Petr Nečas: "Protikorupční opatření NERVU uvedu do života!"

 

Martin Kupka

Národní ekonomická rada vlády (NERV) navrhla "První sadu protikorupčních opatření", které mají zefektivnit veřejné zakázky a zlevnit dopravní stavby. Má se například snížit limit zakázek malého rozsahu do jednoho milionu korun, zavést povinnost expertní oponentury nebo povinnosti identifikovat u velkých zakázek minimálně pět firem, které se mohou do soutěže přihlásit.

"V roce 2009 byly vypsány veřejné zakázky v hodnotě 630 miliard korun. Pouhá úspora o 2 procenta by znamenala 13 miliard korun, což je srovnatelné se škrty v sociálních mandatorních výdajích na rok 2011,“ říká premiér Petr Nečas.

Doporučení NERV spočívá například v zavedení principů 3 E – hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v zákoně o veřejných zakázkách. „Cílem tohoto opatření je snížit prostor pro „ohýbání“ zadávacích řízení prostřednictvím příliš úzce definovaného předmětu plnění či volby „vhodné“ struktury hodnotícího kriteria ekonomická výhodnost,“ píší experti v doporučení subkomise NERVu proti korupci.

NERV také doporučuje snížit limity pro vypsání veřejné zakázky ze současných 6 milionů korun pro stavební zakázky a 2 milionů pro ostatní. Tyto limity patří k nejvyšším v Evropě. NERV navrhuje snížit tyto limity na 1 milion korun a dále vytvořit speciální typ zakázek se zjednodušeným zadávacím řízením v intervalu od 300 tisíc Kč do 1 mil . Kč.

Součástí návrhu je také využití datových schránek pro administraci veřejných zakázek. Takové řešení by vyloučilo možnost mazání, antidatování či úpravu dokumentů uprostřed soutěže.

Minimální počet soutěžícíchu velkých zakázek (např. nad 100 mil . Kč) by byl stanoven na pět firem, které se mohou do tendru přihlásit. „Opatření reaguje na některé situace, kdy se do soutěží hlásí pouze jeden nebo dva subjekty a zadavatel se vymlouvá, že „takový je trh“. Zavádí povinnost provést si podrobnou analýzu trhu a zakázku připravit tak, aby byl zajištěn dostatečný počet nabízejících a inkasování přínosů „konkurenčního efektu“,“ píše se v doporučení.

Předražené dopravní stavby

„Ve srovnání s vyspělými zeměmi EU jsou naše stavební zakázky významně předraženy. Relativní náklady na převážně státní infrastrukturu jsou v ČR o 45 procent vyšší oproti převážně soukromé bytové výstavbě,“řekl člen NERV Pavel Kohout. V ČR je tento poměř oproti Německu o 81,25 % vyšší.

Podle ekonomů jsou předražené zakázky signálem možné korupce a menší efektivity, nižší konkurence, protože do výběrových řízení u dopravních staveb se často zapojuje málo firem.

 

Veřejné zakázky

V rámci veřejných zakázek jsou ročně vynakládány prostředky v rozsahu 17,5 % HDP (635 mld. Kč v roce 2009), z toho z veřejných rozpočtů 14 % HDP (508 mld. Kč v roce 2009).

„Důsledkem je, že někdy jsou nakupovány nepotřebné věci nebo služby. Jindy jde o věci potřebné, avšak za předražené ceny. Sankce zdaleka nejsou schopny problém vyřešit, a to ani kdyby na straně úřadů byla ochota a schopnost korupci postihnout. Důležitější je vytvořit takový systém, který by maximálně komplikoval korupční jednání. Tedy, neřešit následky, ale hlavně příčiny problému,“ píše se ve zprávě NERV.

Premiér Petr Nečas ocenil práci NERV v této oblasti a vyzval členy k další činnosti v této oblasti. „Doteď vláda pouze škrtala, aby stabilizovala rozpočet. To s čím přichází NERV jsou skutečné reformy systému, které mohou ušetřit nemalé prostředky daňových poplatníků,“ doplnil premiér.