Jakl, Bartoš, Bátora ani já neříkáme hnědé modrá

Ivana Haslingerová

Milý Láďo, přečetla jsem si články od paní Věry Tydlitátové, které jsi mi poslal na zlepšení nálady v dopise, který jsem zveřejnila pod názvem Žijeme v blázinci!. Náladu mi nezlepšily. Čiší na mne z nich nesmírná povrchnost. Neseznámení se hlouběji s problémy, které dotyčná kritizuje. Spíše to působí jako reakce na nadpisy v novinách. Možná by udělala dobře, aby se věnovala menšímu množství témat a měla čas si o nich alespoň něco přečíst, aby věděla, o čem mluví.

V článku Fedor Gál hájí Romana Jocha si stěžuje na to, že se jí nikdo z těch, kteří podepsali "antijochovskou petici", nezastal a neobhajoval ji, když se o ní "začaly šířit vylhané pomluvy o jakýchsi proskripcích, se kterými začal Adam Bartoš a pokračovali Jakl, Bátora a Haslingerová". Zejména se jí nelíbí, že mlčeli jako ryby redaktoři jí oblíbeného Deníku Referendum. Ono je ale složité pro jakékoliv byť sebelevicovější médium zastat se někoho, komu děkuje autorka seznamu "Klerofašistů, kleronacistů, lefebristů a příznivců diskriminace v ČR", seznamu lidí, nad nimiž byla vyhlášena fatva Radomíry Clémens "za mnoho poskytnutých informací". Koncentrace nenávisti autorů seznamu jde totiž srovnat snad pouze s projevem prokurátora Urválka během soudu s Miladou Horákovou. Píše se tam: "Už jen 24 dnů zbývá do voleb. A potom vyhraje levice a vás budeme věšet na kandelábrech a pálit na náměstích. Mám seznam hlavních českých klerofašistů, klerofašistek a lidí odporujících rovnosti, a stejně tak dopadnou i všichni členové této skupiny. Matka Země žízní po krvi klerofašistických prasat zneužívajících malé chlapce a odpírající ženám svobodně zacházet se svým tělem. Její touha bude naplněna. Nikdo nás nezastaví! Potom, co zvítězí levice, zúčtujeme spolu! Vím o vás, udělala jsem si na vás takový menší seznam. A neuniknete mi!!!". A přihlásit se k přítelkyni a pomocnici autorky takovýchto výroků, to se hned tak někdo neodváží. Zejména když na seznamu firuje dokonce i hlava státu (celý seznam "odsouzených k likvidaci" je uveden např v článku: Komunisté zavírali odpůrce na Bory, zelení levičáci je chtějí rovnou upalovat")

Není proto divu, že se dámy nyní, po vítězství pravice, třesou strachy. Madame Clémens se od svého textu distancovala velmi pozoruhodnou větou: "Dobrý den, zmíněný text o kandelábrech a krvi u seznamu ´konzervativců určených k likvidaci´ jsem napsala silně naštvaná a navíc pod vlivem alkoholu a marihuany. Omlouvám se, pokud jsem tím někomu ublížila."  Paní Tydlitátová se rozhodla raději nehlásit se k němu. Není jí to ale zřejmě nic platné, neb v dalším článku Hědá nepřestane být hnědou ani když jí páni budou říkat modrá se rozhořčuje, že byla vyslýchána na základě trestního oznámení jednoho ze zařazených do výše uvedeného seznamu: "Co se děje v této společnosti, aniž je tomu věnována větší pozornost, je znepokojivé. Byla jsem před pár dny u výslechu, protože jsem si dovolila kritizovat praktiky jistých mocných lidí, kteří vesele míří k novodobé formě českého fašismu za potlesku různých rasistů, zakomplexovaných nevzdělanců a kariéristů, kterým naslibovali modré z nebe." To, že smolila s kamarádkou seznam lidí k likvidaci zřejmě za znepokojivé nepokládá, ale to že se někdo proti tomu ozve, vede podle ní k formě fašismu. Paní Tydlitátová zaměňuje příčinu za následek. Opomíjí skutečnost, že se nejdříve objevil seznam žen a mužů určených k likvidaci, pak některé z nich kvůli němu zpovídala několik hodin rozvědka a jednoho z nich, soudce a předsedu Akce D.O.S.T. Vladislava Bátoru, chtěla dokonce zbavit státobezpečnostního osvědčení (!!!). Musel se bránit již proto, že to poškodilo jeho sdružení Akce D.O.S.T. Teprve potom na jeho podnět musela policicie začít zpovídat i ji za to, že napsala, že tento seznam "Klerofašistů, kleronacistů, lefebristů a příznivců diskriminace v ČR" sestavil Bátora spolu s Adamem Bartošem.

A co je opravdu už do nebe volající, že tato paní zaměňuje příčinu za následek: "Vracejí se metody totalitního státu, kdy vás mohou popotahovat u soudu za to, že napíšete svůj názor. Názor, že lhář lže, o to totiž při tom vyšetřování šlo. Lhář o mne šíří v tisku pomluvy, ale vyslýchána jsem já, že jsem si dovolila bránit se. Oběť má přece mlčet. Jiní lháři, kteří sami sebe označují za elitu národa, se ke lhaní připojují, čtenáři hltají jejich nesmysly a já čelím vyhrůžkám smrtí. Pravdu má vždy jenom ten, kdo má vliv, peníze a moc. Takový člověk může klidně tvrdit, že hnědá je vlastně modrá. Vždyť slovo fašismus otevřeně nepoužívají. Jen ta praxe má barvu hnědou. Ideálem našich mocných je hnědá, nikoliv zelená planeta."

