Proč Zeleným nevadí žebrání a opíjení se v ulicích?

Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed

Na posledním zastupitelstvu města jsem předkládal návrhy vyhlášek, které by zakázaly žebrání a pití alkoholu na veřejnosti v centru Brna. Bohužel se nedoslaly ani na program jednání a to i díky Straně zelených, která je až na jednu výjimku také nepodpořila.mCož je s podivem, když uvážíme, že hlásá kvalitu života, omezení hazardu a jiných nešvarů. O  omezení závislosti na alkoholu a řešení žebrání se však bavit nechtěla. Po týdnu se však chytá za nos. A prostřednictvím své kandidátky na poslankyni v nadcházejících volbách, zastupitelky města, radní města, členky řady městských firem a starostky Nového Lískovce v jedné osobě – paní Drápalové, svůj zamítavý postoj vysvětluje. A jak jinak než to umí Zelení – hledáním viníka pro svou chybu u jiných. Tvrdí, že vyhlášky, které jsem navrhoval nebyly dostatečně projednané, obsahovaly chyby a vlastně nejsou potřeba. Tvrdí, že jsou zodpovědně projednávány v orgánech města. K tomu já říkám – dva roky uplynuly od doby, kdy jsme zákaz pití alkoholu a tím zvýšení bezpečnosti v centru schválili na městské části a postoupili městu. Dva roky jednání, diskusí, zvažování, nicnedělání. A výsledek – zajděte k Hl. nádraží, posaďte se na lavičku na Nám. Svobody. A uvidíte sami. Žebráci a  bezdomovci, alkohol, rozdivočení psi, spacáky a nepořádek.

Hovoří –li paní Drápalová a nutnosti klidného projednání, já říkám, že už nyní je pozdě. Tyto skupinky prostě musí z centra zmizet, řešení a tedy zmíněné vyhlášky je potřeba přijmout ihned. Je to v zájmu městské části, podporuje je městská policie, neziskové organizace i obyvatelé Brna.  Návrhy, které jsem předkládal na zastupitelstvu nebyly pro zastupitele tedy ničím neznámým. A obsahovaly dokonce zapracované připomínky oponentů  i podněty Městské policie. Například tu, že ponecháme-li výjimku pro pouliční muzikanty, bude vyhláška zakazující žebrání k ničemu. Výjimka byla proto vypuštěna. Než aby se  všichni žebráci a pouliční alkoholici, vybavení rezavou poklicí do které budou mlátit dlažební kostkou vymlouvali, že jsou pouličními muzikanty a vyhláška se na ně proto nevztahuje, je lepší tuto výjimku zrušit. Svůj smysl by měla v Dublinu, New Yorku, Paříži, ale v Brně? Ruku na srdce, na kvalitní pouliční hudebníky s čepicí na mince v Brně takřka nenarazíte, většinou se jedná o podivíny s bubínky, píšťalkami a také - s lahví tvrdého alkoholu pod nohami.

A kritizuje –li mě paní Drápalová, že jsou ve výjimce akce jako Vánoční trhy, Slavnosti vína a jiné? No samozřejmě, cílem vyhlášky a mé snahy není vymýtit z Brna tyto akce. Dokonce mi ani nevadí, když si rodič na dětském dni, zatímco si potomek vychutnává pohádku u pódia, zajde na nedaleký burčák ve stánku. Cílem není omezovat restaurační zahrádky a pořádání akcí, cílem je, aby se na tyto akce lidé nebáli přijít pro řadu podivných skupinek a individuí, postávajících a polehávajících kolem. Třeba to pochopí i paní Drápalová. Zatím, i díky ní a jejím Zeleným, jsou ulice centra rájem žebráků a alkoholiků.