hhh

 

Biopaliva zabíjejí lidi

Petr Paulczynski

 

Sněmovna na konci svého pohnutého života v rychlosti prosadila zákon, který jde nejen proti zdravému rozumu, ale dokonce proti životu lidí. Zdravý rozum si naštěstí jako obvykle zachoval prezident Klaus a zákon vetoval. Pak ale došlo k nejhoršímu zeleno-zemědělská biolobby zvítězila a sněmovna v předsmrtné agonii prezidenta přehlasovala. Bohužel i za pomoci 18 poslanců ODS což považuji za tragedii. Přehlasování prezidentova veta znamení vitězství biobyznysu nad zdravým rozumem. Proč o tom píši? Protože tohle je tak velký průser, jako kdyby volby vyhráli komanči. I když na konci uvidíte, že oranžový čertík vykukuje i z této zelené šarády.

Podle dokumentu EU mohou biopaliva vytvářet až 4x více emisí skleníkových plynů než ropná paliva. I přes to dnes poslanci schválili zákon, jenž navyšuje od června podíl biosložky u benzinu z 3,5 % na 4,1 % a u motorové nafty z 4,5 % na 6%. Bylo třeba 101 hlasů, zákon nakonec podpořilo 125 poslanců, hlavně sociálních demokratů, komunistů, ale i lidovců a zelených a 18 zmíněných modroptáků. Není pravdou, že biopalivo je "levnější a ekologičtější alternativou k naftě" a že jeho spalování "nepřispívá ke globálním změnám klimatu". Naopak. Biopaliva zabíjejí lidi.

Pro ekologisty jsou biopaliva oblíbenou ilustrací ideologické mantry, podle níž obnovitelné zdroje automaticky pomáhají přírodě. Protože prý mají tzv. neutrální uhlíkovou bilanci, představují přímo zázračnou kůru na globální oteplování. Zjednodušeně řečeno se kvůli nim údajně nezvyšuje koncentrace skleníkového oxidu uhličitého. Při spalování biopaliv se totiž uvolňuje pouze uhlík, který během růstu z atmosféry "vychytaly" příslušné rostliny. Do koloběhu nepřibývá nic, co by v něm už nebylo. Spalováním fosilních paliv (nafta, benzín) se ale uvolňuje "přidaný" uhlík, který před miliony let z tehdejší atmosféry "vychytaly" dávné organismy. Právě ten údajně způsobuje změny klimatu.

Prý jak budou ceny ropy sice stoupat a její dostupné zásoby klesat, tak si náhradu za benzín a naftu si jednoduše vypěstujeme na poli. Sancta simplicitas , jak říkal Jan Hus, když babička přikládala otépku k jeho hranici.

Zelení bastardi nám ve spolupráci s bruselskými byrokraty biopaliva lijí do nádrží, aniž by se nás ptali, jestli o to stojíme. A přitom přímíchávání uvedených srajdiček do paliva je pěkně drahá sranda. Státní vnucování biopaliv řidičům je tak jedním z důvodů zvyšování cen pohonných hmot.    

Evropská unie chce do roku 2020 pokrýt biopalivy 10% spotřeby pohonných hmot  Americký List Herald Tribune to letos v červenci označil za nesmysl. Podle výpočtů by se totiž příslušné energetické rostliny musely pěstovat na 70 % orné půdy, což by samozřejmě rozvrátilo evropský trh s potravinami. Podobně by to vypadá i v Americe: kdyby se na biopaliva přeměňovala veškerá kukuřice vypěstovaná v USA, nahradilo by to jen 6 % spotřeby ropy.

Polovina plantáží palmy olejné v Indonésii vznikla vykácením nebo vypálením tropického deštného pralesa. V Brazílii kvůli energetickým plodinám každoročně padne 325 000 hektarů pralesa. Je to až tragikomické: západní ekologisté, kteří svět dotlačili k biopalivům, tím nesou odpovědnost za zánik "zelených plic" planety včetně životního prostředí orangutanů, nosorožců, tygrů... Něco podobného ostatně známe i z Česka: přírodu a krajinu devastují "ekologické" větrné elektrárny, obludná monstra, které ve skutečnosti nepohání vítr, ale dotace.

