Sloučení dosavadních úřadů  práce v jednu organizační složku státu povede ke zefektivnění řízení výkonu státní správy v oblasti zaměstnanosti a státní podpory a snížení nákladů na provoz.

Vláda chce zlepšit kvalitu ovzduší

Kabinet dnes podle předpokladů podpořil poslanecký návrh novely zákona o ochraně ovzduší, který včera spolu s tvůrci na tiskové konferenci představil premiér Petr Nečas. Ten na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že předpokládá jeho přijetí Poslaneckou sněmovnou napříč politickým spektrem.

Schválená novela zákona zavádí emisní stropy pro vymezené skupiny zdrojů. Dalšími novinkami budou nízkoemisní zóny ve městech a osvobození dálnic a obchvatů od poplatku při smogových situacích.

Počet odposlechů klesl od roku 2004 o 52 %

Ministr vnitra Radek John dnes vládě předložil Analýzu odposlechů a sledování osob a věcí. Zpráva konstatuje, že meziročně došlo ke snížení počtu odposlechů o 8 % a od roku 2004 činí snížení dokonce 52 % nasazených odposlechů. Důvodem nejsou podle místopředsedy vlády a ministra vnitra Radka Johna úspory, ale nově zavedená přísná pravidla pro odposlechy.