Podnikatelé již podruhé zasednou do křesel europoslanců

Michaela Škardová

 Ve čtvrtek 14. října 2010 se v budově Evropského parlamentu v Bruselu bude konat již druhé setkání „Evropského parlamentu podniků„ (EPE), které pořádá Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, jejímž členem je i Hospodářská komora České republiky. Do křesel evropských poslanců usedne celkem 751 podnikatelů z 27 států EU. Cílem této akce je umožnit podnikatelům, aby debatovali a hlasovali o návrzích, týkajících se podnikatelského prostředí jako je hospodářská recese, trh práce, energetické otázky a mezinárodní obchod a posléze o jejich dopadech diskutovali s klíčovými aktéry legislativního procesu (komisaři, europoslanci a zástupci členských států EU). Podnikatelé budou moci na plénu také vystoupit a položit otázku jednomu z komisařů či europoslanců.

Za Českou republiku přijede do bruselského sídla Evropského parlamentu 22 podnikatelů reprezentujících různá odvětví, a to od zástupců OSVČ, malých a středních podniků po velké firmy v čele s prezidentem Hospodářské komory České republiky Petrem Kuželem.
Předmětem debaty budou konkrétní opatření, kterými jsou například statut Evropské soukromé společnosti, pracovněprávní problematika, spotřebitelská práva, snižování emisí CO2. Klíčovým tématem bude boj s opožděnými platbami. Podnikatelé tak budou hlasovat o tom, zda by pro veřejné orgány měly v případě opožděných plateb platit striktnější podmínky než pro podnikatele. Další důležité hlasování se bude týkat hodnocení implementace Aktu o drobném podnikání.

Hlasování podnikatelů bude na místě sledovat např. předseda Evropské komise José Manuel Barroso, předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek, předseda Evropské rady Herman Van Rompuy a v neposlední řadě belgický premiér, toho času zástupce Belgického předsednictví v Radě EU, Yves Leterm.

Ambicí této akce je pomoc institucím EU lépe pochopit potřeby, zájmy a problémy, se kterými jsou denně konfrontovány podniky. V neposlední řadě také zmenšit propast mezi orgány EU a hlavními aktéry hospodářského růstu, kterými jsou podnikatelé a vybudovat tak obchodně-přátelskou Evropu.

Složení EPE odpovídá celkovému počtu poslanců Evropského parlamentu dle Lisabonské smlouvy (751) a zároveň počtu členů každé národní delegace (22 v případě České republiky). Podnikatelé ze zemí mimo EU budou mít možnost na akci participovat jako pozorovatelé (24 křesel). Akce se rovněž zúčastní vysocí představitelé institucí EU, zástupci hospodářských komor a mezinárodní média. Iniciativa EUROCHAMBRES získala podporu belgického předsednictví v Radě EU a koná se pod záštitou předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye a předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa.

Ohlasy českých podnikatelek a podnikatelů, kteří se zúčastnili premiérového Evropského parlamentu podniků v roce 2008, jsou veskrze pozitivní. „Během pobytu v Bruselu jsem navázala nové obchodní kontakty a získala jsem větší přehled o celé struktuře EU“ říká například majitelka a ředitelka Prague International Travel Agency Marie Massarová. „Skutečnost, že jsem se stal členem EPE je pro moje zákazníky a obchodní partnery zárukou serióznosti. To se navzdory krizi pozitivně odrazilo na rozvoji firmy,“ dodává provozovatel sítě Rousinovsko.net Jaroslav Molák.