Spiknutí lékařů proti prezidentovi za to, že nepřijal doublethink je hnus

Petr Paulczynski

Včera jsem objevil blog jednoho z těch lékařů, kteří strojili úklad proti prezidentovi Klausovi. O panu prezidentovi  si můžeme myslet co chceme, ale jednou je to prezident republiky a to, co předvedl ve svém blogu ambulantní specialista Jan Hnízdil překračuje všechny meze. Uspořádat spiknutí lékařů, které mělo pana prezidenta zbavit funkce z důvodů jeho zdravotní nezpůsobilosti je hnus. Jan Hnízdil je pro mě synonymem hnusu, nepřijatelnosti  a proto jsem jeho blog ohodnotil přídomkem hovado. Jeho blog je zde: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=10191

Jistý anonym vystupující pod řadou nicků tentokrát pod nickem J.Perek se pana Hnízdila zastal. Inu - vrána k vráně... Tak se musím k tématu vrátit a  podívejme se, jestli jsem s tím hovadem pravdu měl, či neměl.

Další ze spiklenců, který dokonce v jisté chvíli aspiroval na post ministra zdravotnictví za VV této vlády, jistý Jan Stránský odpověděl: "Čistě jako lékař, dle mého názoru a nejen mého, má pan prezident narcistické sklony." Stránský také mlžil, když tvrdil, že si nepamatuje, že by v korespondenci byla řeč o zbavení prezidenta úřadu. Přitom Hnízdil píše,  že "připravil pracovní verzi návrhu zbavení způsobilosti a prosí o připomínky a doplňky".

A další Hnízdilova perla: "Chování pana prezidenta nás už delší dobu znepokojuje. S kolegy jsme si mailem psali, jestli snad netrpí nějakou osobnostní poruchou nebo nemocí. Radili jsme se, jak se zachovat, abychom se nedopustili porušení lékařského tajemství nebo etiky. Není naším pacientem a diagnostikovat ho na dálku by bylo neprofesionální. Mezi diskutujícími byli špičkový neurolog, dětský psychiatr a psycholog, specialista na psychopatologii, psychosomatik, psychoanalytik, internista."

A co tedy tak vadí na Václavu Klausovi:

Tuto otázku si už kdysi ve své úvaze položil D-Fens.

- kritikům apriori nevadí Klausův antiekologismus. Ostatně Klaus nikdy proti ekologii nenamítal nic, pouze opakovaně napadá agresívní environmentalismus a kritizuje kampaň, kterou environmentalisté rozpoutali a která má za důsledek každodenní vymývání vašeho i mého mozku. Klausovi kritici to vědí a nemohou kritizovat Klausův "antiekologismus", aniž by se nedotkli podstaty enviromentalistické doktríny. Pokusy "otočit" se na profesorově vztahu k přírodním zdrojům vyznívají pak poněkud chabě. Například takový význačný ekopošuk jako Bursík se zmohl jen na to, že Klausovy názory odporují politice EU, aniž by ovšem řekl, co je na nich špatně. Špatné jsou prostě proto, že se Klaus rouhá proti víře.

- také jim nevadí Klausův euroskepticismus. Eurošílenství vyprchává z čím dál více lidí, dokonce z Klausových kritiků samých. Sice mají nadále plná ústa integrace a multikulturní spolupráce, ale má to hodnotu proklamací ne nepodobných těm předrevolučním. Klesající výkonnost Eurosajuzu vnímají i zaostalejší jedinci než Klausovi kritici a ani se proto nedivím, že jim ta kritika prezidentova antievropanství nejde pořádně z huby. Jo Leinen se musí vyjadřovat proti euroskepticismu, podobně jako vegetarián nesnáší zabijačku, ale přesto řekne jen: "(Klaus) se prostřednictvím euroskeptické polemiky pokouší odvrátit pozornost od vnitropolitických problémů České republiky". Opět, podstata Klausova výroku byla kritikou nedotčena.

- co ovšem zásadní problém je, je Klausova neústupnost, neohebnost a sebejistota, se kterou obhajuje svoje názory. Jinak řečeno, Klausovi se má za zlé, že nepřijal doublethink anebo že ho nepřijal dostatečně. V tomto ohledu se nabízí jedna analogie se situacemi, které jistě mnozí z nás vybavují z běžného života, a to sice situaci, kdy je v zájmu mluvčího "vymočit se proti větru". Tato aktivita je spolehlivou poukázkou na nadělání si mnoha nepřátel, zejména, když se mluvčí pohybuje v dostatečně bezpáteřním a slizkém prostředí, například v politice. Jinak řečeno, pokud nebudete v prostředí s indexem eurohujerovitosti  poddajní a budete si stát za svými názory, budete mít problém s okolím.

Tento problém je akcelerován, pokud

- umíte váš postoj argumentačně obhájit 
- umíte získat posluchače na vlastní stranu 
- anebo ještě dokonce ztrapnit a zostudit oponenta 
- disponujete vzděláním a znalostmi vyššími než průměr publika 
- nejste blbý

Klaus (pro někoho bohužel) splňuje všechny tyto specifikace. Zpátky ke Klausově vyhlášené škodlivosti.

V čem je tedy problém?

Je problémem svět pokrytectví, lži a přetvářky, ať již v podobě environmentalistické doktríny, nebo v podobě Svazu evropských socialistických republik, který vnucuje svoji byrokratickou vůli polosuverénním členským státům, nebo je problémem paličatý profesor na Hradě? Škodí České republice Klaus, který říká něco, co se poněkud podobá pravdě, anebo škodí České republice ta enviro vymejvárna a EU se všemi problémy, které má? A jde vůbec škodit zemi jako celku? Jistě jde škodit jednotlivým osobám, třeba nasypat tchyni na schody hrách, nebo skupinám osob, ale zemi? A kdo vůbec definuje, co je pro zemi správné a co ne? Snad ne pingl z letištní restaurace Pehe! Odpovězte si sami. 
  Při posuzování vlivu Klause na osud České republiky můžete jako pomůcku vzít dosavadní získané poznatky. Klaus škodí již od roku 1991. Škodí tedy již devatenáctý rok. Podle všeho bychom se tedy již měli smažit v horoucím pekle. Mezitím se naše země úspěšně rozvíjí a získává si respekt.

Takže si na závěr položme otázku. Je Klaus vážně psychopat, nebo jsou ti psychiatři co ho chtěli "impíčovat" hovada?