Soudíte Geerta Wilderse? Chci být tedy souzen také!

 

Petr Matějka

geert_wilders.PNGSdílím názory holandského politika Geerta Wilderse na islám, islamizaci Evropy i na přistěhovalce. Skutečnou demokracii, liberalismus a svododu je podle mě nutné před tím vším chránit na každou cenu.

Je skandální, že Geerta Wilderse soudí holandský soud za jeho přesvědčení, které s ním sdílí velká část nejen Holanďanů, ale i ostatních obyvatel starého kontinentu.

„Jsem trestně stíhán a spolu se mnou je trestně stíhána i svoboda projevu mnoha Nizozemců. Vyjádřil jsem své mínění ve veřejné debatě a mohu vás ujistit, že to budu dělat dál. Demokracie potřebuje otevřenou a svobodnou debatu, zvlášť o citlivých otázkách,“ řekl Wilders s tím, že na úvodní řeč mu soud poskytl jen dvě minuty. Druhý skandál.

A třetí skandál je, že ačkoli soud má být veřejný a Wilders navrhoval řadu svědků a odborníků pro veřejné slyšení, neměl by být podle agentury AFP během procesu vyslýchán žádný svědek. Tři experti, o jejichž vyjádření požádala obžaloba, tak učinili písemnou formou a tři experty na islám, kterých se dovolával Wilders, už soudce vyslechl. Ovšem nikoli veřejně, aby si veřejnost mohla udělat obrázek sama, ale za zavřenými dveřmi!
„Snažím se lidem říci, že tlak islámu na naši západní kulturu, na Evropu a možná i na Spojené státy, dnes bezprostředně ohrožuje vše, na čem v našich životech záleželo. Islamizace ohrožuje naši svobodu slova i naši demokracii, protože islám není jen jedno z mnoha náboženství. Islám je nebezpečná, krutá a násilná ideologie, která jednoho dne, jestliže islám, který je už dnes v západní Evropě bohužel velmi silný, dál posílí, zlikviduje vše, na čem nám v naší kultuře záleží.To jsou slova z úst souzeného politika. V rámci argumentace k lidem v minulosti přirovnal Korán k Main Kampfu a označil islám za srovnatelný s fašismem. Dnes je v procesu obviněn z údajného podněcování k rasové nenávisti, diskriminace muslimů a z urážek na jejich adresu.


Dobrá, pojďme do toho. Jestli takto chtějí v rámci svobody projevu a slova v roce 2010 postupovat proti lidem v Evropě, jejíž státy a jejich vlády se nazývají demokratickými, nesmí v tom zůstat Wilders sám. Jsem připraven před českou policií i soudy stanout za to, že zcela sdílím jeho názory. Prohlašuji, že jsem přesvědčen, tvrdím a budu před lidmi vždy veřejně obhajovat stejně, jako jsem tak činil doposud, že islám je zcela srovnatelný s fašismem a Main Kampf byl v historii stejným nebezpečím, jaké nebezpečí v sobě pro Evropu a celý svět nese Korán. A ano, četl jsem obě knihy, včetně studia důsledků z uplatňování jejich obsahu zastánci těchto knih v čase po celém světě.
Jak jsem psal v úvodu, demokracii, liberalismus a skutečnou svobodu jedince, ne jen na papíře a v politických proklamacích, je nutné obhajovat a bránit, neboť ani ony nejsou zadarmo. A islám? Ten ani náznakem nemá s demokracií, liberalismem a svobodou nic společného. V podstatě každá věta Koránu jde proti významu těchto pojmů (kdo nečetl, pár ukázek zde). Samotná svoboda vyznání pak musí jít z obou stran. Korán ji v sobě nenese. Nabízet ji a dávat jen z jedné strany je bláhová pošetilost. Kdybych chtěl v České republice založit politickou stranu nebo občanské sdružení, jejichž základní myšlenky bych postavil na jakémkoli znění náhodně vybraného textu Koránu a chtěl cestou těchto organizací naplnit stejné cíle u nás, nikdy to stát nedovolí. 

Dnes soudíte Wilderse v Holandsku, zítra to bude možná Thilo Sarrazin v Německu. Kdo bude příště? Já tímto deklaruji svou připravenost nést veškeré důsledky svého výše uvedeného veřejného prohlášení, za kterým si stojím. Tohle už totiž musí jednou skončit. Svoboda projevu a slova jen pro ty, kteří mluví „správně“, není totiž ničím jiným, než začátkem nové totality. Čím hlouběji tento neblahý trend necháme bez povšimnutí dojít, tím horší důsledky pro další generace budou.