hhh

Ekologické vraždění lidí prováděné Dětmi země

Ivana Haslingerová

O "Dětech země" jsem slyšela mnohé za posledních patnáct let, co působím jako šéfredaktorka naší revue. Kupodivu se od nich na ekonomických seminářích ditancovali nejen podnikatelé, kterým svými nesmyslnými obstrukcemi jako např. dálničními mosty pro soby či medvědy v cenách kolem čtvrt miliardy Kč prodražují stavby dálnic o mnoho miliard korun, ale i představitelé Greenpeace či Ochránců přírody. Vždy mi to vrtalo hlavou, neb na první pohled všechny tyto organizace se staví před veřejností jako bojující za záchranu přírody, životního prostředí a zvířat proti zlým lidem, kteří vše na planetě ničí. Po přečtení článku "Patrik" v Lidových novinách ze dne 28.8,2010, v němž Daniel Kaiser zpovídá zakladatele a 1. místopředsedu Dětí země Miroslava Patrika jsem vše konečně pochopila. Již chápu prosbu světově uznávaného ekologa a bývalého člena Greenpeace Björna Lomborga na jednom z jeho seminářů, abychom my novináři už konečně jasně od sebe odlišovali různé ekologické organizace a nedávali všechny do jednoho rance. Zrovna tak to zdůrazňil pan Tutor, předseda našich Greenpeace, a to nehovořím o panu Ambroskovi z Ochránců přírody. Ne že bych souhlasila s jejich klukovskými vázáními se na komíny chemiček, pěstováním kůrovce v šumavských lesích či přelézáním plotů Temelína, ale pokud slyší člověk jejich přednášky tak je z nich cítit, že jim jde snad opravdu o přírodu, pouze nemají o problémech žádné odborné znalosti a co hůř, neberou v úvahu ekonomickou situaci naší země, která po padesátileté komunistické devastaci prostě nemá na to, aby mohla zavést všechny možné i nemožné ekologické požadavky jako vyspělé země nepostižené touto pohromou.

Například naprosto ignorují to, že většina dálnic v EU byla postavena již v sedmdesátých létech, kdy ještě neplatily přísné ekologické podmínky, které se jim tak líbí. Kdyby dálnice stavěly tyto státy až nyní, nikdy je nepostaví v tom rozsahu jako tehdy, protože standardy životního prostředí se zvýšily tak, že by je ani ony neufinancovaly. Na jedné z přednášek Svazu průmyslu uvedl např. předseda Svazu podnikatelů v dopravě Václav Matyáš, že na vyrovnání dopravní infrastruktury s úrovní EU bychom potřebovali bilion Kč. I děcku ve školce je jasné, že tento bilion nikdy neseženeme, že jsme měli začít stavět v sedmdesátých letech bez pofidérních ekologických omezení, jako ony svobodné státy. S tím ale již nic neuděláme a přesto musíme alespoň nějaké dálnice stavět, neboť řešení dopravní obslužnosti je nutnou podmínkou pro zvýšení prosperity regionu, k přílivu investorů a tudíž poklesu nezaměstanosti. A ta je v některých oblastech ČR životně důležitá. I člověk je živočich a i ten největší milovník zvířat a přírody, k nimž se počítám, musí proto brát ohled na zlepšení života nejen zvířat, ale i tohoto ekologisty tak nenáviděného živočišného druhu (Pozor neplést ekologisty neboli ekologické teroristy sdružující se do sdružení typu Dětí země se skutečnými vzdělanými ekology). A v zemi, která je chudá, to nejde jinak, než že prostě musí z velikáškých požadavků ekologistů ustoupit. Stejně jako člověk s příjmem 15 000 měsíčně si na nákup u Diora musí počkat, až si vydělá víc, tak i naši ekologisté musejí posečkat s výstavbou mostů pro soby a losy, až budeme vůbec nějaké dálnice mít a současně nastane u nás pro ně potřebná doba ledová.

