Příjemci sociálních dávek, si musí uvědomit, že vedle práv mají i povinnosti

Tomáš BARTOVSKÝ

Občanští demokraté navrhnou zpřísnění pravidel pro vyplácení sociálních dávek.

„Sociální systém nesmí být zneužíván, protože tím je zneužívána i naše solidarita. Ti, kteří pobírají sociální dávky, si musí uvědomit, že vedle práv mají i povinnosti. Podporu si zaslouží ten, kdo si aktivně hledá práci. Ti, kteří pracovat nechtějí anebo odmítají aktivity, které jim pomohou se postavit na vlastní nohy, dávky nedostanou. Zpřísnění pravidel pro vyplácení sociálních dávek bude mít dva efekty. Jednak se rychle sníží počet uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadů práce. Předpokládám, že by se jejich počet mohl v krátké době propadnout až o 100 tisíc. To přinese úsporu pro obecní rozpočty, protože se snížívýdaje na příspěvky na živobytí, které vyplácejí obce,vysvětluje návrh předseda ODS a předseda vlády Petr Nečas.

Nejdéle do měsíce od zaevidování na úřadu práce dostane uchazeč o zaměstnání nabídku práce na plnou pracovní dobu v podobě veřejně prospěšné práce, rekvalifikace či dalšího vzdělávání. Pokud ji nepřijme, bude automaticky vyškrtnut z evidence uchazečů a přijde o dávky.

ODS dlouhodobě zastává názor, žesociální dávky mají nezaměstnaným pomoci překlenout těžké období, ale nemají být náhradou jejich příjmů. Proto ODS navrhuje, aby vyplácení sociálních dávek bylo ještě silněji vázáno na aktivitu člověka a na striktní dodržování pravidel jako je například povinná školní docházka dětí.

Navázání výplaty sociálních dávek na aktivitu nezaměstnaného nebo kombinaci peněžní a nepeněžní formy dávek v minulých letech zavedla řada měst, ve kterých ODS spravuje radnice. Výplata dávek v poukázkách se osvědčila nejen ve 12 pražských městských částech, ale také například v Liberci, Děčíně, Kladně, Chomutově nebo Mariánských Lázních.

„Se zavedením poukázek máme pozitivní zkušenosti. Během prvních 10 měsíců se o pětinu snížil počet příjemců příspěvku na živobytí. Celkem jsme za tuto dobu ušetřili téměř 4,8 milionu korun,“ potvrzuje starosta Litvínova Daniel Volák, který řeší zneužívání sociálních dávek především v litvínovské městské části Janov.

Proti zneužívání sociálních dávek postupuje ODS dlouhodobě. Z její dílny pochází aplikace zákona o hmotné nouzi, který od roku 2007 umožňuje obcím s přenesenou působností vyplácet část příspěvku na živobytí v nepeněžních poukázkách. Po květnových volbách prosadili občanští demokraté do vládního programu návrh, aby dluhy neplatičů nájemného a neplatičů pořádkových pokut mohly být strhávány přímo ze sociálních dávek, pokud patří mezi jejich příjemce.

ODS zároveň do programového prohlášení vlády prosadila zpřísnění podmínek v podpoře v nezaměstnanosti, která bude vázána na aktivitu nezaměstnaného. Nezaměstnaní, kteří ukončí pracovní poměr z vlastní vůle, budou v budoucnu muset počítat s nižší podporou od státu. ODS bude na vládní úrovni rovněž prosazovat rozšíření nehotovostní výplaty sociálních dávek (poukázky, karty) z dávek hmotné nouze na další sociální dávky, pokud bude nutné chránit zájmy dětí. A navrhne opaření, která budou bránit zneužívání dávek, například na gamblerství nebo alkohol.