VORP protestuje proti zavedení povinné sexuální výchovy dětí

P. Ing. František L. Juchelka, ThD

V souvislosti s vydáním dvou publikací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterých ministerstvo doporučuje základním školám vyučovat v rámci Výchovy ke zdraví Sexuální výchovu. Mnozí rodiče a jiné osoby, které je podporují, mezi nimiž je více než 100 kněží, protestují proti tendencím ohrožujícím morální výchovu dětí. Výbor na ochranu rodičovských práv (dále VORP), kde jsou sdruženi, proti tomu protestuje: „Rodiče a učitelé sdružení ve VORP vyznávají konzervativní hodnoty ověřené staletími. Nechtějí, aby se na základních školách vyučovaly různé ideologie a módní směry, které vnášejí do hlav dětí zmatek. Děti mají být vedeny ke slušnosti, sebeovládání a altruismu, k založení dobré a stabilní rodiny, ke zdravému vlastenectví a znalosti své kultury; ne k sexuálním ‚alternativám’, gendru, militantnímu feminismu a multikulturalismu. Jen ten, kdo si váží vlastního národa a kultury, může respektovat jiné.“ Na podporu těchto snah je vyhlášena modlitební podpora dětí a jejich rodičů, kteří protestují proti plánovanému zavedení vyučování Sexuální výchovy ve školách. Motivací bylo růžencové modlitební tažení P. Petrus Pavlcka, které vyprosilo v poválečném Rakousku zázrak – stažení sovětských vojsk z okupovaného Rakouska v roce 1955. Do iniciativy bylo tehdy zapojeno více než 500 000 lidí! V roce 1986 proběhla ve Filipínách „Růžencová revoluce“ – díky modlitbám 2 milionů lidí, kteří vyšli do ulic hlavního města Manily s růženci v ruce bylo zabráněno téměř jistému konfliktu a občanské válce. Nyní jde o podobně závažné události. Morální rozklad je horší než hrozba války, neboť ten bývá právě její příčinou.

Sodoma a Gomora byly zničeny pro hříchy ne nepodobné těm dnešním. Abrahám byl jako modlitebník sám a Bůh nenašel více spravedlivých. Spojme s v naléhavé prosbě s důvěrou v Boží milosrdenství! Šíření zla je možné zastavit jen s pomocí Boží. Pán Ježíš Kristus nás vybízí k naléhavé modlitbě: „Každý, kdo prosí, dostává… čím spíše nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí!“ (Lk 11, 10.13)

 

Do modlitby se může zapojit kdokoliv, kdo souhlasí s hlavními úmysly modlitby:
    za ochranu dětí před morální zkažeností a za jejich zdravou výchovu v duchu
křesťanských zásad a přirozeného mravního zákona

za duchovní posilu a moudrost pro rodiče vychovávající své děti a za jejich odvahu domáhat se svých rodičovských práv

za obrácení těch, kteří jakýmkoliv způsobem šíří etický relativismus a jednání protivící se Božím zákonům, a to zvláště v oblasti propagace drog a jiných závislostí, volného sexu, pornografie, násilí a dalších společensky nežádoucích jevů a za zamezení této propagace

za duchovní a morální obrodu České republiky.

Způsob modlitby: každý den (aspoň do 30. září 2010) v době mezi 20.00-21.00 (nejlépe deset minut před 21. hodinou) se – pokud možno společně v rodinném kruhu – pomodlit dva desátky sv. růžence, jeden za první dva úmysly (děti a rodiče), druhý za následující dva úmysly (obrácení šiřitelů hříchu a duchovní obrodu ČR). Kněží zapojení do modlitební iniciativy budou všem modlícím se a těm, za které se modlili, dávat v 21.00 kněžské požehnání. (Delší modlitba a jiné modlitební iniciativy jsou vítány.)

P. Ing. František L. Juchelka, ThD., Minoritská 1, 602 00 Brno, juchelka@post.cz

P. Ing. Jiří Špiřík, ThD., Kostelní 74, 377 01 Jindřichův Hradec

Výbor na ochranu rodičovských práv - kontakt:
http://nesexuveskole.cz/, Anna Brychtová, Luka nad Jihlavou, mluvčí VORP, brychtanna@seznam.cz, kancelar@nesexuveskole.cz)