Zápas o nezávislost, svobodu a tradiční hodnoty pokračuje

Michal Semín

V den dvouletého výročí vzniku petiční iniciativy D.O.S.T. si dovolujeme vystoupit s následujícím prohlášením: Během uplynulých měsíců uspořádala iniciativa D.O.S.T. několik veřejných vystoupení proti ratifikaci Lisabonské smlouvy v České republice. Motivací těchto manifestací byl jednak hluboký nesouhlas s hrubým politickým nátlakem, s nímž byla ratifikaceprosazována, jednak  odpor proti ideologicky zatížené „Listině základních práv EU“, která, jako závazná „příloha“ Lisabonské smlouvy, zanáší do zákonodárství signatářských zemí problematické koncepty odporující standardnímu pojetí občanských práv a svobod.

Michal Semín předává prezidentu republiky na Hradčanském náměsttí Memorandum za podporu prezidenta. Za ním stojí předseda Svobodných Petr MAch a poslankyně Eva Dundáčková, kteří oba tuto akci podpořili abyli jedněmi z prvních signatářů memoranda


    Odpor iniciativy D.O.S.T. proti Lisabonské smlouvě měl proto místní i celoevropský rozměr a byl stejnou měrou obhajobou české nezávislosti i tradičních hodnot západní civilizace. Tomu odpovídal i charakter jednotlivých akcí, ať již šlo o sérii demonstrací na podporu irských vlastenců pod názvem – Svoboda pro Irsko, shromáždění a Pochod na podporu prezidenta republiky na Hradčanském náměstí v Praze nebo nedávný Pochod za svobodu a suverenitu.
    Bereme s lítostí na vědomí, že prezident republiky Václav Klaus Lisabonskou smlouvu nakonec podepsal. Tím zápas iniciativy D.O.S.T. proti její ratifikaci končí. Nebyl to ovšem zápas marný ani neúspěšný. Jak se totiž ukazuje, čeští odpůrci „Lisabonu“ dosáhli maxima možného. Je to zřejmé zejména ve světle posledních zpráv, podle nichž britští konzervativci  ustoupili od záměru vypsat v příštím roce o Lisabonské smlouvě referendum, čímž padla i poslední teoretická možnost jak jejímu přijetí zabránit. Fakt, že se v takové situaci podařilo alespoň korigovat nejvážnější pochybení někdejší vlády a dojednat doslova „pět minut po dvanácté“ pro Českou republiku výjimku zbavující nás závaznosti „Listiny základních práv“, je možno chápat jako nikoli nepodstatný dílčí úspěch, jehož by nebylo dosaženo bez pevného postoje prezidenta a podpory mnoha občanů, v neposlední řadě právě signatářů a sympatizantů iniciativy D.O.S.T.

Snímek dokládá, že Pochod na Hrad byl důstojným pochodem a účastnilo se ho velké množství lidí, ne hrstka jak popisovali někteří prounionističtí kolegové novináři


    Náš zápas proti ratifikaci  Lisabonské smlouvy je u konce, zápas o nezávislost, svobodu a tradiční hodnoty však pokračuje, respektive stává se ještě důležitějším. Jak zmínil prezident republiky ve svém komentáři k ratifikaci Lisabonské smlouvy, přijetí „Lisabonu“ legitimizuje snahy té části naší veřejnosti, které není věc naší národní a státní existence lhostejná a která se s tímto výsledkem nechce smiřovat. Více než kdy jindy proto platí, že jako odpovědní občané máme právo a morální povinnost sledovat veřejné dění, vstupovat do aktuálních politických diskusí, ovlivňovat společenskou atmosféru a aktivně tak bojovat za vlastní budoucnost. V tom byla a nadále je hlavní úloha naší iniciativy. 

Praha 7. listopadu 2009

Michal Semín, Petr Bahník, Ladislav Bátora a František Červenka

www.akce-dost.cz

Prohlášení iniciativy D.O.S.T. k ratifikaci tzv. Lisabonské smlouvy