K tomu, aby si toto uvědomili, je nutná pokora, skromnost a především ohleduplnost k ostatním lidem, která, jak jsem po přečtení článku pana Kaisera zjistila, zakladateli a 1. místopředsedovi sdružení Dětí země Miroslavu Patrikovi naprosto, ale naprosto chybí. Jinak by nemohl nutnost výstavby těchto zbytečných a drahých mostů zdůvodnit takto: "Staví se to kvůli velkým zvířatům jako los, rys, medvěd. Jde o to, že i když dosud žádný los přes mosty neprošel, aby ta zvířata měla pocit, že tu můžou žít. A i kdyby tam ten los prošel jednou za deset let, je lepší tam ten ekodukt postavit. Určitě by pro vás byl zážitek, kdybyste tady viděl rysa nebo losa nebo medvěda, který sem nepřijde, protože ví, že tady neprojde. Musíme si připustit, že zvířata chtějí migrovat stejně jako lidi."

Zvířata určitě migrovat chtějí, ale lidé chtějí zase slušně žít. Snad by byla tato otázka na místě, kdyby se nám po dálnicích proháněli sobi a působili ve velkém autohavárie, ale takto by mohly být miliardy za stavění zbytečných mostů pro ně vynaloženy rozhodně na rozumější věci. I lidé totiž chtějí důstojně žít. Možná by se měl pan Patrik podívat do některého domova důchodců. Neřešení dopravní obslužnosti je velmi vážná věc, neboť vede k růstu nezaměstnanosti a tím ke zhoršení životních podmínek mnoha obyvatel. Norský zákazník například odmítl odebírat výrobky od krnovské firmy, protože je to prý oblast dopravního hororu a raději vzal méně kvalitní zboží od výrobce u dálnice A1. Škody, které kvůli ekologistům jako je Miroslav Patrik a jeho děti vznikají státu, jsou obrovské. A nejde jen o škody ekonomické, ale doslova o "ekologické vraždy". Jinak totiž nejde nazvat jejich chování, které vedlo k tomu, že obchvat Plzně byl zpožděn o 5 let a tamní lidé kvůli nim houfně umírali na leukémii. Pro pana Patrika jsou ale důležitější dřevěné a recyklovatelné protizvukové bariéry a přechody pro u nás nežijící zvířata. "Protihlukové stěny budu chtít dřevěné. Chápu, že pro veřejnost je to maličkost. Já si ale už můžu vybrát, jaké parametry ty stěny budou mít, protože chci, aby byly pěkné a funkční," tvrdí neústupně.

Nikdo, ani pan Patrik, ale nemá právo povyšovat své estetické zájmy nad zájmy lidí, kterým pod okny jezdí kamiony a oni nejenže trpí hlukem, ale hynou na rakoviny jen kvůli jeho bezohledným bojkotům dostaveb dálnic například z důvodu, že se cítí zhrzený, že ho nepozvali hned od počátku tvůrci dálnice D8 mezi sebe při rozhodování. Dálnice mohla být hotova již v roce 2006, zatímco kvůli jeho nesmyslným soudům bude nejdříve postavena až v roce 2012 a on tímto postojem okrádá stát,tedy nás všechny daňové poplatníky, o miliardy korun. Přitom, jak sám uvádí, on už dneska D8 věnuji jen deset procent času protože, "má jiné starosti, přesun brněnského nádraží, Brněnskou přehradu, stavbu R55 přes ptačí oblast u Bzence. Mně jde o čtyři věci, systémové, důležité pro budoucnost. Jednou z nich je získat rozsudky, které budou mít význam pro jiné kauzy, co teď mám rozjeté po republice. Jeden důležitý rozsudek Nejvyššího správního soudu u D8 stanoví, že rozhodnutí o výjimce k zásahu do biotopu zvláště chráněných organismů musí být vydáno před vydáním územního rozhodnutí. Já s tím rozsudkem můžu argumentovat v jiných správních řízeních, například na silnici R52 Brno–Mikulov. To je jeden důvod, proč dálnici D8 potřebuji dotáhnout právně, takové rozsudky důležité pro budoucí stavby jsem na D8 získal už asi tři." A kvůli tomu tolik lidí musí více než 6 let trpět!

