Jak dosadit ředitele Národní galerie?

Jana Dědečková

Lekce z příručky „Pravidla manipulace pro pokročilé“ 

Ve středu 14. dubna 2010 skončilo skandálem zasedání výběrové komise, jejímž úkolem bylo navrhnout ministrovi kultury nejlepšího kandidáta na generálního ředitele Národní galerie. Když vyšlo najevo, že výsledek hlasování je evidentně zmanipulovaný, odmítli dva členové komise podepsat protokol a jednání opustili. Nejméně jeden další člen komise se podle mých informací od závěrů komise i od zveřejněného výsledku, který měl vyznívat v poměru hlasů 10:2 ve prospěch Jiřího Fajta, dodatečně písemně distancoval. O celé záležitosti jsem informovala 15. dubna v článku Ostuda s lehkým německým nádechem.Nyní vycházejí najevo podstatné spojitosti mezi pěti členy komise, kteří se pokusili výběrové řízení neregulérním způsobem ovlivnit. Ve skutečnosti jsou dva z těchto pěti členů komise, Michal Stehlík a Radek Špicar, kolegy (respektive podřízenými) údajného vítěze výběrového řízení Jiřího Fajta ve správní radě Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze – VŠUP. (Správní rada VŠUP jmenovitě:
Předseda: doc. PhDr. Ing. Jiří Fajt, hostující profesor na TU Berlin.
I. místopředseda: PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan Filozofické fakulty University Karlovy.
II. místopředseda: prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., zmocněnec vlády ČR pro evropské programy VaV, MŠMT ČR
Členové: JUDr. Jiří Pehe, ředitel New York University in Prague; Markéta Reedová, zastupitelka; Mgr. Jaromír Soukup; Mgr. Zdeněk Šámal, generální ředitel televize Z1; prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., děkan FA VUT Brno a Radek Špicar, M. Phil., ředitel vnějších vztahů Škoda Auto, a. s.)

Další členka výběrové komise Marta Smolíková vyučovala na VŠUP „kulturní management“ a v roce 2008 byla členkou její umělecké rady. Zbývající dva členy komise, kteří se pokusili zneužitím zvoleného způsobu hlasování prosadit Jiřího Fajta, s ním spojuje jeho berlínské působiště. Zdeněk Felix žije v Berlíně, kde působí jako kurátor na volné noze od roku 2003, a Peter Klaus Schuster byl – kromě jiného – také generálním ředitelem berlínských Státních muzeí a v minulosti často spolupracoval s berlínskou Technickou univerzitou, kde Jiří Fajt donedávna přednášel. Ověření těchto skutečností na internetu netrvá ani deset minut. Na základě veřejně dostupných údajů potom není těžké vydedukovat, že se celý plán zrodil na VŠUP v Praze a jeho realizaci měli napomoci dva Fajtovi kolegové z Berlína.

Je s podivem, že si těchto zjevných souvislostí dosud nepovšiml žádný novinář zejména z řad těch, kteří vytýkali Milanu Knížákovi, že do výběrové komise údajně ministrovi vnutil ředitele Sbírky moderního a současného umění NG v Praze Tomáše Vlčka a profesora ústavního práva JUDr. Václava Pavlíčka. Do dalších konkurzů přeji ministerstvu kultury šťastnější ruku při personálním obsazování výběrových komisí a doporučuji mnohem obezřetnější zkoumání případného střetu zájmů. Jedině tak se napříště vyhne podobné blamáži velkých rozměrů.
K tématu se ještě vrátím.
Poznámka
"Virtually cz je nakloněn Knížákovi, píše J.Vitvar v Respektu a to na základě pátečního příspěvku, který zpochybňuje volbu Fajta..?!" píše se v jednom z komentářů pod mým článkem. Nečetla jsem Respekt, ale pokud je to pravda, měl by pan novinář Vitvar spíše vyvrátit fakta, která uvádím v souvislostí s  výběrovým řízením než lacině argumentovat mou náklonností k panu Knížákovi. Ale proč bych měla radit novinářům jeho formátu, že?  

http://virtually.cz/journal/?q=node/772 <http://virtually.cz/journal/?q=node/772>


 

 

 

 

 

S pozdravem

------  ------------------
 
Mgr. Martin KUPKA
vedoucí mediální sekce
 
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
mobil:  724 345 456 
e-mail: martin.kupka@ods.cz