hhh

Petr Hájek má pravdu. Síla mediokracie je obrovská

Ivana HAslingerová

Když mi přišel následující dopis a článek "Cena ženy" od doktorky Kláry Samkové, byla jsem překvapena a nevěřila jsem tomu, že úvodní citace slov doktora Jocha v něm, která ji tak pobouřila, je míněna vážně a není vytržena z kontextu něčeho, kde je míněna jako nadsázka či ilustrace jak by to vypadalo kdyby. Citace totiž zněla: „Právo volit bude mít ještě jednu podmínku: U mužů je to dobrovolná vojenská služba a u žen ochota mít děti….. omezení všeobecného volebního práva musí být pro ženy, které mají méně než dvě děti. Žena, která žádné děti nemá, ve společnosti nemá takový vklad, jako žena, která děti má. Proto jen ženy, které mají dvě děti nebo více, se kvalifikují k právu volit a být voleny. Žena, která děti nemá, má plnou možnost žít ve svobodě a všechna její práva jsou respektována, ale ona nemá právo vládnout společnosti, v níž budou žít děti druhých, ne její.“ Připadlo mi to podobné nedávné situci, kdy vicekancléř Petr Hájek pobouřil čtenáře výroky, které uváděl jako příklad toho jakou moc má mediokracie ve své nize Smrt ve středu. Tehdy tam napsal, parafrázuji, že kdyby opublikovala média např. zprávu, že dvojčata si odstřelili sami Američané, čtenáři to vezmou jako fakt, protože musí brát zprávy z médií jako fakt neb sami u všeho být nemohou a ověřovat si to také nemohou. Uvedl to jako příklad toho jaká je obrovská moc médií – mediokracie, a jak jde velmi lehce zneužít. A pak vypukl obrovský útok na něj že obvinil Američany z odstřelení dvojčat a je na straně Talibanu.... Potvrdilo to jeho tvrzení o moci mediokracie. Byl to důkaz toho jak povrchně lidi čtou a že jim utkvělo v hlavách jen to, že Petr Hájek napsal, že Američani odstřelili dvojčata. A to to měli v předchozí větě vysvětleno jak je to míněno. Natož kdyby to skutečně média napsala. Proto jsem se otázala pana poradce Jocha jak ona jeho věta uvedená v článku Kláry Samkové vznikla a on mi potvrdil, že onen citát je skutečně vytržený z kontextu z eseje o politické filosofii, který HYPOTETICKY zvažoval, za jakých okolností může demokracie zaniknout - tehdy, když většina nerespektuje svá ústavní omezení. Podrobně viz: Roman Joch: "Lidská práva, správně chápaná, jsou posvátná"

 

Dopis paní doktorky Samkové: "Moji milí.... srdečně vás zdravím a po delší době si dovoluji poslat článeček, tentokrát se týkající pana poradce Jocha. Obávám se, že celý problém tkví v jednom: na problematiku lidských práv se celá pravicová scéna, a to včetně ODS, zcela programově od samého počátku VYLHOSTEJNILA a neexistuje naprosto žádná pravicová koncepce lidských práv. Proto každý, kdo se lidskými právy zabývá a leží mu na srdci, je automaticky hnán do levicových řad, i když se mu tam naprosto nechce a je i pro ně nepřijatelný (což je mimo jiné můj případ). Pan MUDr. Joch situaci "řeší" tak, že daný problém prostě zruší "k dennímu pořádku". Ale jak říkával Albert Einstein, nelze legitimně očekávat, že složité problémy se vyřeší jednoduchými postupy. Bohužel na šložité problémy existují pouze složitá řešení. Vytvořit pravicový koncept lidských práv - a to skutečně koncept, nikoliv negaci levice - to je to, co by měl MUDr. Joch udělat. Místo toho i on kope do levičáků... ach jo. srdečně, Vaše, Klára. "