Těmto trpícím lidem je totiž naprosto jedno, zda protihlukové stěny budou dřevěné, recyklované nebo ohavné. A jeho reakci na to, že lidé musí pod okny strpět provoz, který by jinak šel po dálnici jen kvůli jeho bezohledným a nákladným podmínkám na dálnice již nejde snad ani komentovatat: "Ano, správná otázka. Pokud mají lidi pocit, že jejich vesnici sužuje nadměrná doprava, tak mohou podávat petice, založit sdružení. A stejně tak já mám právo účastnit se správních řízení. V tom řízení my hájíme ochranu přírody, investor hájí svůj zájem to postavit a představitel obce hájí zájem občanů. Všichni účastníci hájí svoje zájmy a já nemůžu za to, že místní občané, kteří mohli být účastníky řízení, nehájili své zájmy. Každý zájem, který ta která skupina hájí, je vždycky na úkor něčeho jiného. Já mám právo se odvolat, a proč by měl někdo mé občanské právo omezovat?" S bezohledností jemu vlastní zapomíná, že tyto hloupé slušné občany při povolování výstavby dálnice přece nemohlo napadnout, že ji někdo bude takto frockovsky blokovat. Že jemu jsou úmrtí lidí naprosto zanedbatelnou episodou.

A vrcholem cynizmu, bezcitnosti a arogance pana Patrika je jeho reakce na to, že podle studie ČVUT zaviní provizorium, které svým chováním způsobuje na D8, tři mrtvé ročně. Že tito lidé ztratili právo na život jen kvůli tomu, že tam kvůli jeho požadavkům na estetické stěny dálnice nestojí a kdyby stála, že je smrt nepotkala: "Vy se mě ptáte, proč se účastním procesu, když je tam mrtvý člověk. Mrtvých je 1200 za rok. Vytvořil se dojem, že D8 je něco výjimečného, ale problémy s dopravou má celá republika. Všichni musíme strpět nějaká bezpráví. Nelze připustit, že omezíme občanská práva, protože zrovna v tomto případě je ten nevinný člověk sejmut autem. Při přípravě každé stavby existuje proces, v němž je třeba se vypořádat se všemi námitkami. Pokud má někdo pocit, že já to zdržuji, no tak to můžeme zabalit a zavést tu nějaký autokratický režim."

Z výše uvedeného je vidět, že s podobnými bezohlednými občany, kterými nehne ani smrt bližních se po dobrém nedá hovořit. Že je baví se soudit a zviditelňovat se stůj co stůj. A když to nejde jinak, tak třeba přes mrtvoly. Že je prostě nutné umravnit je zákonem a přijmout jasnou legislativu, která by jim nedávala vyšší práva než běžným občanům a dokonce než ministrům. Jak na to?

Ve Francii jsou např. ze zákona zodpovědná tato bezohledná občanská sdružení za zdržení výstavby stejně jako stavební společnosti. Když se ukáže, že neměly pravdu a zabrzdily výstavbu, hradí pak náklady z prodlení. Takže například by platily ve Francii 2 mld Kč, které byly vyčísleny za zpoždění výstavby tunelu Mrázovka v Praze na Smíchově z jejich viny. U nás naopak legislativa umožňuje komukoliv založit sdružení proti výstavbě něčeho a tím zamezit stavění bez jakýchkoliv následků. Mohou to být např. desítky jednotlivých občanů, z nichž každý si koupí deset metrů čtverečních pozemku, o němž se dozví, že se tam bude stavět. Toho využily např. Děti země ve výše citovaném terorizování obyvatel Plzně, které kvůli nim pět let umírali na hrozné nemoci. Šlo by snad ještě pochopit, že si neuvědomily, co tragédií způsobily svojí bezohledností, ale arogance, s jakou jejich šéf odbyl tento zcela jasný problém, nemá mezí: "Každý zájem, který ta která skupina hájí, je vždycky na úkor něčeho jiného. Po celé republice trpí lidi autama, a kdo se o to stará? Odmítám tvrzení, že občané konkrétní oblasti musejí trpět, když využívám své právo. Mrtvých je 1200 za rok, to byste si musel brát jeden případ za druhým..." Námitka, že od žebráckých Dětí země nikdy miliardy stát zpátky stejně nezíská není na místě. Miliardy možná ne, ale ve Francii jim seberou veškerý majetek i jízdní kola za způsobenou škodu a určitě si podruhé rozmyslí dělat tyto bojkoty. Nehledě k tomu, že naše Děti jsou dobře placenými lobbisty a exekuce by jim sebrala jistě značně dražší věci. Jakmile jsou beztrestní a navíc ještě některými občany považováni za hrdiny či dokonce najímáni jako jejich lobbisté, pak budou doslova miliony lidí trpět jejich vinou dál. Ochrana vod, půdy a ovzduší je potřebná, ale o to se tito aktivisté nestarají. A je to jen jeden případ a takových je spousta. Ano, souhlasím s tím, aby ohlídali, zda se vysazují stromy na poničených místech, aby pomáhali například přenášet mraveniště na bezpečná místa, jako to dělali nař. studenti v Humpolci při výstavbě autodromu, ale lidské životy a zlepšení života lidí musí být postaveno nad tuto činnost.