Ke zrušení subvencí na biopaliva vyzvala i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Pokud by nás biopaliva zachránila před ropnou krizí a klimatickou katastrofou, snad by to byla snesitelná cena. Opravdu ale snižují spotřebu fosilních paliv a produkci skleníkových plynů? Při podobných úvahách je třeba porovnat energii, kterou na získání biopaliv vynaložíme, s energií, kterou z nich získáme.

Řepka vyžaduje spoustu živin, takže její pěstování vyčerpává půdu. Na stejném poli se buď smí pěstovat až po čtyřech letech, nebo je třeba silně hnojit (až dvakrát více, než u obilovin). Kukuřice zase potřebuje spoustu pesticidů. Výroba hnojiv a pesticidů je samozřejmě energeticky nákladná. K tomu připočtěme energii na provoz zemědělských strojů, zavlažování, transport sklizně do chemičky…

V tomto kontextu obzvlášť vynikne bizarní požadavek českého Hnutí Duha, aby se energetické plodiny pěstovaly "podle pravidel ekologického zemědělství". Ekozemědělci ze zákona nesmějí používat průmyslová hnojiva ani pesticidy, což vyžaduje mnohem víc agrotechnických zásahů, a tím i fosilních paliv. Energetická bilance "ekologicky produkovaných" biopaliv by tedy byla ještě mnohem horší.

Uhlíková bilance je ještě horší, pokud je pole založeno na úkor přírody. Americký list Herald Tribune zjistil, že vykácení pralesa pro cukrovou třtinu uvolňuje dvakrát víc skleníkových plynů než spalování benzínu. Pokud se na nově vzniklé plantáži budou pěstovat palmy olejné, uvolní se třikrát víc oxidu uhličitého, než spalováním nafty. Přitom se zjistilo, že předchozí výpočty podcenily úlohu oxidu dusného, který se při pěstování energetických plodin uvolňuje. Tento plyn má asi 300 x silnější skleníkový účinek než oxid uhličitý.

Bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík chce vypadat jako politik, který to s přírodou myslí dobře. Okázale proto jezdí tzv. ekologickým autem na biopalivo (řepkový olej), které podle jeho slov neprodukuje žádné skleníkové plyny a tím nepřispívá ke globálnímu oteplování. Václavu Klausovi vyčítá, že jeho Audi A 8 je na tom přesně opačně.  Jenže ve skutečnosti Bursík paradoxně ničí přírodu několikanásobně víc než my ostatní. Podrobné analýzy výrobního cyklu biopaliv totiž ukazují, že při produkci biopaliv vzniká asi o 50 – 70 % víc skleníkových plynů, než vytváří benzín nebo nafta. Na pěstování biopaliv se spotřebuje o 27 – 118 % energie více, než kolik se z nich získá. Jinými slovy se tedy jejich výroba musí silně „dotovat“ energií získanou z fosilních paliv. A do třetice jsou biopaliva neetická, protože ničí lidské životy. "Pěstovat potravinové plodiny, které se pak spálí jako pohonné hmoty, je zločinem proti lidskosti,“ prohlásil loni říjnu zmocněnec OSN pro právo na výživu Jean Ziegler. „Pro hladovějící svět je to totální katastrofa…"

No a u nás na poslední schůzi parlamentu před jeho rozpuštěním prošlo prohlasováním napříč spektrem zákon, který jakoby nevzal v úvahu předchozí fakta. Zvítězily principy zeleného náboženství. Hromadným pěstováním řepky olejné naše planeta už napříště nebude při pohledu z vesmíru ani zelená, jak tvrdí oni, ani modrá, jak tvrdí Klaus, ale krásně žlutá. Jak kdysi napsal Bohumil Doležal:  Zelení kašpaři  každoročně šaškují s tzv. ropákem. Mohli by si ho udělit sami.

P.S.
O stycích pana Babiše majitele Agrofertu a politiků všech barev si cvrlikají vrabci na střeše.  Akciová společnost Preol, která je součástí Agrofert Holdingu, například otevřela v červnu 2009 úplně nový závod na výrobu v areálu Lovochemie v Lovosicích za 1,6 miliardy korun. A kdo stříhal pásku? Pan Jiří Paroubek 
Asi v něm v  Agrofertu vidšli nového premiéra.

Deus omen avertat!

(Napsáno s použitím odborných článků  Ivana Breziny)