Petr Nečas: "Garantuji odpovědnou zdravotní reformu"

Tomáš Bartovský

ODS představila 30. 7áří 2010 hlavní principy reformy zdravotnictví. Současně navrhla legislativní změny pro vymezení dlouhodobé zdravotně-sociální péče a podpořila vytváření center dětské zubní péče ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

„V České republice přibývá seniorů a klesá podíl ekonomicky aktivních lidí, kteří přispívají na financování zdravotního systému. Stav veřejných rozpočtů další zvyšování výdajů na zdravotnictví neunese,“ upozornil na potřebu reformovat české zdravotnictví předseda ODS a premiér Petr Nečas.

Reforma, jejíž hlavní obrysy občanští demokraté představili, počítá se sociálně citlivou spoluúčastí pacientů. Sociálně slabším občanům ale zároveň zůstává garance, že jim nebude omezena kvalita ani dostupnost zdravotní péče. Reforma bude realizována tak, aby zajistila rovné podmínky pro konkurenci zdravotních pojišťoven. Důležitou podmínkou bude, aby zdravotní systém dále nezadlužoval budoucí generace.

„Musíme postavit občana do centra pozornosti a umožnit mu roli odpovědného spotřebitele. Zároveň ale počítáme se zachováním povinné účasti ve veřejném zdravotním systému i vzájemné solidarity. To jsou základní jistoty, na kterých chceme reformu stavět,“ vysvětlilzáměry ODS Petr Nečas.

Občanští demokraté také upozorňují na neuspokojivé řešení dlouhodobé zdravotně-sociální péče, jejíž význam bude v následujících letech narůstat. Tuto péči v současnosti organizují a financují centrální úřady, jednotlivé kraje i obce. „Na dlouhodobou péči dnes z veřejných rozpočtů vynakládáme zhruba 1 % HDP. Každých dalších deset let se ale tyto náklady zvýší o pětinu,“ vyčísluje budoucí náklady na zdravotně-sociální péči předseda senátorského klubu ODS Tomáš Julínek.

ODS proto navrhuje úpravou legislativy stanovit jednotná kritéria dlouhodobé péče a jednotné podmínky pro její poskytování. Souběžně s důchodovou reformou bude zaveden také nový systém financování, který bude kombinovat státem podporované spoření a pojištění. ODS bude také na komunální úrovni prosazovat vytváření komunitních center zdravotně-sociální péče.

Představitelé ODS se dnes také zaměřili na omezenou dostupnost dětské zubní péče. „V ČR se rozpadly programy zubní prevence. Kvůli platné legislativě nelze počítat s obnovením kolektivních školních prohlídek, ani plošné fluorizace pitné vody. Proto bude ODS na komunální úrovni podporovat vytváření center dětské zubní péče ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru (PPP),“ říká předseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Boris Šťastný. Navrhovaný model centra dětské zubní péče je v praxi úspěšný. Příkladem může být Praha 10, kde městská část poskytla prostor pro ordinace, které soukromý investor vybavil zdravotní technikou.