Exministr životního prostředí Ambrozek kdysi řekl, že problém ekologie je čistě politický problém. Čistě politický sice není, ale legislativa by ho jistě mohla a měla umět zmírnit. Kromě výše uvedeného francouzkého zákona u nás stále chybí dobrý zákon o veřejné dopravě, díky čemuž se dějí nejrůznější nepochopitelné věci. Není přece normální schválit tranzitní známku desetkrát levnější než v Rakousku. Není normální, že díky investorské nepřipravenosti staveb jsme z fondů EU nečerpali jen v roce 2006 1,5 mld. Kč. Není normální, že od ledna 2005, kdy v Německu zavedli mýtné, ještě v roce 2006 nikdo od nás nejednal v Bruselu.

Jako svobodomyslný pravičák jsem živelně proti vyvlastňování majetku, neboť to pokládám za nejhorší zásah do občanských svobod. Na druhé straně svoboda každého končí tam, kde omezuje svobodu druhých. A nikdo nemá právo brzdit výstavbu dálnice, jako to dělali např. při výstavbě dálnice do Hradce odprodejem předem skoupených pozemků desítky ekologistů. Podobným excesům by se mělo předem zabránit legislativou. Pozemky by se neměly v této oblasti s předstihem prodávat. Pokud je tam již někdo vlastní, tak by měla již vláda konečně sebrat odvahu, nediskutovat stále dokola, co je a co není veřejný zájem, a ze zákona přesně specifikovat, jaké stavby jsou ve veřejném zájmu. Rozhodně si nemyslím, že se mají vyvlastňovat pozemky pro hřiště nebo průmyslové zóny! Dálnice ale veřejným zájmem jsou a to bez diskuse a nemělo by se zákonem připustit zrušení jejich výstavby na základě toho, že tam létá nějaký pták či měl dědeček statek.

Nemám nic proti přírodě, naopak, ale někudy dálnice prostě vést musí, aby se zkvalitnil život občanů. Vycházet proto musíme z toho, že dálnice bude a ne, že buď bude nebo nebude. Pak ať se vybere multikriteriálním hodnocením optimální trasa, ta je zabudována do územního plánu, veškerý majetek na ní bude při výstavbě vyvlastněn (samozřejmě řádně a jasně ze zákona jasně a definovaně dobře zaplacen a nahrazen, nikoliv komunisticky ukraden) a veškeré zpochybňování této trasy již bude pak bude podle zákona protizákonné. Trasy dálnic případně rychlostních komunikací se vyvlastňovat prostě musejí, jinak tyto stavby prostě nikdy nebudou ukončeny a my jako daňoví poplatníci budeme platit draze jejich konzervování a čekání. A co víc, statisíce lidí budou žít v chudobě místo v prosperujíccích oblastech. Musí se také zamezit ze zákona tomu, aby si zelení „aktivisté“ vymýšleli všechno možné ale zejména nemožné, čímž se stavby výrazně zdražují. O tom, aby se zamezilo jejich zneužívání pro bojkoty staveb tou či jinou formou nemluvě. Není neznámo, že tytéž tváře vidí člověk jednou na akci pro výstavbu či nevýstavbu tunelu firmou X a za dva dny firmou Y. V takovém případě by mělo být možné rozkrýt finanční propojení takových firem s ekoteroristy a příslušně je potrestat.

Já miluji životní prostředí i zvířata, ale nikdy nepochopím, proč například na současné dálnici se staví za čtvrt miliardy korun mosty pro přechod losů, medvědů, a hlavně jak se tato zvířata dozvědí, že jsou stavby určeny právě právě pro ně. Nezačnou je naši šílení aktivisté učit číst cedulky s návodem, kudy mají k mostům přijít? Po přečtení rozhovoru s panem Patrikem bych se nedivila, že by založil bohatě z fondů šílené EU dotovanou školu na výuku čtení pro soby a losy.