Policejní prezident nám musí vysvětlit, proč policisté perlustrovali účastníky mítinku v Pardubicích

Petr Nečas, volební lídr ODS


Několik posledních kroků a vyjádření sociální demokracie a Jiřího Paroubka hraničí s útoky na svobodu slova. Hejtmani odmítali studentské volby, David Rath ředitelům krajem zřizovaných škol dokonce vyhrožoval, pokud by umožnili průběh studentských voleb. ČSSD si vymohla odklad výsledků studentských voleb až po volbách. Šéf kampaně ČSSD Jaroslav Tvrdík vyhrožuje všem, kteří by přišli na jeho mítink s jiným než souhlasným nebo obdivným názorem. Doslova uvedl, že by se jim taky mohlo něco stát.

Policie České republiky asistuje pořadatelské službě na mítincích ČSSD tak úslužně, že na pokyn pořadatelů legitimuje účastníky mítinku, jejichž jediným proviněním je, že v rukou drží transparenty.

Žijeme a chceme žít ve svobodném státě, právo na vyjádření názoru nám všem zaručuje ústava. Pro ODS je svoboda slova jedna z nejvážnějších hodnot, kterou bude bránit.

Odsuzujeme jakékoliv projevy násilí, agresivity, či jiné projevy, které by znemožňovaly využití shromažďovacího práva, k ničemu takovému ale v Pardubících nedošlo – přesto policie zasáhla. Nemá smysl obracet se na ministra vnitra, který se v těchto dnech věnuje především sociálnědemokratické kampani, neodvážíme se jeho úsilí vyrušovat, a proto se obracíme na policejního prezidenta, aby vysvětlil, proč na mítinku v Pardubicích uniformovaní, ale pravděpodobně i policisté v civilu perlustrovali účastníky mítinku. Dále žádáme informaci o tom, co se stalo s osobními údaji takto identifikovaných osob. Obáváme se, aby tato data nemohla posloužit ke vzniku seznamu nepohodlných osob.