Vítězem projektu Krizi navzdory je Exim Tours

Štefan Weber

Hospodářská krize prověřila odolnost i invenci českých společností. Mnohým přinesla příležitosti, ke kterým by se v době růstu a stability nikdy nedostaly. Jiným prověřila jejich podnikatelský model a motivovala je k přijetí opatření, která umožnila nejen přečkat krizi s minimálními ztrátami, ale často i upevnit základy pro další expanzi a růst. Právě z takových firem vybírala odborná porota na základě doporučení garantů a zároveň partnerů projektu Krizi navzdory vítěze jednotlivých kategorií a také hlavního vítěze: Jako nejlepší bojovník s krizí byla nakonec vyhodnocena cestovní kancelář Exim Tours.

„Ekonomická krize je pro každou společnost těžkou zkouškou. Jak je ale vidět u společností, které se projektu Krizi navzdory zúčastnily, pro inovativní a vytrvalé hráče znamená krize velkou příležitost. Čerstvý průzkum PricewaterhouseCoopers ČR mezi českými soukromými společnostmi ukázal, že zhruba třetina podniků si dokázala v loňském roce udržet úroveň tržeb, a desetina podniků je dokonce zvýšila. Těší mě, že důvěra v budoucnost se vrací – téměř 70 % soukromých podniků očekává růst svých tržeb v příštích 12 měsících,“ říká Jiří Moser, řídící partner PricewaterhouseCoopers v České republice.

„Podle našich analýz mělo překonávání ekonomických problémů spojených s hospodářskou recesí pro dvě třetiny firem také své pozitivní důsledky.Rozhodli jsme se je zmapovat a vítěze nad krizí ocenit a medializovat,“ uvedl k projektu prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. 

 

U společnosti Exim Tours porota ocenila zejména

„Do projektu jsme se přihlásili, protože téma projektu je aktuální, svým způsobem i unikátní, neboť celosvětovou krizi nezažije každá generace. Dalším důvodem byl vyhlašovatel, hlavní partner a další partneři, kteří pro nás znamenali záruku hodnoty a úrovně projektu. Díky tomuto projektu jsme se dokázali ohlédnout a analyzovat tak svoje kroky, které jsme více méně automaticky během krize denně podnikali. Budu mít radost, pokud  popis těch několika situací a  zásadních rozhodnutí bude někomu dalšímu prospěšné,“ uvedl Stanislav Zíma ze společnosti Exim Tours.

Do pětice kandidátů nominovaných na hlavního vítěze projektu Krizi navzdory byla dále zahrnuta společnost Dial Telecom, Linet, Rodinný pivovar Bernard a WBI Systems. (Komentáře jejich zástupců jsou v poznámkách.)

Složení odborné poroty

Petr Kužel, prezident HK ČR
Petr Zmátlík, ředitel PwC ČR
Jindřich Soukup, prorektor VŠE Praha
Pavel Finger, finanční ředitel CCB - Czech Credit Bureau

 

Vítězové kategorií

Projekt ocenil 10 společností v 10 deseti odvětvích ekonomiky za kroky, které podnikly v reakci na krizi (v závorce uveden odborný garant příslušné kategorie):

 

 

Jaké kroky učinily podniky, které dokázaly dobře reagovat na potíže vzniklé hospodářskou krizí?

 

„Mají-li být české firmy úspěšné i v budoucnosti, je nezbytné, aby je česká vláda podpořila snížením administrativní zátěže, zejména zjednodušením daní, a zvýšením flexibility pracovního trhu. Ve zmíněném průzkum právě toto žádají více než tři čtvrtiny vlastníků,“ uzavřel Jiří Moser z PricewaterhouseCoopers.