Souhlasím s paní Tydlitátovou, že "je třeba nazývat věci pravými jmény" Nemyslím ale, že je nyní nejlepším řešením pilovat historické souvislosti či etymologii různých termínů. Nalézáním nových slov tím, že místo slova "fašisti" bude používat "fašíblové" podle vzoru mašíbl, jak píše, nic nevyřeší. Tím, že se nařčený brání proti obvinění, že je fašista, nechce přece zamluvit hlavní problém terminologickými spory a vše zamlžit. Stejně tak spor, zda jde o levici, nebo o pravici není odváděním pozornosti od reálného nástupu nové totality a velké nebezpečí pro demokracii. Naopak korektní a přesné pojmenování je nesmírně důležité i v běžném životě a v politice dvojnásob.

 Zajímavý je také vztah této paní k peticím. "Není dobré spojovat se účelově s kýmkoliv, protože z dlouhodobého hlediska to znemožňuje spolupráci a vede to k budoucím sporům. Jakmile by byla s někým spojována, nemohla by s ním táhnout proti politickému oponentovi," píše doslova. Pro mne je vždy důležité, pod co se podepisuji a za jaký obsah bojuji. Vždy se musí počítat, že se jako signatáři vyskytnou i lidé, kteří třeba v jiných otázkách stojí mimo mne. Ale již to, že podepsali to, za co se já jako signatář biji, jim dává v mých očích punc, že jsme si blízcí.

O jejím velmi povrchním vztahu k tomu, zač se bije, svědčí snad nejlépe její slova o ekologii: "Vysoce postavení úředníci nám pod bulvárně lákavými titulky mohou servírovat pohádky o tom, že jedna z největších ekologických havárií poslední doby je jen taková legrácka vyrobená za účelem výdělku blíže nespecifikovaných imperialistů. Že epidemie jsou výmysl a očkování je k ničemu. Že si Američané zbourali Dvojčata sami a že onen úředník se nevyvinul z nižších savců, jako jiní lidé, ale byl stvořen v šesti dnech. Že se planeta vinou člověka vůbec neotepluje a že živočišných druhů den po dni přibývá, protože lidská činnost spojená s kácením pralesů, vypouštěním zplodin a betonováním země a vůbec všeobecným bohatnutím přírodě prospívá." Nevím, kde tyto nesmysly vzala, pokud ale naráží na jí tak nenáviděné "úředníky" z Hradu v čele s prezidentem Václavem Klausem, tak by si měla přečíst jejich knihy a články do hloubky a zjistila by, že nic takového neříkají, snad s výjimkou, že stvořil nás i vše ve vesmíru Bůh a nevznikli jsme z opic. Ty stvořil jako samostatný druh zvlášť spolu s dalšími zvířaty. Ale rozbor je na dlouhý článek, který bude následovat.

A pokud jde o ty sběrné tábory pro "nepřizpůsobivé občany", tak pokud by si prostudovala návrh na jejich zřízení, zjistila by, že se nebude jednat o sběrný tábor obehnaný ostnatým drátem, kde by se alkoholici a práce se štítící vagabundi naučili pracovat, ale o velmi  slušně zařízený  útulek, kde se všem zanedbaným  dostane střechy nad hlavou a mimo jiné i bezplatné lékařské péče a  dalších jiných vymožeností, o kterých  se našim důchodcům mnohdy ani nesní. Průvodním rysem by bylo navíc vyčištění ulic od žebráků, narkomanů,  opilců, nemocných lidí, aby byla Praha lákavější pro turisty. V Praze by ubyla kriminalita a všechny ty příšerně páchnoucí   pelechy pod mosty a v parcích,  kde přežívají lidé bez  přístřeší, by konečně zmizely. Komunisté pravidelně  tyto lidi  posílali, podobně jako nacisté, do  pracovních Nápravných  táborů. Podobné útulky, kde se houmlesáci zadarmo vykoupou, odvšiví, oblečou a nají, existují  více než třicet let v USA, kde si tamní bezdomovci takové bezstarostné  ubytování moc pochvalují. Když je potřeba, o své vůli navštíví kemp a  dostane se jim náležité pomoci.  Na rozdíl od útulků na západě,  si naši bezdomovci  budou moci za peníze daňových poplatníků dokonce  nakupovat v nové kantýně  uprostřed tábora alkohol a opíjet se. Takže nám do redakce spíše chodí negativní reakce, jak k tomu ti pracovití příjdou, ale to je nad rámec článku.

Paní Tydlitátová se v žádném případě nemusí obávat toho, že bezcitný "pražský radní plánoval sběrné tábory pro lidi bez domova, které je nutné uklidit z očí těch napapaných, sebejistých, těch, kteří jsou za vodou." Ani se "nedočká brzy táborů pro vozíčkáře nebo pro mentálně postižené, kteří tak ošklivě narušují ten náš krásný Brave New World či táborů pro cizince, jinověrce a méněcenné rasy, ani nevystřílí politici Cikány a nezaženou je za ostnaté dráty nabité elektřinou."

Snad nejlépe charakterizuje opaní Tydlitátovou její vlastní věta: "Pro mne je označení „nepřizpůsobivá“ poctou, nechci být přizpůsobivá těmto špinavostem."