Dnes více, než kdykoliv předtím, potřebujeme vzory

Bohuslav Holub, ředitel, Manažerský svazový fond

Dvacet let měl český management na to, aby se transformoval do poměrně vyspělé tržní ekonomiky, aby vstoupil do konkurenčního zápolení v globálním prostředí. Přelom tisíciletí se stal tvrdou zkouškou pro celý svět byznysu, zejména pak pro „začátečníky“. Zisk nepadá z nebe, ale je výsledkem vynalézavé a usilovné práce. Od roku 1993 vyhledává soutěž MANAŽER ROKU nositele nových metod, osobitých přístupů ve vedení lidí a rychlém zavádění inovací. V posledních letech s těmito osobnostmi mapuje i cesty k řešení světové krize a jejich dopadů, způsoby, jak obstát, přežít, mít vize a být silnější po jejím překonání. Celých 20 let tržního hospodářství ukazuje, že v různých obdobích vývoje potřebuje ekonomika lídry a vzory vhodné následování.

Bohuslav Holub (vlevo) s předsedou Národní hodnotitelské komise soutěže Manažer roku Janem Preclíkem

 

Soutěž MANAŽER ROKU každoročně objevuje řadu pozoruhodných manažerských osobností českého byznysu. Někteří se vyvíjejíí natolik dynamicky, že se přibližují či snesou srovnání s manažery světové úrovně. Dvacet let podnikání a tržního hospodářství u nás můžeme rozdělit do tří etap: transformace – inovace a pokrok – recese. O prvních dvou etapách jsme vydali svědectví v knihách o pokroku českých manažerů pod názvem Manažeři se lvíčkem I a II. Třetí etapou – recesí - právě procházíme. Současná krize zasáhla nejen do chodu fi rem, ale stejně jako vloni také do charakteru soutěže. Rozšířili jsme proto kritérium podnikatelských úspěchů o konkurenční schopnost fi rmy a nastavení strategie, jak čelit současné krizi. Tato kriteria zaujímají 30 % z maxima 100 bodů. V pondělí 15. února skončily nominace. Do 17. ročníku nejprestižnější manažerské soutěže jsme přijali celkem 193 nominací, což je absolutně nejvíce za celou její historii. Velmi nás tento trend překvapil. Dokazuje, že v současné době není třeba nad managementem v České republice lámat hůl. Ti, kteří naši výzvu přijali, jsou vysoce profesionální, suverénní manažeři – vizionáři. Krizi nejen předvídali, ale připravili se na ni. Přejme si, aby zkušenosti a metody těchto lídrů byly šířeny do celé ekonomiky a abychom i v dalších letech objevili jejich další následovníky.