 

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Moser, partner, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Tel.: +420 251 152 048, e-mail: jiri.moser@cz.pwc.com

Petr Zmátlík, ředitel, PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Tel.: +420 251 152 316, e-mail: petr.zmatlik@cz.pwc.com

Pavel Heřmanský, Public Relations, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Tel.: +420 251 151 827, e-mail: pavel.hermansky@cz.pwc.com

David Kratochvíl, ředitel marketingu HK ČR
Tel: +420 266 721 437, e-mail: kratochvil@komora.cz

Jiří Vondrák, analytik HK ČR
Tel: +420 266 721 406, e-mail: vondrak@komora.cz

Štefan Weber, tiskový mluvčí HK ČR
Tel: +420 266 721 443, e-mail: weber@komora.cz
   

Poznámky:

Cílem projektu bylo najít a představit malé a středně velké podniky, které dokázaly inovativně reagovat na krizi, odvrátit hrozící propad a najít nový směr svého rozvoje a podnikání, a na autentických příkladech z praxe ukázat a demonstrovat nové způsoby a cesty, jak reagovat na nepříznivé ekonomické podmínky. Vyhlašovatelem projektu je Hospodářská komora ČR, hlavním odborným partnerem je poradenská společnost PricewaterhouseCoopers ČR a hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

 

Dial Telecom (hlasové, datové a internetové služby pro společnosti), Tomáš Strašák
„Účast na prestižním projektu, který vyhlásila Hospodářská komory ČR ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers ČR a Českou Televizí, je pro naši společnost velikou ctí. Do projektu jsme se přihlásili s cílem  sdílet jednotlivé nástroje, které jsme aplikovali v období nepříznivé hospodářské situace, a tím  pozitivně  přispět  k udržení a rozvoji ostatních podnikatelských subjektů v České republice.

Podařilo se nám demonstrovat, že i ryze česká společnost, jako je Dial Telecom, je schopna  čelit nepříznivé hospodářské situaci a že vhodně zvolené investice přinesly zvýšení tržeb při udržení rentability vlastního kapitálu a snížení zadluženosti firmy. Věříme,  že naše  účast  byla přínosem nejen pro nás, ale i pro širokou podnikatelskou veřejnost.“

Linet (výroba a prodej nemocničních lůžek a nemocničního vybavení), Pavel Chýňava
„Je to ocenění všech pracovníků naší společnosti Linet, kteří v roce 2009/10 pochopili, že je nezbytné jít krizi navzdory a zrealizovali řadu změn, jež zlepšily naše klíčové ukazatele ziskovosti i  přes pokles tržeb.“

Rodinný pivovar Bernard (pivovarnictví, sladovnictví), Tomáš Lipták:
„Rodinný pivovar BERNARD se rozhodl čelit krizi aktivně a přinesl na trh inovaci v podobě osvěžujícího nealkoholického nápoje BERNARD s čistou hlavou ŠVESTKA. Ta společně se světlým a polotmavým nealkoholickým pivem z řady BERNARD s čistou hlavou přispěla k loňskému výstavu pivovaru více než 11 %. Když jsme byli Hospodářskou komorou osloveni, zda máme zájem přihlásit se do projektu KRIZI NAVZDORY, neváhali jsme ani okamžik. Švestka a její obchodní úspěchy dokazují, že krize může být příležitost, které je třeba využít."

WBI Systems (komplexní řešení podnikových informačních systemů), Robert Paskovský:
„Krize donutila většinu firem ke změně v přístupu ke svým IT dodavatelům. Vedle tlaku na cenu také důkladně vyhodnocují, co jim vlastně investice do IT přináší a jakou přidanou hodnotu jim nabízí jejich stávající dodavatel. Ukázalo se, že v přímé konfrontaci dokážeme zaujmout právě odlišným přístupem, založeným na důkladném pochopení podnikání našich klientů. Naše firemní kultura je trochu více neformální, ale protože sdílíme se zákazníky stejné hodnoty, jsou reakce velmi pozitivní.

Krize je pro někoho bezpochyby velkou zkouškou, pro jiného dokonce koncem jeho podnikání. WBI jsme do soutěže Krizi navzdory přihlásili po čtvrt roce od jejího založení, protože krize se nám naopak zdála ideálním časem pro start nové firmy. A skutečně se ukázala být skvělým odrazovým můstkem pro naše podnikání. Neumím si představit, že bychom jinak, za půl roku fungování WBI, měli 4 pobočky, 35 zaměstnanců a obrat již v řádu desítek milionů korun. Pro nás byla krize jednoznačně akcelerátorem našeho vstupu na trh.“

 

Název „PricewaterhouseCoopers“ označuje všechny společnosti sítě PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PricewaterhouseCoopers a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.