Je či není Česko spojencem USA v globálním protiteroristickém boji?

 

Břetislav Olšer

Mezi českými novináři, kteří se účastnili provokační plavby do Pásma Gazy, byli i dva zaměstnanci České televize, plus jeden "filmař" a jeden "nezávislý novinář." Je toto „veřejná služba“, za kterou jsme nuceni platit každý měsíc příspěvek 135,- Kč na provoz České televize….? Vzdal jsem to po sto padesátém opakování údajné Armstrongovy věty…Jak se tato „veřejnoprávnost“ slučuje s tím, že za tyto naše peníze se několik zaměstnanců ČT účastní nelegální akce krajně levicových a islamistických sil proti jedinému demokratickému státu uprostřed arabských zemí Blízkého východu? Zločiny Hamásu můžeme sledovat zdarma! Máme na to na satelitu Al Džazíru. Jsou české televize objektivní, anebo tendenční a submisivní…?

Území Pásma Gazy ovládá teroristická organizace Hamás (Hnutí islámského odporu),které vzniklo v roce 1987 jako odbočka egyptských Muslimských bratří Al-Madžama Al-Islami. Jeho sebevražedné krvavé útoky v Izraeli, které zastavilo až vybudování "Matiční" bezpečnostní zdi, zabraňující nekontrolovatelné pronikání teroristů. Hamás byl zařazen USA, Kanadou, Evropskou unií, Japonskem, Austrálií a Spojeným královstvím V. Británie na listinu teroristických organizací jako jsou Al-Kájda, Islámský džihád či Taliban.

Rozpočet Hamásu pokrývá hlavně Saúdská Arábie a částečně Írán prostřednictvím nastrčených "charitativních organizací". PR mu dělají "humanitární" flotily, nezřídka i s redaktory ČT. Je třeba zdůraznit, že hnutí Hamás nikdy neuznalo právo státu Izrael na existenci a jeho cílem je zničení této setiny v rozloze arabského světa. S židovským státem je Hamás ve válečném stavu a ten má tedy proto právo na jeho blokádu. Jenom loni vystřelila tato teroristická organizace na města Sderot, Aškelon a další místa Izraele na 4000 raket kassam, za zatvrzelého mlčení EU i OSN.

Hned po útocích na Spojené státy 11. září 2001 ale OBSE uznala, že je zapotřebí zřídit ústřední orgán organizace ke koordinaci a usnadnění všech svých akcí proti terorismu. Během krátké doby přijala Ministerská rada OBSE Bukureštský plán akce pro boj s terorismem ze dne 4. prosince 2001, který obsahoval nařízení k založení Oddělení boje proti terorismu (Action against Terrorism Unit – ATU).

Ministerstvo obrany ČR: „Ve snaze neustále upevňovat a zvyšovat protiteroristické aktivity a úsilí členských států byla dne 8. září 2006 na 61. Valném shromáždění OSN schválena Globální protiteroristická strategie. Tato strategie, sestávající z rezoluce a akčního plánu, je unikátním celosvětovým nástrojem, který zvyšuje regionální, národní a mezinárodní úsilí v boji proti terorismu. Je v podstatě prvním dokumentem v historii, ve kterém všech 192 členských států OSN odsouhlasilo společný strategický přístup k boji proti terorismu a rozhodlo učinit praktické kroky k zamezení a potírání terorismu…“

Na summitu NATO v lotyšské Rize Česko slíbilo v rámci boje proti terorismu, stejnému jaký vládne v Hamásem ovládaném Pásmu Gazy, vyslat po atentátech Al-Kájdy na USA do Afghánistánu další posily. V zemi tak bude tento rok operovat minimálně 225 českých vojáků. Kromě speciální jednotky Vojenské policie uvažuje armáda i o polní nemocnici. Ve hře je posílení týmu odborníků, kteří cvičí afghánské letce či týmu, jenž má na starosti výcvik praporu Afghánské národní armády.

Česká republika vyslala rovněž do Iráku asi 92 vojenských policistů, kteří tam pomáhají trénovat irácké kolegy. Působí v rámci britské Mnohonárodní divize Jihovýchod. Zajišťují doprovodnou, ochrannou a strážní činnost. Využití kontingentu je omezeno na provincie Basra a Majsan. Tamní jednotky doplnili i lékaři a zdravotní sestry, kteří mají působit v britské vojenské nemocnici Šaíbě.

Izrael provádí blokádu pásma Gazy s cílem zabránit transferu zbraní, zejména raket a jejich komponent, kterými z tohoto území ostřelovali teroristé civilní obyvatele měst na své území. Připomeňme si „sanitární kordon“ administrativy  prezidenta  J .F. Kennedyho v době tzv. karibské krize. Oprávněnost tohoto opatření nikdo, kromě SSSR a jeho vazalů, nezpochybňoval. Co by se asi ze strany USA uskutečnilo, pokud by nějaké lodě, nebo dokonce flotila, chtěla vplout do tohoto zakázaného pásma? Nechali by je Američané beztrestně proplout, i kdyby se prezentovali jako humanitární konvoj na podporu svobody strádající Kubě?

Redakce zpravodajství České televize (ČT) požádala ministra zahraničí Jana Kohouta, aby vznesl protest proti postupu izraelských jednotek vůči dvěma členům týmu televize. Zloděj křičí, chyťte zloděje! Redaktor Petr Zavadil a kameraman Jan Línek byli zadrženi v pondělí při izraelském zásahu proti flotile s "humanitární pomocí" palestinskému Pásmu Gaza, mj. s léky s prošlou záruční lhůtou či se spoustou jiných léčiv bez označení jejich názvu. Jak Eurobarometři účelově masírují voliče…?

Členové štábu ČT se podle šéfredaktora redakce zpravodajství stali terčem útoku izraelských bezpečnostních sil. "S ohledem na podmínky zadržovací vazby lze mluvit i o týrání a vydírání," uvedl šéfredaktor v dopise ministrovi. "Žádám Vás tedy tímto, abyste tlumočil izraelské straně důrazný protest proti postupům, jež izraelské bezpečnostní síly použily vůči občanům ČR," uvádí ČT ve své zprávě. Jak se obvod Ostrava-Radvanice a Bartovice dostal do top desítky světových velkoměst…

Kde se bere tato drzost? Jak je možné, že se televizní štáb ocitne na konspirativní a terorismus podporující lodi, která nabízí kameramanům vstup zdarma jen proto, aby měla propagandistické záběry v co největším množství televizí. Jak se to pracovníci ČT dozvěděli? Od koho? Jakými kanály vznikají takové „investigativní služební cesty“, zvláště na podporu teroristů, které odsuzují přední velmoci světa.

S těžkým srdcem, ale přesto chápu Českou televizi, že ani po více než čtyřiceti letech zdůrazňování imperialistické zvrhlosti zločinných Židů státu Izrael, si ještě nezvykla, že teroristé jsou už na jiném břehu. Ostatně, pan generální ředitel ČT Jiří Janeček to má asi v krvi; byl přece skoro deset let v KSČ, absolvoval VUML a patřil mezi komunistickou elitu v okrese Tábor, kde byl vedoucím redaktorem týdeníku Palcát, vydávaného OV KSČ. Nic z toho však ve své kandidatuře na post generálního ředitele ČT neuvedl. Zapřel to, jako Petr Krista… Janeček nebo Kraus - kdo bude Goliáš a kdo David?To se pak snadno získávají kontakty na palestinskou či tureckou levici, která následně ČT a její investigativce ochotně přizve mezi své „aktivisty“. Naštěstí je jiná doba a humanitární konvoje na kubánský ostrov svobody už nefrčí…